De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding)"— Transcript van de presentatie:

1 ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding)
Vertaling en nazicht door : Serge KERKHOF (Centrale Administratie– D.D.)

2 WEBSITE

3 NIEUWE INSTRUCTIE TE RAADPLEGEN
Via INTERnet document /index.htm Herinnering : wettelijke basis > EG Verordening Zie PBEU nr. L 343 van

4 1)AFZONDERLIJKE TOELICHTING PER REGELING
TOELICHTINGEN : A, B, C, D en E = uitvoer TOELICHTINGEN : F en G = douanevervoer (regeling T) TOELICHTINGEN : H, I, J en K = invoer

5 UITVOER/VERZENDING PREFINANCIERING ENTREPOT - VERWERKING WEDERUITVOER NA A.V., T.I. of B.O.D. WEDERUITVOER NA OPSLAG IN D.E. UITVOER VOOR PASSIEVE VEREDELING DOUANEVERVOER BEWIJS VAN COMMUNAUTAIR KARAKTER IN VRIJ VERKEER BRENGEN PLAATSING ONDER A.V.-S, T.I. OF B.O.D. OPSLAG IN ENTREPOT TYPE A, B, C, E OF F OPSLAG IN ENTREPOT TYPE D

6 2)BIJVOEGSELS Bijvoegsel 1 : vak 24 (code aard transactie) Bijvoegsel 2 : vak 25 (vervoerwijze aan de grens) vak 26 (binnenlandse vervoerwijze) Bijvoegsel 3 : vak 31 (colli en omschrijving van de goederen) Bijvoegsel 4 : meerdere vakken Bijvoegsel 5 : vak 40 (summiere aangifte/voorafgaand document) Bijvoegsel 6 : meerdere vakken Bijvoegsel 7 : accijnscodes België Bijvoegsel 8 : accijnscodes Luxemburg

7

8 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN

9 EU EU IM EX COM COM VAK 1 : AANGIFTE DEELVAK 1 invoer/ binnenbrengen
uitvoer/ verzending EVA-LANDEN ROEMENIE EU EU ANDERE DERDE LANDEN IM EX NIET-FISCALE GEBIEDEN COM COM wordt CO wordt CO

10 letter die betrekking heeft op het type van de aangifte
DEELVAK 2 nu wordt cijfer dat naar de regeling verwijst letter die betrekking heeft op het type van de aangifte uitvoer 1 2 3 9 invoer 4 5 6 7 9 met goederen zonder goederen aanvul- lende gewone A D onvolle- dige B E vereen- voudigde C F X Y Z na inschrijving in administratie

11 x x x x x x x x VAK 29 : KANTOOR VAN UITGANG niet ingevuld
wordt (bij uitvoerregelingen A,C,D en E) communautaire code van het douanekantoor alwaar de goederen het douanegebied van de EG (vermoedelijk) verlaten x x x x x x x x ISO alfa 2 code land nationaal nummer betrokken kantoor TERUG TE VINDEN : waar de rubriek « de douanekantoren van doorgang » moet worden aangeklikt.

12

13

14 VAK 31 : COLLI EN OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN MERKEN EN NUMMERS,
CONTAINER(S) nr(s). AANTAL EN SOORT nu goederenomschrijving omschrijving van de wijze van verpakking wordt merken, nummers, aantal en soort van de colli, volgens vastgestelde communautaire code (bijvoegsel 3)

15 BIJVOEGSEL 3

16 IDENTIFICATIEKENMERK
VAK 40 : SUMMIERE AANGIFTE/ VOORAFGAAND DOCUMENT nu gewone verwijzing naar voorafgaande aangifte wordt vermelding van de COMMUNAUTAIRE CODE en de referenties van de summiere of oorspronkelijke aangifte of voorafgaand doc. 3-LETTER OF CIJFERCOMBINATIE IDENTIFICATIEKENMERK DOCUMENT - LETTER - Type aangifte : X = summiere Y = oorspronkelijke Z = voorafgaand document afkorting gebruikt document (zie lijst) nummer OF bij inschrijving in de voorraadadministratie jjjjmmdd + referte inschrijving bijvoegsel 5

