De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding presentatie digitaal OKR en protocol 14-15 september 2014 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding presentatie digitaal OKR en protocol 14-15 september 2014 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding presentatie digitaal OKR en protocol 14-15 september 2014 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 van papier naar digitaal

3 Opzet inhoud onveranderd 2 toetsen en toetsmomenten(dagdelen):  NIO en PMT-K2  Drempelonderzoek

4 Wel of niet onderzoeken? Invoer eindtoets cito m.i.v. 2014-2015 Niet onderzoeken… Verplichte onderzoeksgegevens LWOO/PRO tot januari 2016 Wel onderzoeken… Dyslexie onderzoek

5 Instrumenten Waterlandse Overstap leervorderingen  CITO en of Drempel Wat heeft een leerling bereikt? capaciteiten onderzoek  NIO Intelligentietoets/ IQ= Wat heeft een leerling in zijn/haar mars? sociaal emotionele vragenlijst  PMT-K2 Meet o.a. faalangst/ motivatie ; Welke ondersteuning heeft een leerling eventueel nodig? Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

6 Voorlichting materiaal  Powerpoint met samenvatting Protocol beschikbaar (website SWV)

7 September-november (PO) Bespreken voorlopig schooladvies Basis: ervaring met leerling en LVS

8 oktober t/m december Afname capaciteiten onderzoek en vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling:  NIO: Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau  PMT-K2: Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

9 Januari  Onderzoek didactische vaardigheiden d.m.v. adaptief toetsen (Cito) (voor 1 februari!)  Resultaat invoeren in digitaal onderwijskundig rapport

10 Februari PO  Drempelonderzoek (selectie school, iig leerling met NIO 90 of lager )  Opstellen definitief advies  Aanvullen info digitaal onderwijskundig rapport (nagaan of het compleet is, deadline 15 maart)  Uitdraaien aanmeldformulier met unieke code en aan ouders overhandigen Let op: Zo vroeg mogelijk (v.a. februari)  Aanmelden leerlingen met speciale onderwijs- ondersteuningsbehoefte  TLV aanvragen speciaal voortgezet onderwijs

11 Actie ouders Aanmelden bij VO school 15 maart d.m.v. Inleveren adviesformulier met unieke code

12 Inschrijfformulier VO  Bij ontvangst aanmeldcode door VO krijgen ouders een inschrijfformulier van de school uitgereikt of opgestuurd. Dit is nog geen plaatsingsbewijs!  Mogelijkheid om een voorkeur aan te geven voor school (PSG), wel of juist niet bij bepaalde kinderen in de klas et cetera.  Veiligheidsvragen, bijvoorbeeld over allergieën.

13 Wie wel en wie niet? Alleen leerlingen uit groep 8 komen in aanmerking voor aanmelding Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor een leerling uit groep 7 waarvoor door het zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met: – aantoonbaar excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of; – praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de leerling op intellectueel gebied. Alle andere dossiers van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling genomen.

14 Procedure VO  Zorgplicht VO start op moment aanmelding  Plaatsingsbesluit binnen 6 weken indien informatie in digitaal OKR compleet. Ouders ontvangen brief met bevestiging van plaatsing van de VO school of:  met kort redenen toegelicht uitstel in verband met nog te beantwoorden onderzoeksvragen (max uitstel van 4 weken)  Eind mei-begin juni: Nog niet geplaatste leerlingen worden besproken in centrale commissie VO (zogenaamde “veegactie”: doel, alle leerlingen hebben een plek voor de kennismakingsaktiviteiten)

15 juni  Begin-medio juni: Alle leerlingen hebben een plaats: Ouders ontvangen een brief met bevestiging  Vanaf medio juni: Kennismakingsactiviteiten VO


Download ppt "Inleiding presentatie digitaal OKR en protocol 14-15 september 2014 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."

Verwante presentaties


Ads door Google