De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudiging bij aankomst Scenario met NCTS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudiging bij aankomst Scenario met NCTS"— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudiging bij aankomst Scenario met NCTS
(4) LO TG (1) (5) (9) (6) (2) PLDA (7) (8) (3) (10) NCTS LEGENDA LO Losplaats in een luchthaven of zeehaven TG Toegelaten geadresseerde (vereenvoudiging bij aankomst) welke tevens kan erkend zijn als vergunninghouder economische douaneregeling PLDA PLDA – Computersysteem Administratie douane & accijnzen NCTS NCTS – Computersysteem Administratie douane & accijnzen BEWEGINGEN (1) Indienen summiere aangifte op losplaats door betrokken economische operator Indienen NCTS-aangifte bij vertrek door betrokken economische operator (aangifte kan eventueel worden ingediend via PLDA-SADBEL +) Aanzuiveren summiere aangifte door NCTS-aangifte Vervoer van de losplaats naar de toegelaten geadresseerde onder dekking van het begeleidingsdocument van de NCTS-aangifte Toegelaten geadresseerde genereert aankomstmelding naar NCTS NCTS genereert toestemming tot lossing of controle notificatie (= bericht IE060 – controle decision notification nog niet van toepassing) naar toegelaten geadresseerde Toegelaten geadresseerde genereert (bij toestemming tot lossing) lossingsbemerkingen naar NCTS (behandeling verschillen in relatie tot (9) ?) NCTS genereert vrijgave of controle notificate (= bericht IE060 – controle decision notification nog niet van toepassing) aan toegelaten geadresseerde Toegelaten geadresseerde stelt aangifte voor een douaneregeling op. Indien aangifte voor een economische douaneregeling opname van de gegevens in de administratie voor de vergunning economische douaneregeling (tijdstip indienen aangifte ?) Aanzuivering van de NCTS-aangifte door de aangifte voor een douaneregeling (= module afschrijven binnen NCTS)

2 Overbrengen van goederen van een losplaats naar een vergunninghouder economische douaneregeling Scenario zonder NCTS (3) LO VED (1) (2) PLDA (4) LEGENDA LO Losplaats in een luchthaven of zeehaven VED Vergunninghouder economische douaneregeling PLDA PLDA – Computersysteem Administratie douane & accijnzen BEWEGINGEN (1) Indienen summiere aangifte op losplaats door betrokken economische operator Vergunninghouder economische douaneregeling stelt aangifte voor economische douaneregeling op en neemt de gegevens van die aangifte op in de administratie voor de vergunning economische douaneregeling Indien PLDA bij het aanvaarden van de aangifte voor een economische douaneregeling een fysieke controle voorschrijft rijst de vraag of deze fysieke controle steeds moet worden uitgevoerd door het mobiel toezicht bevoegd over de losplaats, dan wel (in het kader van verlegging van verificatie) kan worden uitgevoerd door het mobiel toezicht bevoegd over de instellingen van de vergunninghouder economische douanereegeling Overbrengen van de goederen van de losplaats naar de instellingen van de vergunninghouder economische douaneregeling Kennisgeving van aankomst van de goederen in de instellingen van de vergunninghouder economische douaneregeling (enkel te verstrekken voor zendingen waar in het kader van verlegging van verificatie een door PLDA voorgeschreven fysieke verificatie wordt uitgevoerd door het mobiel toezicht bevoegd over de instellingen van de vergunninghouder economische douaneregeling)

3 Aanbevelingen en openstaande issues in het kader van PLDA
Aangezien in het kader van de vereenvoudiging bij aankomst automatisch een domiciliëringsprocedure bestaat en de aangifte voor een douaneregeling steeds elektronisch dient ingediend heeft de toepassing van de procedure van vereenvoudigde aangifte geen zin meer. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vereenvoudiging bij aankomst heeft het toepassen van de domiciliëringsprocedure voor het in vrij verkeer brengen geen zin meer aangezien in PLDA een enig kantoor wordt voorzien wat inhoudt dat de (elektronische) aangifte vanuit gelijk welke plaats in België kan ingediend worden t.o.v. van gelijk welke losplaats. (uitzondering : bij uitslag voor in vrij verkeer brengen/ten verbruik aangeven uit particulier douane-entrepot type D of type E met procedure D = periodieke globlalistatie uitslagen voor in vrij verkeer brengen/ten verbruik aangeven) OPENSTAANDE ISSUES Implementeren bericht IE060 (control decision notification) binnen NCTS Behandeling op de toegelaten plaats (vereenvoudiging bij aankomst) van verschillen vastgesteld t.o.v. van de gegevens van de NCTS-aangifte (behandeling binnen NCTS of t.o.v. de vervangende aangifte voor een douanregeling) Tijdstip voor het indienen van een aangifte voor een douaneregeling binnen de vereenvoudiging bij aankomst (toegelaten geadresseerde) Plaats van uitvoeren van de fysieke controle m.b.t een aangifte voor een economische douaneregeling bij overdracht

