De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de praktijk Mariët van Nieuwland

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de praktijk Mariët van Nieuwland"— Transcript van de presentatie:

1 In de praktijk Mariët van Nieuwland
ACCIJNS In de praktijk Mariët van Nieuwland

2 Feiten 1 2 3 4 2012 – €11,3 miljard Per hoofd van de bevolking €672
Tweede binnen de indirecte belastingen 4 Vierde binnen alle belastingen, net iets minder dan de VPB (€11,9 miljard)

3 Opbouw Europese wetgeving
Horizontale richtlijn 2008/118 Diverse structuur en tariefrichtlijnen Energierichtlijn verordeningen (overbrengen/ denaturering)

4 Nationale wetgeving & bepalingen
AWR – aangifte (art. 19 & 20) ADW – UTB Wet op de accijns Uitvoeringsbesluit accijns Uitvoeringsregeling accijns Kaderbeleidsbesluit accijns Handboek accijns (in principe niet openbaar)

5 Producten GN 1992/2002 3 categoriën alcoholhoudende producten
tabaksproducten minerale oliën

6 AGP Opslag Productie -Fictief AGP voor minerale oliën
-AGP logistiek dienstverlener / zelf Vergunning Zekerheid Geregistreerd geadresseerde/afzender

7 Belastbaar feit UITSLAG TOT VERBRUIK
Onttrekken aan een schorsingsregeling Voorhanden hebben buiten een AGP Productie buiten een AGP Invoer Verbruik binnen AGP/Verbruik onder douaneschorsingsregeling In strijd met de wettelijke bepalingen voorhanden hebben of gebruiken van minerale oliën waaraan herkenningsmiddelen zijn toegevoegd

8 Onttrekken Regulier onttrekken Onregelmatig onttrekken

9 Voorhanden hebben  voorhanden hebben van accijnsgoederen door anderen dan particulieren of het voorhanden hebben door een particulier anders dan voor eigen behoeften van door hem vervoerde accijnsgoederen 

10 vervaardigen van een accijnsgoed:
Productie buiten AGP vervaardigen van een accijnsgoed: elk handelen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een accijnsgoed wordt gewijzigd

11 Invoer het binnenbrengen van een accijnsgoed vanuit een derde land wanneer dat goed niet wordt geplaatst onder een communautaire douaneschorsingsregeling of niet wordt overgebracht naar een accijnsgoederenplaats dan wel naar een plaats voor tijdelijke opslag (rechtstreekse invoer); het onttrekken van een accijnsgoed aan een communautaire douaneschorsingsregeling; het beëindigen van een communautaire douaneschorsingsregeling waaronder die accijnsgoederen zijn geplaatst, anders dan door plaatsing onder een andere communautaire douaneschorsingsregeling; het verbruik, anders dan als grondstof, van een accijnsgoed dat onder een communautaire douaneschorsingsregeling is geplaatst of binnen een plaats voor tijdelijke opslag.

12 Verbruik binnen AGP/ douaneschorsingsregeling
Voorbeelden: Verwarming van een opslagtank Vervoersmiddelen Nuttigen van alcoholische dranken/tabaksproducten Verbruik anders dan als grondstof

13 Rode gasolie/diesel Sinds 1 januari 2013, alleen nog voor schepen andere dan pleziervaartuigen Sinds 1 januari 2013 verwijzing naar art. 1 a, lid 3 en 4 (nieuw ingevoegd)

14 Verbodsbepalingen een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen; een accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is betrokken.

15 Vervoer Metingen A B C D

16 Vrijstellingen (1) Zonder vergunning (64) Met vergunning (65)
Vrijstelling blijkt uit het product Vervaardiging van levensmiddelen Niet bestemd voor inwendig gebruik Vervaardiging van geneesmiddelen Minerale olie voor bepaald gebruik Minerale olie gebruikt in hoogovens Sigaretten en rooktabak ≠ tabak – medicinale doeleinden Vrijstelling blijkt niet uit product Gronstoffenvrijstelling

17 Vrijstellingen (2) Vrijstellingen (66, 66a, 66b, 67, 68, 68a
Bunkering scheepvaart en luchtvaart Proviandering scheepvaart en luchtvaart Taxfreeshops Biobrandstoffen voor verwarming Onderzoek, kwaliteitstesten en smaaktesten Reizigersvrijstelling Diplomatieke

18 Teruggaafbepalingen Diverse

19 (Recente) jurisprudentie
RBZWB, , AWB 12/7027 RBZWB, , AWB 11/4683 HR, , nr 12/03743 (Geen naheffing van accijns zonder ruime termijn voor tegenbewijs) RBNHO, , HAA 12/3897  RBZBW, , nr. 12/4961  HR, , nr 10/04919(Geen hogere teruggaaf van accijns na tariefsverhoging) HvJ EU, , nr C-505/10 (Geen accijnsteruggaaf voor vaartuig met zelfstandig werkende graafmachine) HR, , nr 09/02234 (Gebruik van vliegtuig door huurders bepaalt in casu of sprake is van een plezierluchtvaartuig) HR, , nr 09/01654 (Vermissing zending bier. Accijns is niet verschuldigd wegens invoer maar wegens uitslag en kan niet worden nageheven met een UTB) HR, , nr (Uitslag van gasolie met vrijstelling van accijns uit een accijnsgoederenplaats. Aansprakelijkheid vergunninghouder als de afnemer geen bunkervergunning heeft en de gasolie heeft gebruikt voor een niet-toegestaan doel)

20 Casussen Wat gebeurt er in de praktijk?

21


Download ppt "In de praktijk Mariët van Nieuwland"

Verwante presentaties


Ads door Google