De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vso voorlichting 27 maart 2014 Passend Onderwijs vanuit het perspectief van vso scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vso voorlichting 27 maart 2014 Passend Onderwijs vanuit het perspectief van vso scholen."— Transcript van de presentatie:

1 vso voorlichting 27 maart 2014 Passend Onderwijs vanuit het perspectief van vso scholen

2 vso voorlichting 27 maart 2014

3 VSO SCHOLEN EN DE WET VSO in SwV’s Cluster 3 en 4 in SwV’s PaOn Cluster 1 en 2 zelfstandige positie VSO in SwV krijgt 3 categorieën Categorie 1 – ZML, LZ, Cluster 4 Categorie 2 – LG Categorie 3 – MG vso voorlichting 27 maart 2014

4 Om wie gaat het?

5 PASSEND ONDERWIJS vso voorlichting 27 maart 2014 Nieuwe wet (1-8-14) samenwerking scholen op het gebied van ondersteuning aan jongeren met een ondersteuningsbehoefte samenwerking scholen en gemeenten (jeugdhulpverlening) minder vanuit Den Haag regelen, meer vanuit de regio voor elke leerling een passende plaats (Passend Onderwijs) Wat betekent dat voor de huidige / toekomstige leerlingen de ouders de docent de school / het bestuur van de school

6 PASSEND ONDERWIJS SAMENVATTEND / ALGEMEEN 1.De kwaliteit van begeleiding in alle scholen ↑ 2.De basisondersteuning in alle scholen ↑ 3.De competentie van de docent in de klas/groep ↑ 4.De verbinding met de omgeving   Passend onderwijs = kwaliteitszorg en samenwerken (verbinden) vso voorlichting 27 maart 2014

7 KERNPUNTEN ALGEMEEN Rugzakken (via OCW) worden Arrangementen (via SwV) Elke leerling met extra ondersteuning krijgt een ontwikkelingsperspectief (OPP)  Handelingsgericht werken Ondersteuningsprofielen (ook voor vso) Basisondersteuning Zorgplicht (school meer aanzet ipv ouder) Commissie van Advies voor toelaatbaarheid VSO Bekostiging verloopt via SwV (DUO rekent VSO af) vso voorlichting 27 maart 2014

8 SWV’S BETROKKEN BIJ VSO SCHOLEN IN GRONINGEN/HAREN VSO scholen zijn onderdeel van meerdere SwV’s Stad – 20.01 Ommelanden – 20.02 N-M Drenthe Z-O Drenthe Z-W Drenthe O- Friesland NO - Friesland Zelfstandig keuzes SwV’s en gemeenten over thuisnabij onderwijs vso voorlichting 27 maart 2014

9 KENGETALLEN SWV PAON 20.01 11 schoolbesturen VO/VSO - 35 vestigingen 17.000 leerlingen - 10.000 woonachtig in Groningen, Haren, Ten Boer & Zuidlaren VSO 273 lln: cat 1 – 243 lln, cat 2 – 9 lln, cat 3 – 21 lln VSO 1,6% (landelijk 3,6%) 3,44% (585) rugzakken - landelijk 1,94% 5,57% (945) LWOO - landelijk 10,6% 3,06% (520) Praktijkonderwijs - landelijk 2,93% 12 blinde / slechtziende lln in de VO scholen / 11 in vso 18 dove / slechthorende lln in de VO scholen /47 in vso Samen ca. 800 lln (16.6%) met een ondersteuningsbehoefte (geïndiceerd) Middelen: vanaf 1-8-14: € 3 mln oplopend naar in 2020: €15 mln vso voorlichting 27 maart 2014

10 VISIE SWV VO 20.01 – STAD GRONINGEN Centrale thema’s Recht doen aan de leerling Recht doen aan het personeel Autonomie van de school op uitvoering Solidariteit & samenwerking Borgen wat goed is / geen grote veranderingen Ruimte voor vernieuwing vso voorlichting 27 maart 2014

11 2014 – 2016 SWV PAON 20.01 Voorlopig niet meer lln speciaal onderwijs in de reguliere scholen Huidige rugzakken blijven gehandhaafd / nieuwe arrangementen kunnen worden aangevraagd (ook voor een groep lln) Tussentijds kunnen scholen blijven verwijzen naar speciaal onderwijs Rebound/Herstart/Op de Rails verwijzing blijft mogelijk Scholing op expertise personeel / scholen ontwikkelen expertise Basisondersteuning in de scholen upgraden Verbinding VO-VSO via werkgroepen tot stand brengen VO-VSO per VSO school VSO deelname aan jaarlijkse PO-VO uitwisseling Werkgroep VSO-projectmanagement ervaringsgericht Vanaf 17/18 meer middelen Minder bureaucratie vso voorlichting 27 maart 2014