4 Vereenvoudiging bij vertrek Scenario met NCTS
(5) TA LA (1) (6) (2) PLDA (4) (3) NCTS LEGENDA LA Laadplaats in een luchthaven of zeehaven (te beschouwen als kantoor van bestemming in het kader van de doorvoerprocedure ?) TA Toegelaten afzender (vereenvoudiging bij vertrek) welke tevens kan erkend ziijn als toegelaten exporteur of als vergunninghouder economische douaneregeling PLDA PLDA – Computersysteem Administratie douane & accijnzen NCTS NCTS – Computersysteem Administratie douane & accijnzen BEWEGINGEN Indienen aangifte voor uitvoer (indien vereist) door toegelaten exporteur/vergunninghouder economische douaneregeling Indienen NCTS-aangifte bij vertrek door toegelaten afzender (aangifte kan eventueel worden ingediend via PLDA-SADBEL +) Aanzuiveren aangifte voor uitvoer door NCTS-aangifte Beslissing tot het al dan niet uitvoeren van een fysieke controle binnen NCTS Vervoer van de toegelaten plaats (in het kader van de vereenvoudiging bij vertrek) naar de laadplaats onder dekking van het begeleidingsdocument van de NCTS-aangifte Behandeling van de NCTS-aangifte bij aankomst van de zending op de laadplaats

5 Overbrengen van goederen van een vergunninghouder economische douaneregeling naar een laadplaats Domiciliëringsprocedure bij uitvoer Scenario zonder NCTS (2) TE VED LA (1) PLDA (3) (4) LEGENDA LA Laadplaats in een luchthaven of zeehaven (te beschouwen als kantoor van uitgaan in het kader van de uitvoerprocedure ?) TE Toegelaten exporteur VED Vergunninghouder economische douaneregeling PLDA PLDA – Computersysteem Administratie douane & accijnzen BEWEGINGEN Indienen aangifte voor uitvoer door de toegelaten exporteur/vergunninghouder economische douaneregeling en indien een vergunning economische douaneregeling opnemen van de gegevens van die aangifte in administratie voor de vergunning economische douaneregeling Indien PLDA voor deze aangifte een fysieke controle voorschrijft kan deze aangifte in de instellingen van de vergunninghouder economische douaneregeling worden geverifieerd voor zover de vergunninghouder economische douanregeling tevens is erkend als toegelaten exporteur. Na vrijgave van de aangifte binnen PLDA, overbrengen van de goederen van de laadplaats Bevestigen van aankomst en uitgaan uit het douanegebied van de EG op de laadplaats Bevestigen uitgaan aan de toegelaten exporteur/vergunninghouder econmische douaneregeling

6 Aanbevelingen en openstaande issues in het kader van PLDA
Aangezien in het kader van de vereenvoudiging bij vertrek automatisch een domiciliëringsprocedure bij uitvoer bestaat en de aangifte voor uitvoer steeds elektronisch dient ingediend heeft de toepassing van de procedure van vereenvoudigde aangifte geen zin meer. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vereenvoudiging bij vertrek en van de domiciliëringsprocedure bij uitvoer zou de laadplaats in de zee- of luchthaven moeten kunnen erkend worden als kantoor van uitvoer in het kader van de uitvoerprocedure (ongeacht de plaats waar de exporteur is gevestigd) OPENSTAANDE ISSUES Kan een laadplaats beschouwd worden als een kantoor van bestemming in het kader van de doorvoerprocedure Kan een laadplaats beschouwd worden als een kantoor van uitgang in het kader van de uitvoerprocedure Is het nog noodzakelijk de domicilieringsprocedure bij uitvoer in stand te houden (cf. schema “Overbrengen van goederen van een losplaats naar een vergunninghouder economische douaneregeling “ = verlegging van verificatie)


Download ppt "Vereenvoudiging bij aankomst Scenario met NCTS"

Verwante presentaties


Ads door Google