17 BIJVOEGSEL 5 code 2 in vak 40

18 voorbeeld Een aangifte ten verbruik ter zuivering van een goederenmanifest nummer 6542 Goederenmanifest : summiere aangifte = X Afkorting goederenmanifest = 785 Identificatiekenmerk manifest = 6542 Vak 40 X –

19 VAKKEN 37- 44 : REGELING x x x x nu wordt letter toelichting
Viercijfercode x x x x nationale code (eventueel) gevraagde regeling voorafgaande regeling wordt 37 REGELING Viercijfercode x x x x Communautaire code (eventueel) gevraagde regeling voorafgaande regeling Code B.V. Code 44 bijzondere vermeldin- gen, … Nationale code (eventueel) letter toelichting

20 Opzoeken van de regelingen,
nationale en communautaire codes: Raadpleeg de betrokken toelichting op de vakken 37 en 44 horende bij A t/m K

21 voorbeeld Plaatsing onder de regeling verwerking-BTW (A.V.) van goederen uit de Canarische Eilanden = TOELICHTING I

22 TOELICHTING VAK 37 : REGELING

23 TOELICHTING VAK 37 : COMMUNAUTAIRE CODE

24 TOELICHTING VAK 44 : NATIONALE CODE

25 + VAK 44 : BIJZONDERE VERMELDINGEN, VOORGELEGDE
STUKKEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN gewone vermelding, aard en nummer van het stuk nu wordt vermeldingen en stukken gekenmerkt door een communautaire en/of nationale code vermeldingen communautaire code volgens bijvoegsel 6,A vijfcijfercode X X X X X + “vermelding” of code (D.I. instructies) nationale code volgens bijvoegsel 6,C

26 nationale code volgens
voorgelegde stukken communautaire code volgens bijvoegsel 6,B Code X X X X + identificatienummer OF ander kenmerk en/of nationale code volgens bijvoegsels 6,C en D code (D.I. instructies)

27 voorbeelden 1)Uitvoer voor herstelling (A.V.- bevoegdheid ontvanger) In vak 44 : “toepassing §14 van de instructie passieve veredeling” – 44-552I001-49 2)Invoer uit Zwitserland met EUR 1 nr. A123456 N954 – A123456

28 BIJVOEGSEL 6,C (bijzondere nationale vermeldingen)
Vak 44 Vak 44

29 BIJVOEGSEL 6,B (communautaire documenten)
Vak 44

30 een cijfercode die de wijze van de waardevaststelling aangeeft
VAK 43 : CODE M.W. nu niet ingevuld wordt (voor de invoerregelingen H,I en K) een cijfercode die de wijze van de waardevaststelling aangeeft 1 : transactiewaarde ingevoerde goederen 2 : transactiewaarde identieke goederen 3 : transactiewaarde soortgelijke goederen 4 : afgeleide waarde 5 : berekende waarde 6 : waarde op basis van beschikbare gegevens

31 VAK 47 : BEREKENING VAN DE BELASTINGEN
wijziging inningscodes (type belasting) en codes wijze van betaling Type Maatstaf van heffing Heffingsvoet Bedrag Wijze van betaling code code A : contant in geld C : cheque E : uitstel G : verlegging BTW K : krediet accijns P : zekerheid in geld (douane-expediteur) T : zekerheid door douane-expediteur U : zekerheid door belanghebbende (doorlopende verg.) zie toelichting vak 47 regeling H

32 TOELICHTING REGELING H (vak 47)
code vak 47 (eerste kolom)

33  100  accijns 200  bijzondere accijns 300  bijdrage op de energie
Inzake accijnzen Vak 33 (5) Vak 47 (1) Ingeven aanvullende code type belasting Qxx Rxx Sxx Txx Uxx Vxx 100  accijns 200  bijzondere accijns 300  bijdrage op de energie 400  controleretributie 500  verpakkingsheffing 600  milieutaks Volgens soort accijnsproduct met onderscheid betaling - vrijstelling

34 type belasting (code) accijnzen
vak 47, eerste kolom BIJVOEGSEL 7


Download ppt "ENIG DOCUMENT Powerpoint opgesteld door : Josse VERBEKEN (Opleiding)"

Verwante presentaties


Ads door Google