De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.1 Introductie in het belastingrecht “Het Overleg” Amsterdam, 26 mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.1 Introductie in het belastingrecht “Het Overleg” Amsterdam, 26 mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.1 Introductie in het belastingrecht “Het Overleg” Amsterdam, 26 mei 2005

2 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.2 Algemeen Stelling: “belastingrecht is saai noch moeilijk” Belasting versus retributie Belasting versus lokale heffingen (parkeerbelasting, gemeentelijke heffing) Belasting versus sociale verzekeringspremie (volksverz. / wkn. verz).

3 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.3 Algemeen Belasting = “prijs” voor diensten (veiligheid, zorg, infrastructuur) Maar zo “voelt” het niet! nuancering: draagkrachtprincipe (progressief tarief) Directe “prijs”: gebruikersbelasting (BTW, accijns, overdrachtbelasting, motorrijtuigenbelasting, e.d.).

4 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.4 Algemeen Belastingopbrengst financiert huishouding Met name: vennootschapsbelasting inkomstenbelasting loonbelasting omzetbelasting

5 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.5 Algemeen Aangiftebelasting – afdrachtbelasting LB / BTW = incassorisico beperken en verleggen + continue stroom van inkomsten (LB) IB is voor correctie m.b.t. “speciale gevallen” (auto, hypotheek, bijzondere lasten, e.d.)

6 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.6 Algemeen Belastingheffing = sturingsinstrument LB voor individuen (openbaar vervoer, pc prive (tot voor kort), spaarloon, kinderopvang) Maar ook voor bedrijven: Vpb 2007

7 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.7 Algemeen partijen: - belastingplichtige (afdrachtsplichtige!) - belastingdienst (kennisgroepen) - ontvanger - wetgever - staatssecretaris Financiën

8 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.8 Kenmerken belastingwetgeving Dynamisch (IB 2001) Onleesbaar (vpb) vanwege anti-misbruik Gedetailleerd (delegatiebepalingen = uitvoeringsregeling / uitvoeringsbesluit) Besluiten staatssecretaris = niet bindend! (vadertje staat) Europese wetgeving = EU-richtlijnen

9 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.9 Vennootschapsbelasting Deelnemingsvrijstelling Fiscale eenheid Verliescompensatie Vaste inrichting Vestigingsklimaat / concurrentie (Vpb 2007) Kapitaalsbelasting (verdwijnt per 2006?)

10 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.10 Inkomstenbelasting Boxen stelsel: Box I: inkomen uit arbeid (incl. winst) Box 2: aanmerkelijk belang Box 3: vermogen (i.p.v. vermogensbelasting) = “pretbox”? Verplichting tot indiening aangifte (uitnodiging / grens).

11 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.11 BTW Kostprijsverhogende belasting 0%, 6%, 19% BTW verrekenen = “vooraftrek” (tenzij vrijgesteld (banken, verzekeraars) Internationale handel (m.n. internet) zorgt voor veel regelgeving / jurisprudentie.

12 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.12 Loonbelasting Inclusief premies volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ) Bij uitstek sturingsinstrument Doel: zoveel mogelijk afhandelen Verhalen versus bruteren Kleine zaken worden groot (maaltijden, telefoon, personeelsreis).

13 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.13 Belasting invorderen Aanslag (IB, Vpb) verhoogd met - boete (25%-100% (boetebesluit) - heffingsrente (5%) Invorderingswet 1990 Ontvanger der Rijksbelastingen Dwangbevelen Bestuurders-, inleners-, ketenaansprakelijkheid “van dik hout zaagt men planken”

14 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.14 Rechtsgang Administratiefrechtelijke procedure (AWB) Bezwaarschrift (onafhankelijk oordeel?) Beroep: rechtbank (sinds1-1-2005) Hoger beroep: hof Beroep in cassatie: Hoge Raad Maar vaak: compromis (“ruling”). Nuancering: “Vinkenslag”.

15 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.15 Internationaal Belastingverdragen = verdelen heffingsbevoegdheid Besluit voorkoming dubbele belasting (eenzijdig) OECD-modelverdrag en commentaar Jurisprudentie HvJ: Bosal, Marks & Spencer (“strijd met recht op vrije vestiging”) Sociale verzekeringen: verdragen + EU 1408/71

16 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.16 Internationaal Maar ook: - informatie-uitwisseling (“spaartegoeden richtlijn” (ook buiten EU)) - invordering Belastingheffing blijft (voorlopig) lokale aangelegenheid maar door mobiliteit meer afstemming (en bestrijding) Harmful tax competition – Vpb 2007.

17 Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.17 Vragen ?


Download ppt "Introductie in het belastingrecht © 2004Baker & McKenzie Amsterdam N.V.1 Introductie in het belastingrecht “Het Overleg” Amsterdam, 26 mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google