De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom Deze presentatie is na afloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom Deze presentatie is na afloop."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website: Uw dagvoorzitter: Prof. dr. H.A. Kogels Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Neutraliteit: –het neutraal-zijn Neutraal: –onzijdig –niet positief of negatief geladen –vrij van mogelijke beïnvloeding

3 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Het Hof van Justitie van de EG en neutraliteit Dr Flora Goudappel Sectie Europees recht Erasmus Universiteit Rotterdam

4 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Hoe dit onderwerp te benaderen? 1. de neutraliteit van het ‘instituut’ Hof van Justitie 2. het beginsel van non-discriminatie naar nationaliteit het beginsel van non- discriminatie naar nationaliteit 3. neutraliteit van (toepassing van) begrippen

5 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl 1. neutraliteit van het ‘instituut’ Hof van Justitie Samenstelling Hof Plaats in het Europese systeem van rechtsbescherming Taken Hof

6 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl 2. het beginsel van non-discriminatie naar nationaliteit het beginsel van non- discriminatie naar nationaliteit Art. 12 EG: de basis Het begrip ‘nationaliteit’ Binnen de verschillende vrijheden Binnen het Europese mededingingsrecht

7 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Enkele voorbeelden

8 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl 3. neutraliteit van (toepassing van) begrippen Terminologie en toepassing van begrippen Inhoud van begrippen

9 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Enkele voorbeelden

10 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Afsluitende opmerkingen

11 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Het neutraliteitsbeginsel in de btw Dr. Astrid van Dongen Rechtbank Haarlem

12 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Basis in het EG-Verdrag Artikel 90 bevat een verbod om op producten van overige lidstaten hogere belastingen te heffen Artikel 93 bevat een opdracht om de wetgevingen op het gebied van de indirecte belastingen te harmoniseren voor zover noodzakelijk voor de interne markt

13 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Die harmonisatieopdracht is uitgewerkt: In verschillende richtlijnen In de voorstellen van de Commissie en in de considerans van de verschillende richtlijnen wordt verwezen naar de neutraliteit Het bevorderen van de neutraliteit was immers een van de doelstellingen

14 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Belangrijke conclusies uit de jurisprudentie: Geen onderscheid tussen legale en illegale handelingen Geen onderscheid tussen dezelfde economische handelingen Geen onderscheid naar rechtsvorm of op basis van formele criteria Directe uitoefening aftrekrecht

15 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Vervolg: Bijkomstige handelingen zijn handelingen waarvoor geen of een verwaarloosbaar bedrag aan voorbelasting wordt betaald Pas aftrek nadat de leverancier de btw verschuldigd is geworden en de afnemer een factuur heeft (Enige) grondslag arrest Faxworld

16 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Conclusie: Het neutraliteitsbeginsel kent vele verschijningsvormen en speelt een belangrijke rol Maar: Waar tekst richtlijn zich niet laat verzoenen met de neutraliteit, gaat de tekst voor Het resultaat doet er niet toe, het gaat om de handeling (BLP)

17 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Neutraliteit of gelijkheid? Uit het arrest Marks & Spencer (teacakes) kan worden afgeleid dat het neutraliteitsbeginsel ziet op goederen en diensten; gelijksoortige goederen en diensten dienen gelijk te worden behandeld (zie ook verbod in het EG- Verdrag)

18 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Het gelijkheidsbeginsel ziet op personen; zij mogen wel verschillend behandeld worden, mits er een objectieve rechtvaardigingsgrond is (ik neem aan dat deze grond ook relevant dient te zijn, dus in overeenstemming met de doelstellingen van de btw en niet zuiver formeel van aard)

19 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Stelling I: Het zit met de neutraliteit voor goederen en diensten formeel wel goed (je weet nooit zeker of de lidstaten hieraan correct uitvoering geven) en ook ondernemers mogen niet klagen.

20 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Stelling II: Hoe zit het met de afnemers? Is het niet de neutraliteit bevorderend om een recht op teruggaaf te geven voor onverschuldigde btw? Of is hier sprake van ongerechtvaardigde verrijking? (Is het HvJ te streng?)

21 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Het neutraliteitsbeginsel in de douane Drs Jos Koedijk Deloitte Belastingadviseurs

22 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Neutraliteit ten opzichte van wat? Hofstra: Neutraal ten opzichte van de sociale verhoudingen Neutraal ten opzichte van optimaal gebruik van productiefactoren Neutraal ten opzichte van de keuzes die de belastingbetaler maakt

23 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Neutraliteit in het intra-EG verkeer –de wettelijke benadering –de praktijk Neutraliteit in het verkeer met derde landen –de wettelijke benadering –de praktijk www.europesefiscalestudies.nl

24 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Neutraliteit in het intra-EG verkeer Art. 90 EG: non-discriminatie artikel Art. 23 t/m 30 EG:Douane-unie –Gemeenschappelijk buitentarief –Geen in- uitvoerrechten tussen lidstaten –Geen HGW –Geen kwantitatieve beperkingen of MGW Art. 30 EG: uitzondering voor openbare orde, veiligheid, gezondheid etc. www.europesefiscalestudies.nl

25 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl De praktijk: Accijnzen: wijnaccijns Level playing field: AEO, horizontaal toezicht 25% perceptiekosten: inbreuk neutraliteit? –MCC: centralized clearance www.europesefiscalestudies.nl

26 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl De conclusie: Getoetst aan de drie criteria is de douane in het intra-EG verkeer neutraal met kanttekening van art. 30 www.europesefiscalestudies.nl

27 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Neutraliteit in het verkeer met derde landen GATT en EG Handelspolitiek Art I GATT: Most Favoured Nation treatment Art III GATT: geen hogere indirecte belastingen bij invoer dan in binnenland (BTW, accijnzen) Art XI GATT: geen kwantitieve beperkingen Art XX GATT: equivalent van 30 EG Art XXIV GATT: douane-unie, vrijhandelszone en tariefpreferenties zijn geen inbreuk op MFN www.europesefiscalestudies.nl

28 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Douanerechten en Handelspolitiek Douanetarief: protectionisme (tolmuren, fort Europa) –Preferenties –Schorsingen –Bijzondere bestemmingen Anti-dumping: wegnemen uitwassen vrijhandel of protectie? www.europesefiscalestudies.nl

29 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Effect protectionisme: Smoot-Hawley Tariff Act (1930) Effect op wereldhandel: Bron: The Economist 20 dec. 2008 www.europesefiscalestudies.nl

30 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl De praktijk Rijst uit ACS via LGO naar EG Aluminium uit Canada via LGO naar EU VGEM bepalingen: de visimporteur APS ontwerp regelgeving: onzekerheid voor importeur www.europesefiscalestudies.nl

31 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Eindconclusie: In het verkeer met derde landen is protectionisme het uitgangspunt van douanerechten. Verlaging van tarieven en uitgebreide preferentiële stelsels verzachten. Het stelsel is speelbal van de politiek (procedures, vrijwaringen, anti- dumping, schorsingen). www.europesefiscalestudies.nl

32 Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Dank u voor uw aandacht Ook dit jaar organiseren wij weer de PMDOU en PMIB Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens de borrel Klaas Meenhorst Coördinator PMDOU Klaas.meenhorst@europesefiscalestudies.nl Sjoerd Janssen Coördinator PMIB Sjoerd.janssen@europesefiscalestudies.nl


Download ppt "Seminar 27 januari 2009 Neutraliteit www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom Deze presentatie is na afloop."

Verwante presentaties


Ads door Google