De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kijkje in de keuken van:..... De Douanepraktijk André Jansen 15 maart 2011 – Deel I: Douanerecht –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kijkje in de keuken van:..... De Douanepraktijk André Jansen 15 maart 2011 – Deel I: Douanerecht –"— Transcript van de presentatie:

1 Een kijkje in de keuken van:..... De Douanepraktijk André Jansen 15 maart 2011 – Deel I: Douanerecht –

2 Inleiding Belang van douanetoezicht Wetgeving Procedures Schorsingssysteem Belastbare feiten Heffingsgrondslagen / maatstaf Schuldenaar Wijze van heffing / invordering Rechtsmiddelen

3 Belang van douanetoezicht Fiscaal Handelspolitiek Veiligheid } Protectionisme

4 Wetgeving Internationale verdragen (GATT, WTO, EG-verdrag) EU wetgeving (w.o.): -Vo. 2913/92 CDW -Vo. 2454/93 (Toep. Vo. CDW) -RL 2006/112/EG (BTW richtlijn) -RL 92/12 (Accijns Structuur richtlijn) NL wetgeving (w.o.): -Algemene Douanewet, - besluit, - regeling -BTW wetgeving -Accijns wetgeving -In- en uitvoerwetgeving + bijzondere wetten -Awr -Invorderingswet -Awb

5 Procedures Aanvang douanetoezicht Einde douanetoezicht Hoe? Aangifte, administratie, fysiek toezicht } Art. 37 CDW

6 Schorsingssysteem Binnenbrengen DouanetoezichtArt. 37 t/m 39 CDW AanbrengenArt. 40 CDW Summiere aangifteArt. 43 e.v. CDW Tijdelijke opslagArt. 50 t/m 53 CDW Douane bestemmingArt. 43 CDW

7 Schorsingssysteem - vervolg Douaneregeling Vrije zone Vrij entrepot Art. 166 e.v. CDW Wederuitvoer Art. 182 CDW Vernietiging Art. 182 CDW Afstaan aan schatkist Art. 182 CDW Art. 4.15 CDW (Douanebestemmingen)

8 Schorsingssysteem - vervolg Vrij verkeer 79 – 83 Douanevervoer 91 – 97 163 – 165 * AV 114 – 129 * BOD 130 – 136 * Entrepot 98 – 113 * Tijd. Inv. PV 145 – 160 * Uitvoer 161 – 162 * * : douanetoezicht Art. 4.16 CDW (Douaneregelingen) 137 – 144 *

9 Entrepot NL Entrepot Duitsland Weder uitvoer Vrij verkeer Entrepot opslag Vervoer Entrepot Itali ë Douaneopslag en - vervoer Binnenbrengen Aanbrengen Aangeven Douanebestemming

10 Entrepot T1T1 2 1 Vervoer T1 goederen Zuiveren Douanevervoer

11 Belastbare feiten In vrij verkeer brengen (art. 201 CDW) Smokkel (art. 202 CDW) Onttrekken aan douanetoezicht (art. 203 CDW) Niet voldoen aan verplichtingen (art. 204 CDW)

12 Welke heffingen bij invoer verschuldigd? Douanerechten en heffingen van gelijke werking BTW Accijns Antidumpingheffingen Landbouwheffingen (Landbouwrestituties) Heffingen

13 Heffingsgrondslagen / maatstaf Tarief (nomenclatuur) Douanewaarde Oorsprong

14 Tarief (nomenclatuur)

15 Tarief (nomenclatuur) - vervolg

16 I Douanewaarde Betaalde prijs tussen koper en verkoper (onafhankelijk) Identieke goederen Soortgelijke goederen Terugrekenmethode Berekende waarde Redelijke middelen IIBijtellingen o.a. Royalties Commissies Vracht en verzekering Mallen Douanewaarde

17 Fabrikant Exporteur Importeur Voorafgaande transactie EU Non EU € 100,00 € 125,00 Douane: € 100,00 Vpb: € 125,00 Douanewaarde - vervolg

18 Schuldenaar Wie moet betalen? Aangever Degene die onjuiste gegevens heeft verstrekt Smokkelaar Onttrekker Deelnemer aan onttrekking Degene die verplichtingen niet is nagekomen

19 Wijze van heffing / invordering Art. 217 t/m 232 CDW Art. 7:6 Algemene Douanewet Art. 9 lid 4 Invorderingwet Art. 22 en 23 Wet op de omzetbelasting Art. 62 Wet op de accijns Betalingstermijn Uitstel Invorderingsrente

20 Rechtsmiddelen Bezwaar inspecteur Beroep Douanekamer rechtbank Haarlem Hoger beroep Douanekamer gerechtshof Amsterdam Beroep in cassatie Hoge Raad Prejudiciële vragen Hof van Justitie Verzoek kwijtschelding 236 CDW

21 Rechtsmiddelen - vervolg Verzoek kwijtschelding 239 CDW Beroep Gerecht van eerste aanleg Hogere voorziening Hof van Justitie Civiele actie opdrachtgever (FENEX) Civiele actie vervoerder (CMR) Voegen benadeelde partij in strafzaak

22 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Een kijkje in de keuken van:..... De Douanepraktijk André Jansen 15 maart 2011 – Deel I: Douanerecht –"

Verwante presentaties


Ads door Google