De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ED VERSIE 2006 STAND VAN ZAKEN 1.11.2005 Verordening van de Commissie tot wijziging van het CTW (PBEG L 343/2003 van 31.12.2003). Medegedeeld aan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ED VERSIE 2006 STAND VAN ZAKEN 1.11.2005 Verordening van de Commissie tot wijziging van het CTW (PBEG L 343/2003 van 31.12.2003). Medegedeeld aan de."— Transcript van de presentatie:

1 1 ED VERSIE 2006 STAND VAN ZAKEN 1.11.2005 Verordening van de Commissie tot wijziging van het CTW (PBEG L 343/2003 van 31.12.2003). Medegedeeld aan de Commissie na een beslissing van de directeur-generaal, toepassing in de maand april 2006.

2 2 De grote wijzigingen Minder facultatieve vakken voor de LS. Oriëntatie naar een algemene codificatie. Vak 1 (2 de onderverdeling) : het type aangifte verduidelijken : - gewone aangifte - vereenvoudigde aangifte - ……………..

3 3 De wijzigingen van vak 37 Vak 37 : de regeling bevindt zich niet meer in vak 1 maar uitsluitend in vak 37. Dit vak was de aanvulling van vak 1 (2 de onderverdeling). Aangezien vak 1 niet meer wordt gebruikt voor dezelfde doeleinden, zal men de reflex moeten hebben om rechtstreeks naar vak 37 te gaan. In het eerste deelvak van vak 37 worden de gevraagde regeling en de voorafgaande regeling vermeld: geen probleem.

4 4 De wijzigingen van vak 37 (vervolg 1) In het tweede deelvak van vak 37 komen de communautaire en nationale codes, die elk bestaan uit 3 tekens maar met een andere structuur. Aangezien dit tweede deelvak slechts 1 code van 3 tekens kan bevatten, vermelden we in dit deelvak enkel de communautaire code. De nationale codes worden opgenomen in vak 44, in het deelvak in de rechterbenedenhoek (vakje dat aan de lidstaten de mogelijkheid biedt om de gebruikte valuta te vermelden gedurende de

5 5 De wijzigingen van vak 37 (vervolg 2) overgangsperiode van dubbel gebruik van de nationale valuta en de euro  niet meer gebruikt in België). Wij gebruiken in het deelvak in de rechter- benedenhoek van vak 44 de codificatie van vak 37, tweede deelvak. De aanzienlijke ruimte zou ons toelaten om zelfs twee nationale codes te combineren of andere mogelijkheden (zie nieuw punt 4.4.)

6 6 Vergelijkende tabel oud en nieuw vak 37 Aan de hand van de antwoorden van de verschillende diensten en van de Commissie werd de vergelijkende tabel tussen het oud vak 37 en het nieuw vak 37 bijgewerkt. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de creatie van nationale codes.

7 7 Vak 44 In vak 44 worden de bijzondere vermeldingen en voorgelegde stukken / certificaten en vergunningen vermeld. Wij vermelden in dit vak ook de letter die het type van toelichting aangeeft: bvb. A voor uitvoer/verzending, H voor in het vrije verkeer brengen, enz…. Om dit type van informatie te verschaffen, gebruiken wij het vak “Code B.V.” (dit vak moet toch niet ingevuld worden).

8 8 Accijnzen: combinatie van vakken 33 (5) en 47 De Dienst Accijnsprocedures (D.A.) gebruikt voor de inverbruikstelling met betaling of vrijstelling van de accijns een combinatie van de vakken 33 (5) en 47. 1) inverbruikstelling met betaling van de accijns Het invullen van vak 33 (5) is het “venster” dat vak 47 opent. Daartoe dient in vak 33 (5) een nationale aanvullende code, bestaande uit 4 tekens, ingevuld te worden die aangeeft welk type accijnsrecht (of geassimileerd) in vak 47 (1) moet ingevuld worden.

9 9 Accijnzen: combinatie van vakken 33 (5) en 47 (vervolg 1) 2) inverbruikstelling met vrijstelling van de accijns In vak 33 (5) komt een specifieke code voor “vrijstelling”, bestaande uit 4 tekens, die vak 47 inlicht dat er geen inning plaatsvindt. Codes voor het type accijnsrecht in vak 47 (1) 1XX  accijns 2XX  bijzondere accijns 3XX  bijdrage op de energie 4XX  controleretributie 5XX  verpakkingsheffing 6XX  milieutaks

10 10 Accijnzen: combinatie van vakken 33 (5) en 47 (vervolg 2) Een lijst met codes voor vak 33 (5), zowel voor de inverbruikstelling met betaling van de accijns als voor de inverbruikstelling met vrijstelling van de accijns, wordt opgenomen in een nieuw bijvoegsel 7. Deze lijst bevat naast de codes in vak 33 (5): - de goederencode (vak 33 (1)); - de omschrijving van het product; - de code van het type accijnsrecht (vak 47 (1)); - de heffingsvoet van het type accijnsrecht (vak 47 (3)).

11 11 Restituties Een aantal bepalingen opgenomen in verschillende artikelen van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie van 15 april 1999 werd niet geïntegreerd in de nieuwe toelichting. Vooral het feit dat vak 27 (plaats van lading) niet mag ingevuld worden in de regelingen A en B kan ernstige problemen veroorzaken (idem voor de toepassing van art. 161, § 5 van het CBW). Aan de Commissie werd eind maart 2005 de vraag gesteld om hieromtrent duidelijke informatie te verschaffen maar tot op heden hebben we helaas nog geen antwoord gekregen.

