De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kampen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid / Jan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kampen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid / Jan."— Transcript van de presentatie:

1 Kampen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid / Jan Roorda: directiesecretaris Arie de Leeuw: accounthouder gemeente Kampen

2 Inhoud Oorsprong Uitdagingen 21 e eeuw Onze werkterreinen Rol bij ramp of crisis GGD in Kampen Financiering Uw accounthouder

3 Publieke gezondheidszorg: oorsprong 19 e eeuw Aanleg rioolstelsel Aanleg waterleiding GGD

4 Publieke gezondheidszorg: uitdagingen 21 e eeuw Leefstijl: obesitasVervuilde huishoudensInfectieziekten

5  Preventie werkt vaak ‘onzichtbaar’

6 Preventie werkt dankzij het systeem In Nederland via de Wet Publieke Gezondheid (Wpg): Uitvoering verantwoordelijkheid van de gemeente GGD: taken op basis van inwonersbijdrage en maatwerk

7 In vogelvlucht

8 Onze werkterreinen Bevorderen en bewaken van de gezonde ontwikkeling van 0- 19 jarigen, ook door deelname in CJG. Jeugdgezondheidszorg Bevorderen/bewaken/ beschermen van gezondheid door voorkomen en bestrijden infectieziekten. Ook actief op het terrein van technische hygiënezorg, milieu & gezondheid en forensische geneeskunde. Algemene Gezondheidszorg Het bieden van een vangnet gericht op kwetsbare individuen en groepen die niet zelfstandig gebruik maken van beschikbare reguliere voorzieningen. Maatschappelijke Zorg MonitoringMonitoring, bevorderen gezonde leefstijl, projectleiding en advisering. Informatie en advies

9 Uitdagingen voor de komende jaren Meer maatwerk voor gemeenten Meer maatwerk voor burgers Bijvoorbeeld: Jeugdgezondheidszorg Meebewegen met de tijd Kostenefficiënt werken (met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit) Verbinding maken met de transities

10 Directeur Publieke Gezondheid GHOR GGD De rol van de directeur PG bij ramp of crisis GHOR Leiding over ‘witte’ kolom Adviseur voorbereiding rampen Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding GGD Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid Bij ramp verantwoordelijk voor: Psychosociale hulpverlening, Gezondheidsonderzoek na afloop ramp

11 Wat doet de GGD in Kampen? Jeugd in beeld (0-4 jaar: in 2013 bij Icare), 4-19 jaar: 98,1%) Vaste contactmomenten 0-4: in 2013 niet van toepassing Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 567 Jeugdgezondheidszorg Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders: 89 Alle basisscholen: eens per vier jaar Technische Hygiëne Zorg Meldingen waaronder Kinkhoest, Mazelen,Meldingen Legionella, Meningokokkose en diarree: 70 diarree: 16 Infectieziektenbestrijding

12 Zienswijze vliegveld Lelystad, brand in palletfabriek, bodemverontreiniging en stankoverlast door houtkachels Milieu en Gezondheid Kindermonitor en beleidsadvisering gemeente Onderzoek en Beleid 22 meldingen (Bemoeizorg 13, Vervuilde huishoudens 5, Bemoeizorg Jeugd 0, Zwerfjongeren 4) Maatschappelijke Zorg In Kampen 3 geïnfecteerden (geen patiënten) Tuberculose 15 lijkschouwingen Forensische geneeskunde 19 meldingen Centrale Toegang

13 Financiering Basistaken: door gemeenten gezamenlijk (inwonerbijdrage) Andere taken: aparte financiering Begroting: loopt vooruit op gemeentebegroting: vaststelling in juni Algemeen bestuur stelt vast: Gemeenten invloed door zienswijzen

14 Uw accounthouder Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD. Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u samenwerken. Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de burger/cliënt.  Rol accounthouder: kennis delen en verbinden Arie de Leeuw Beleidsadviseur Kennis- en Expertisecentrum T 038 428 16 40/ 06 1020 1868 a.de.leeuw@ggdijsselland.nl

15 Preventieve gezondheidszorg?  Een taak van de gemeenteraad GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1 in Zwolle @ggdijsselland www.ggdijsselland.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Kampen en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid / Jan."

Verwante presentaties


Ads door Google