De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Rijnstreek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Rijnstreek"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Rijnstreek
Woensdagmiddag 1 oktober 2014 Scala College Alphen aan den Rijn

2 Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R tijdpad
Tijdpad inschrijving Voor de kerst: leerlingen met ondersteuningsvraag gaarne bespreken met VO Voor : Aanmelden leerlingen lwoo, pro + - zo mogelijk ook al - leerlingen met ondersteuningsvraag bij school VO

3 Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R tijdpad (2)
Uiterlijk 15 maart 2015: overige leerlingen aanmelden bij school VO in de regio Opsturen inschrijfformulier + formulier unieke code Niet later ! Tweede inschrijfdatum voor leerlingen lwoo, pro en overige leerlingen met ondersteuningsvraag woonachtig buiten de regio (zorgplicht geldt niet bij “geen plek meer”) Toelatingsperiode is weken = 10 weken => klok gaat lopen op 15 maart

4 Toelating tot VO Toelating tot VO gebaseerd op advies basisschool, maar onderbouwd met OKR en plaatsingswijzer Advies moet voor 1 maart 2015 door Bao met ouders besproken worden, voor 15 maart 2015 ingevoerd bij BRON Voor lwoo en pro gelden nog landelijke indicatiecriteria, beschikking door RVC (dus niet alleen advies basisschool !) Afspraak besturen PO en VO in Rijnstreek: Hogere eindtoets PO leidt niet tot aanpassing advies

5 Toelating tot VO (2) Scholen voor VO beschikken over:
Formatie Ambulante Begeleiding Extra gelden voor ondersteuning Diverse zaken behoren tot de basisondersteuning SWV VO/VSO heeft geen arrangementen, behoudens: Onderwijsopvangvoorzieningen Trajectbegeleiding (BaO=>VO, VO=>VSO) Verwijzing naar VSO

6 Aanmelding PO => VO leerling met ondersteuningsvraag
Leerlingen met ondersteuningsvraag vroegtijdig bespreken met ouders en beoogde school/scholen Uiteindelijk altijd aanmelden bij school voor vo! Voorwaarde: onderwijsniveau moet passend zijn Ouders moeten schriftelijk aanmelden op school voor VO Voor VO-school moet het OKR beschikbaar zijn, Verstrek ook groeidocument Eventueel swv vo/vso informeren bij knelpunten (trajectbegeleiding ?) => onderwijsloket

7 Verwijzing BaO naar VSO
Start tijdig (voor 1 februari) OKR en Groeidocument aanleveren bij aanmelding voor VSO Vertegenwoordiger jeugdhulp en onderwijsspecialist SWV VO moeten bij advies betrokken worden door VSO-school VSO-school vraagt TLV aan of …. heeft in beginsel zorgplicht bij afwijzing (er zijn uitzonderingen)

8 Verdere informatie Brochure aanmelding PO/SO-VO/VSO www.swv-vo-mhr.nl
Onderwijsloket SWV VO/VSO MH&R Linda de Wette en Anja Veldman


Download ppt "Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Rijnstreek"

Verwante presentaties


Ads door Google