De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg naar passend onderwijs. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning op de reguliere scholen wordt geboden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg naar passend onderwijs. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning op de reguliere scholen wordt geboden."— Transcript van de presentatie:

1 De weg naar passend onderwijs

2 Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning op de reguliere scholen wordt geboden

3 Toeleiding naar leerwegondersteunend onderwijs Toeleiding naar extra steun arrangementen -in de reguliere school - tussenvoorzieningen (de Linie, de Utrechtse school) - VSO ( toelaatbaarheidsverklaring)

4 Praktijk Praktijkonderwijs Voor leerlingen die in aanmerking komen voor Praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig

5 Praktijk Praktijkonderwijs Voor leerlingen die in aanmerking komen voor Praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig

6 De bovenschoolse tussenvoorziening Presentatie door de Linie

7 Bespreking OKR en advies met ouders !!! Zienswijze van ouders opnemen Afschrift van OKR aan ouders, wettelijk verplichting (Zeker van belang bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte)

8 Overdracht PO-VO -Onderwijskundig rapport -Onderliggende documenten (ontwikkelingsperspectiefplannen, handelingsplannen, evaluaties, onderzoeksgegevens) -IQ gegevens (wenselijk) -Mondelinge overdracht/nadere toelichting -Incidenteel observaties in de klas

9 Arrangementen De VO/VSO school van aanmelding beoordeelt of -plaatsing in het LWOO, -plaatsing in het Praktijkonderwijs of -een extra steunarrangement (regulier, tussenvoorziening, vso) nodig is en vraagt dit vervolgens aan bij het SWV

10 Zorgplicht Wanneer een leerling op grond van zijn/haar ondersteuningsbehoefte niet plaatsbaar is op de school van aanmelding, dan geldt de zorgplicht (zorgdragen voor plaatsing op een school, waar wel een passend aanbod kan worden geboden) Overleg met ouders (in voorkomende gevallen met basisschool)

11 LWOO en Pro Vanaf 1 januari 2016 komt RVC te vervallen Toewijzing LWOO en PRO TLV door Samenwerkingsverband Bestaande criteria blijven tot 2018 bestaan (komen op de website) In PCL lwoo pro breed bespreekgevallen / collegiale consultatie /zorgplicht In PCL smal “hamerstukken” Budget vastgesteld op % LWOO en PRO 1 oktober 2012

12 LWOO en PRO In principe geen drempeltoetsen meer De basisschool levert actuele didactische gegevens aan Aanvullend onderzoek NIO (wens IQ gegevens door basisschool) Aanvullend onderzoek sociaal emotioneel bij NIO > 90

13 Capaciteitentest NSCCT Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test Groep 7, 2 jaar geldig Ondersteunt basissscholen bij advisering Levert IQ gegevens t.b.v. toewijzing LWOO en TLV Praktijonderwijs Interesse? Pilot?

14 Tijdspad LWOO PRO Tijdspad loopt gelijk aan aanmelding voor reguliere leerlingen “Vroege aanmelding” vanaf 1 december wenselijk wanneer geldige didactische gegevens worden aangeleverd (geen garantie voor plaatsing) M8 toetsen graag zo vroeg mogelijk in januari Eerste NIO toets 15 januari 2016 (in december aanmelden) NIO toets 12 februari (in januari aanmelden) Uiterlijke datum aanmelding dus 4 maart 2016, NIO toets 18 maart Uiterlijk 6 april moet duidelijk zijn, welke leerlingen in aanmerking komen voor LWOO PRO. Bij over aanmelding loting 6 april (met voorrangsregels)

15 Collegiale consultatie bij VO ? Bestaat er bij de basisscholen behoefte aan collegiale consultatie bij het SWV VO Zuid-Utrecht om nadere geïnformeerd te kunnen worden over de procedure. Of om van de gedachten te kunnen wisselen over de advisering van bepaalde leerlingen? Bijvoorbeeld leerlingen in het LWOO/PRO gebied.

16 Documenten op de website Brochure leerlingenwerving 2016-2017 Lwoo/pro in het VO Draaiboek digitale aanmelding Passend onderwijs in de regio Zuid-Utrecht

17 Website Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl

18


Download ppt "De weg naar passend onderwijs. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning op de reguliere scholen wordt geboden."

Verwante presentaties


Ads door Google