De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding) Vertaling en nazicht door : Serge KERKHOF (Centrale Administratie– D.D.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding) Vertaling en nazicht door : Serge KERKHOF (Centrale Administratie– D.D.)"— Transcript van de presentatie:

1 ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding) Vertaling en nazicht door : Serge KERKHOF (Centrale Administratie– D.D.)

2 WEBSITE

3 Via INTERnet http://fiscus.fgov.be/interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_ document01112005/index.htm NIEUWE INSTRUCTIE TE RAADPLEGEN Herinnering : wettelijke basis > EG Verordening Zie PBEU nr. L 343 van 31.12.2003

4 TOELICHTINGEN : A, B, C, D en E = uitvoer TOELICHTINGEN : F en G = douanevervoer (regeling T) TOELICHTINGEN : H, I, J en K = invoer 1)AFZONDERLIJKE TOELICHTING PER REGELING

5 UITVOER/VERZENDING PREFINANCIERING ENTREPOT - VERWERKING WEDERUITVOER NA A.V., T.I. of B.O.D. WEDERUITVOER NA OPSLAG IN D.E. UITVOER VOOR PASSIEVE VEREDELING DOUANEVERVOER BEWIJS VAN COMMUNAUTAIR KARAKTER IN VRIJ VERKEER BRENGEN PLAATSING ONDER A.V.-S, T.I. OF B.O.D. OPSLAG IN ENTREPOT TYPE A, B, C, E OF F OPSLAG IN ENTREPOT TYPE D

6 2)BIJVOEGSELS Bijvoegsel 1 : vak 24 (code aard transactie) Bijvoegsel 2 : vak 25 (vervoerwijze aan de grens) vak 26 (binnenlandse vervoerwijze) Bijvoegsel 3 : vak 31 (colli en omschrijving van de goederen) Bijvoegsel 4 : meerdere vakken Bijvoegsel 5 : vak 40 (summiere aangifte/voorafgaand document) Bijvoegsel 6 : meerdere vakken Bijvoegsel 7 : accijnscodes België Bijvoegsel 8 : accijnscodes Luxemburg

7

8 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN

9 VAK 1 : AANGIFTE EVA-LANDEN ROEMENIE ANDERE DERDE LANDEN NIET-FISCALE GEBIEDEN invoer/ binnenbrengen EU IM EX COM wordt CO uitvoer/ verzending DEELVAK 1

10 DEELVAK 2 cijfer dat naar de regeling verwijst uitvoer 1 2 3 9 invoer 0 4 5 6 7 9 letter die betrekking heeft op het type van de aangifte gewone A D onvolle- dige B E vereen- voudigde C F XYZXYZ met goederen zonder goederen aanvul- lende na inschrijving in administratie wordt nu

11 VAK 29 : KANTOOR VAN UITGANG communautaire code van het douanekantoor alwaar de goederen het douanegebied van de EG (vermoedelijk) verlaten x x x x ISO alfa 2 code land nationaal nummer betrokken kantoor http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/nl waar de rubriek « de douanekantoren van doorgang » moet worden aangeklikt. TERUG TE VINDEN : wordt (bij uitvoerregelingen A,C,D en E) nu niet ingevuld

12

13

14 VAK 31 : COLLI EN OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN MERKEN EN NUMMERS, CONTAINER(S) nr(s). AANTAL EN SOORT nu goederenomschrijving omschrijving van de wijze van verpakking wordt merken, nummers, aantal en soort van de colli, volgens vastgestelde communautaire code (bijvoegsel 3)

15 BIJVOEGSEL 3

16 VAK 40 : SUMMIERE AANGIFTE/ VOORAFGAAND DOCUMENT nu gewone verwijzing naar voorafgaande aangifte wordt LETTER - 3-LETTER OF CIJFERCOMBINATIE IDENTIFICATIEKENMERK DOCUMENT - Type aangifte : X = summiere Y = oorspronkelijke Z = voorafgaand document afkorting gebruikt document (zie lijst) nummer OF bij inschrijving in de voorraadadministratie jjjjmmdd + referte inschrijving bijvoegsel 5 vermelding van de COMMUNAUTAIRE CODE en de referenties van de summiere of oorspronkelijke aangifte of voorafgaand doc.

