De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat brengt de wet passend onderwijs ons oud Steeds meer kinderen werden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bij “probleemleerlingen” wordt de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat brengt de wet passend onderwijs ons oud Steeds meer kinderen werden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bij “probleemleerlingen” wordt de."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Wat brengt de wet passend onderwijs ons oud Steeds meer kinderen werden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bij “probleemleerlingen” wordt de oplossing al snel buiten de eigen klas gezocht. Ouders zoeken voor hun kind een onderwijsplek, maar worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd omdat scholen de toelating weigeren Het systeem van indiceren is complex en gescheiden georganiseerd en erg bureaucratisch nieuw De VO-scholen verhogen de basiskwaliteit, basisvoorziening binnen de eigen school, rusten de leerkrachten en het onderwijs beter toe voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. De VO school, waar de leerling door de ouders is aangemeld, heeft zorgplicht. Of deze school plaatst of zoekt in goed overleg met de ouders een andere school Zo min mogelijk complexiteit en bureaucratie, geen lange indicatieprocedures, geen wachtlijsten, geen gescheiden circuit van lichte en zware ondersteuning.

4 Concrete vertaling Wat levert PO Voor 1 maart 2015 is het schooladvies opgesteld In het schooladvies staat welk type onderwijs en niveau het beste bij de leerling past Relevante informatie, testuitslagen is de eerste week van maart digitaal beschikbaar voor het VO Wat levert VO Ouders melden hun kind voor 1 maart 2015 aan; deze VO school heeft zorgplicht De VO school beslist binnen 6 weken of deze leerling toegelaten wordt of op een andere, beter passende, school toegelaten wordt. Onder condities kan deze periode met 4 weken verlengd worden. VO scholen testen niet aanvullend t.b.v. toelating. Het schooladvies van PO is leidend

5 Concrete vertaling PO Dit schooladvies is onderbouwd en bevat, indien van toepassing, informatie over belemmerende en bevorderende factoren, welke ondersteuning de leerling kreeg of er leerachterstand is of er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte. PO-scholen hebben het schooladvies met ouders besproken VO Als een VO school een kind niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaat de VO-school met ouders in gesprek over een passende andere plek. De VO-school behoudt de zorgplicht en zoekt daadwerkelijk een andere school, die wil toelaten.

6 Spelregels van aanmelding Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij 1 VO school Bij de aanmelding geven ouders aan of hun kind extra ondersteuning nodig heeft of dat zij dat vermoeden In geval van speciaal onderwijs, LWOO, praktijkonderwijs dan regelt de VO-school de toelaatbaarheid. Wordt deze niet verstrekt dan geldt de zorgplicht weer en biedt de desbetreffende school van aanmelding het onderwijs aan

7 Wenselijke routes Reguliere basisschoolleerlingen (met of zonder extra ondersteuning) worden door de ouders uitsluitend aangemeld bij een reguliere VO-school. SO en SBO leerlingen worden door de ouders aangemeld bij of een reguliere VO-school of bij een VSO-school Het schooladvies is hierin leidend. Is het advies een reguliere school dan melden ouders hun kind aan bij een reguliere school

8 Reguliere basisschool SO en SBO Reguliere VO-school VSO

9 Aanvullende informatie Leerkracht groep 8 twijfelt over het schooladvies en wil advies van het VO. Leerkracht neemt contact op met een VO- school of met ons samenwerkingsverband. Het is de VO school voor de zomer niet gelukt om een andere passende plek te vinden. De leerling start na de zomervakantie met onderwijs op de VO- school, waar de leerling is aangemeld.

10 Aanvullende informatie Binnen het samenwerkingsverband bekijken we nog of wij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften graag eerder in beeld willen hebben

11


Download ppt "Wat brengt de wet passend onderwijs ons oud Steeds meer kinderen werden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bij “probleemleerlingen” wordt de."

Verwante presentaties


Ads door Google