De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Directie en IB-ers 10 en 31 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Directie en IB-ers 10 en 31 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs Directie en IB-ers 10 en 31 oktober 2013

2 De kern van passend onderwijs zorgplicht schoolbesturen dekkendheid swv

3 Een globale indeling van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

4 De leraar doet ertoe…. Hoge ambities Voldoende aandacht voor taal/rekenen Goede instructie Pedagogisch klimaat Omgaan met verschillen Planmatig werken

5 Van 275 naar 75 regio swv

6 Vraag Noem 3 nieuwe taken voor een samenwerkingsverband vanaf 2014

7 Nieuwe taken van het swv Toelaatbaarheid SBO en SO bepalen Inclusief opstellen van procedures en criteria Arrangementen bepalen; wat is basisondersteuning en wat is extra ondersteuning Passend onderwijs budget verdelen en beheren: lichte ondersteuning + zware ondersteuning + middelen rugzak Opstellen van ondersteuningsplan Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR) Zorgen voor een dekkend geheel van schoolondersteuningsprofielen Informeren van ouders

8  Lichte ondersteuning (WSNS) € 156  Zware ondersteuning € 323  Totaal licht en zwaar beschikbaar € 7.649.258  Op basis van kengetallen 1-10-2012  Verevening € 902.037  Verevening in 6 jaar tot 2020-2021

9 SWV 2503 PO kengetallen 15.000 leerlingen 89 scholen 20 besturen 5 gemeenten Budget € 7.185.000 Deelname% sbo 3.0 (landelijk 2.6) Deelname% so 1.75 (landelijk 1.64) Rugzakjes% 1.37 (landelijk 0,95)

10 Financiën Plek op een SO/SBO Categorie 1 € 9.000 (cl. 4, zmlk, lz) Categorie 2 €14.000 (LG) Categorie 3 €21.000 (MG)

11  Rugzak verdwijnt formeel per 1 augustus 2014  Vanaf 1 augustus 2014: zorgplicht en een passend aanbod  Overgangsregeling SWV ◦ schooldeel € 2000 ◦ ambulant deel  Budget Passend onderwijs per schoolbestuur

12 Cluster 2 Alle middelen gaan per 1 augustus 2014 naar de Instellingen voor cluster 2 onderwijs. (Voor het swv Doetinchem is dat Kentalis ) Wellicht komt er een overgangsregeling voor de huidige rugzakleerlingen. Op dit moment inventarisatie van arrangementen in het swv Indeling arrangementen Kentalis light variant medium variant zware variant Afstemming en communicatie vraagt aandacht

13 Brief voor scholen Informatie op de website Taak scholen: Vertel ouders het juiste verhaal (gesprekken, ouderavond, schoolgids)!

14 Uitgangspunten nieuwe swv Doetinchem Zorgplicht, verantwoordelijkheid en middelen bij besturen Bestuurlijke afspraken over basisondersteuning en SOP Heldere verantwoording en monitoringsysteem Kleine overhead en smalle taakstelling swv Scherpe scheiding basisondersteuning en extra ondersteuning via onderwijszorgloket

15 Plaatje swv Doetinchem

16 Waar staan de besturen een jaar voor de invoering van Passend onderwijs

17

18

19 Passend Onderwijs: doordenken, verkennen, bespreken van de consequenties voor de eigen school, het eigen bestuur, het SWV Algemeen Ouders 10.45-11.45 uuraan de slag: eerst in duo’s daarna uitwisselen in de groep 11.45-12.00 uurplenaire terugkoppeling van enkele conclusies per groep

20 Circa 70 personen -Essentius: 13 -PRO8: 17 -SKOB: 8 -Gelderveste: 7 -IJsselgraaf: 9 -Ds Halle: 2 -Reflexis: 6 -SAM: 5


Download ppt "Passend Onderwijs Directie en IB-ers 10 en 31 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google