17 BIJVOEGSEL 5 code 2 in vak 40

18 voorbeeld Een aangifte ten verbruik ter zuivering van een goederenmanifest nummer 6542 Goederenmanifest : summiere aangifte = X Afkorting goederenmanifest = 785 Identificatiekenmerk manifest = 6542 X – 785 - 6542 Vak 40

19 37 REGELING Viercijfercode x x x x voorafgaande regelinggevraagde regeling nationale code (eventueel) 44 bijzondere vermeldin- gen, … Code B.V. Code Nationale code (eventueel) VAKKEN 37- 44 : REGELING nu 37 REGELING Viercijfercode x x x x gevraagde regelingvoorafgaande regeling Communautaire code (eventueel) wordt letter toelichting

20 Opzoeken van de regelingen, nationale en communautaire codes: Raadpleeg de betrokken toelichting op de vakken 37 en 44 horende bij A t/m K

21 voorbeeld Plaatsing onder de regeling verwerking-BTW (A.V.) van goederen uit de Canarische Eilanden = TOELICHTING I

22 TOELICHTING VAK 37 : REGELING

23 TOELICHTING VAK 37 : COMMUNAUTAIRE CODE

24 TOELICHTING VAK 44 : NATIONALE CODE

25 VAK 44 : BIJZONDERE VERMELDINGEN, VOORGELEGDE STUKKEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN nu gewone vermelding, aard en nummer van het stuk wordt vermeldingen en stukken gekenmerkt door een communautaire en/of nationale code vermeldingen “vermelding” vijfcijfercode X X X X X code (D.I. instructies) + of communautaire code volgens bijvoegsel 6,A nationale code volgens bijvoegsel 6,C

26 communautaire code volgens bijvoegsel 6,B Code X X identificatienummer OF ander kenmerk code (D.I. instructies) + voorgelegde stukken en/of nationale code volgens bijvoegsels 6,C en D bijvoegsels 6,C en D

27 voorbeelden 1)Uitvoer voor herstelling (A.V.- bevoegdheid ontvanger) In vak 44 : “toepassing §14 van de instructie passieve veredeling” – 44-552I001-49 2)Invoer uit Zwitserland met EUR 1 nr. A123456 In vak 44 : N954 – A123456

28 BIJVOEGSEL 6,C (bijzondere nationale vermeldingen) Vak 44

29 BIJVOEGSEL 6,B (communautaire documenten) Vak 44

30 VAK 43 : CODE M.W. 1 : transactiewaarde ingevoerde goederen 2 : transactiewaarde identieke goederen 3 : transactiewaarde soortgelijke goederen 4 : afgeleide waarde 5 : berekende waarde 6 : waarde op basis van beschikbare gegevens nu niet ingevuld wordt (voor de invoerregelingen H,I en K) een cijfercode die de wijze van de waardevaststelling aangeeft

31 VAK 47 : BEREKENING VAN DE BELASTINGEN Type Maatstaf van heffing Heffingsvoet Bedrag Wijze van betaling code A : contant in geld C : cheque E : uitstel G : verlegging BTW K : krediet accijns P : zekerheid in geld (douane-expediteur) T : zekerheid door douane-expediteur U : zekerheid door belanghebbende (doorlopende verg.) wijziging inningscodes (type belasting) en codes wijze van betaling zie toelichting vak 47 regeling H

32 TOELICHTING REGELING H (vak 47) code vak 47 (eerste kolom)

33 Inzake accijnzen Vak 33 (5)Vak 47 (1) Ingeven aanvullende codetype belasting Qxx Rxx Sxx Txx Uxx Vxx  Volgens soort accijnsproduct met onderscheid betaling - vrijstelling 100  accijns 200  bijzondere accijns 300  bijdrage op de energie 400  controleretributie 500  verpakkingsheffing 600  milieutaks 

34 BIJVOEGSEL 7 type belasting (code) accijnzen vak 47, eerste kolom


Download ppt "ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding) Vertaling en nazicht door : Serge KERKHOF (Centrale Administratie– D.D.)"

Verwante presentaties


Ads door Google