12 AMBITIE BASISONDERSTEUNING vso voorlichting 27 maart 2014

13 TLV EN ARRANGEMENT vso voorlichting 27 maart 2014

14 ROUTES NAAR HET VSO SAMEN AANVRAGEN Van SO naar VSO - de CVA woonplaats Van SO na VO beoordeling naar VSO - CvA woonplaats Van VO naar VSO - CVA v/h SwV waaraan VO is verbonden Geen VO of VSO mogelijk  witte vlek  SwV arrangement en samenwerking gemeente Rol Expertise en Consultatie Team (ECT) vso voorlichting 27 maart 2014

15 CVA Provincie Groningen één CvA voor 3 SwV’s Geeft TLV advies voor sbo, so en vso Samenstelling 1 voorzitter 3 secretarissen Op afroep medisch deskundige (UMCG) en/of maatschappelijk deskundige Handelingsgericht toewijzen van extra ondersteuning De onderwijsbehoefte van de leerling met extra ondersteuning wordt vertaald in concrete en haalbare handelingssuggesties passend bij het beoogde uitstroomniveau en uitstroomperspectief van de leerling. Wat heeft de leerling nodig om de beoogde einddoelen te halen? Wat heeft de leerkracht nodig om de leerling hierbij te ondersteunen? Wat heeft de school/ het team nodig om dit te kunnen realiseren? Wat hebben de ouders nodig om de leerling hierbij te ondersteunen? Cyclisch en doelgericht. Relatie met basisondersteuning Duur TLV kan variëren vso voorlichting 27 maart 2014

16 TLV AANVRAAG Aantonen: 1.DAT er extra ondersteuning nodig is omdat de onderwijsbehoefte van de leerling de basisondersteuning overstijgt. 2.WAAROM de extra ondersteuning nodig is op basis van de samenhangende stimulerende en belemmerende factoren in relatie tot het beoogde uitstroomniveau en uitstroomperspectief. 3.WAAR de extra ondersteuning geboden kan worden: in het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Specifieke expertise uit het speciaal (basis)onderwijs is betrokken bij de TLV-aanvraag. Hiermee is ook geborgd dat de beoogde school de goede plek voor de betrokken leerling is. 4.WAT er concreet nodig is. Een en ander leidt tot een ontwikkelingsperspectief (OPP) Handelingsgericht werken (HGW) centrale plaats in het regulier onderwijs vso voorlichting 27 maart 2014

17 VRAGEN 1 1.Kunnen we de plaatsing van de leerling opschorten omdat er onvoldoende of onduidelijke of zelfs geen rapportage vooraf aanwezig is? Met een TLV via de CVA zou er altijd voldoende informatie moeten zijn, anders geen TLV 2.Is het mogelijk op basis van analyse een leerling te weigeren? Ja  SwV 3.Is er met hanteerbare problemen ook een terugkeergarantie voor de leerling, ligt dat bij het aanvang van het traject ook vast? Nee  SwV 4.Wat als de school een veel intensievere behandeling cq. begeleiding voorschrijft maar dat de instelling die dat moet kunnen bieden een wachtlijst heeft en dus gezien de leerplicht de leerling als tussenoplossing bij ons "geparkeerd" wordt. Kan dit? Mag dit? Hier verwacht ikzelf veel problemen als dit gebeurt.  lln in het VSO via TLV / samen aangevraagd 5.Hoever staat het eigenlijk met al onze scholen binnen het samenwerkingsverband, is er een helder voortgangstraject, zijn de nog te nemen stappen voor elke school helder en dus ook voor onze eigen school?  nieuw is het OPP (ontwikkelingsperspectief) en traject basisondersteuning 6. Heeft Passend Onderwijs gevolgen voor praktijkvakken  we zien het nu nog niet vso voorlichting 27 maart 2014

18 VRAGEN 2 1.Hoe staat het met de onafhankelijkheid van de beoordeling; het swv beslist over de ‘eigen kinderen’, hoe objectief is dat? 2.Hoe gaat het met kinderen die eventueel een kortdurende indicatie hebben voor een speciale setting (je zou kunnen denken aan traumakinderen of pijnkinderen of kinderen uit een kdc met een kortdurende revalidatievraag, communicatie),  combi onderwijs-zorg arrangementen  detachering met arrangement 3.Hoe gaat het de komende 2 jaar met de AB? 4.Hebben de swv zelf ideeën over de aanwezigheid paramedici vso voorlichting 27 maart 2014

19 MEER INFO EN/OF VRAGEN/OPMERKINGEN www.passendonderwijs.nl www.passendonderwijsgroningen.nl www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/ www.twitter.com/PaOnVO20_01 vso voorlichting 27 maart 2014


Download ppt "Vso voorlichting 27 maart 2014 Passend Onderwijs vanuit het perspectief van vso scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google