12 12 Nieuwe toelichting per regeling EX A : Uitvoer/verzending B : Opslag in douane-entrepot voorfinanciering C : Wederuitvoer na plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan het stelsel van douane-entrepots D : Wederuitvoer na opslag in douane-entrepot E : Plaatsing onder passieve veredeling

13 13 Nieuwe toelichting per regeling T F : Douanevervoer G : Communautair karakter van de goederen

14 14 Nieuwe toelichting per regeling IM H : In het vrije verkeer brengen I : Plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan douane-entrepot en PV J : Opslag in douane-entrepot van het type A, B, C, E of F K : Opslag in douane-entrepot van het type D

15 15 De verschillende bijlagen en bijvoegsels Elke regeling stemt overeen met een bijlage. De bijlagen verwijzen naar bijvoegsels voor gegevens die gemeenschappelijk zijn voor verschillende regelingen.

16 16 De bijvoegsels 1.Vak 24 : aard van de transactie 2.Vakken 25 en 26 : wijze van vervoer 3.Vak 31: colli en omschrijving van de goederen; merken en nummers – containers(s) nr.(s) – aantal en soort 4.Vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 34a en 49 : - ISO alfa-2 codes van de landen (ISO 3166) - ISO alfa-3 codes van de munten (ISO 4217) (wordt vervolgd...)

17 17 De bijvoegsels (vervolg) 5. Vak 40 : summiere aangifte/voorafgaand document 6. Verschillende vakken : bijzondere vermeldingen/ voorgelegde stukken/certificaten en vergunningen 7. Vakken 33 (5) en 47: codering van de inverbruikstelling (met betaling of vrijstelling) van de accijns (voor België) 8. Idem als 7 maar voor Luxemburg BELANG VAN HET BIJVOEGSEL 6 ZEER MOEILIJK !!!! INSPANNING !!!

18 18 Bijzondere vermeldingen/certificaten INSTRUCTIES Vermelding « UITVOER BUITEN EG VERPLICHT » in § 135 van de Instructie Passieve veredeling (D.I. 552.001) aan te brengen in vak 44 Codificatie : 44 – 552 I 001 – § 135 - 44 = plaatsing van de vermelding in vak 44 - 552 voor 3 eerste cijfers DI - I voor « Instructie » - 001 voor detail van DI - Tot slot, de § in kwestie

19 19 Bijzondere vermeldingen/certificaten OMZENDBRIEVEN Vermelding « Toepassing van § 22 van de omzendbrief nr. D.D. 224.574 (D.I. 537.02) » in § 22 van de omzendbrief D.D. 224.574 (D.I.537.02) aan te brengen in vak 44 Codificatie : 44 – 537 C 02 – DD224574 § 22 - 44 = plaatsing van de vermelding in vak 44 - 537 voor 3 eerste cijfers DI - C voor « Omzendbrief » - 02 voor detail van de DI - DD224574 § 22 (geen commentaar)

20 20 Documentatie ter uwer beschikking Verordening L 343/2003 op te zoeken op Eurlex maar de hierna volgende documenten staan ter uwer beschikking op elektronische drager. Deze PowerPoint (punt 2 van dit ontwerp). Toelichting met een tabel van alle gevraagde vakken (punt 3 van dit ontwerp). Vergelijkende tabel van gebruikte codes in de vakken 37 (1), 37 (2) en 44 (punt 4.1 van dit ontwerp). Lijst van nationale codes (punt 4.2 van dit ontwerp). Gebruikte codes in vak 37 (1) (punt 4.3 van dit ontwerp). Nota verzonden naar de Europese Commissie betreffende het probleem van de codes in vak 37 (2) (punt 4.4 van dit ontwerp). Bijlagen A t/m K per regeling (punt 5 van dit ontwerp). Bijvoegsels 1 t/m 8 (punt 6 van dit ontwerp).

21 21 Voortdurend werk Het werk is niet afgelopen met dit project. We moeten verder werken en kijken of alles gedekt is. Dit is de taak van alle niveaus van de Administratie der douane en accijnzen maar ook van de marktdeelnemers!

22 22 Mededeling van uw opmerkingen Een e-mail sturen naar olivier.vanhoudt@minfin.fed.be met het voorstel van de gewijzigde tekst. Indien u werkt op de tekst die u werd verschaft, de volgende methode hanteren : rode achtergrond op hetgeen geschrapt dient te worden en nieuwe tekst in het rood

23 23 Bilateraal contact Al uw voorstellen zullen niet noodzakelijk worden weerhouden omdat we moeten waken over een algemeen evenwicht. Het is in ieder geval beter om het er in een mondeling onderhoud over te hebben. Contact: Serge KERKHOF (FR) 02/336.32.04 Olivier VAN HOUDT (NL) 02/336.32.90


Download ppt "1 ED VERSIE 2006 STAND VAN ZAKEN 1.11.2005 Verordening van de Commissie tot wijziging van het CTW (PBEG L 343/2003 van 31.12.2003). Medegedeeld aan de."

Verwante presentaties


Ads door Google