De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 7  Op weg naar het voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 7  Op weg naar het voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 7  Op weg naar het voortgezet onderwijs.

2 Inhoud avond  Schooltypen en schoolsoorten in de regio.  LWOO  Het advies: –hoe en wanneer? –de rol van het V.O.  Mogelijke adviezen  De keuze voor een V.O.-school

3 Schooltypen  3 hoofdrichtingen: Praktijkonderwijs (PRO) –VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs - 4jaar Zorg en Welzijn/Techniek/Economie/Landbouw (T = mavo) (G/K/B evt met LWOO) –HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs – 5 jaar –VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs – 6 jaar Atheneum /Gymnasium

4 Vervolg  VMBO: 4 jaar => MBO (of havo)  HAVO: 5 jaar => HBO (of vwo)  VWO: 6 jaar => universiteit/ HBO

5 Schoolsoorten in de regio  Gymnasium scholen  Scholengemeenschap met VWO/HAVO  Scholengemeenschap met VWO/HAVO/MAVO  MAVO scholen  VMBO-scholen met meerdere leerwegen waaronder LWOO.  PRO-scholen

6 LWOO  Extra faciliteiten voor de leerlingen.  Beschikking nodig van Regionale Verwijzing Commissie.  Nader onderzoek nodig.  Wordt eind groep 7 gemeld aan ouders.  Beslissing ligt bij VO !

7 Het advies: hoe en wanneer?  Wordt in december groep 8 vastgesteld.  Door groepsleerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleider en directie.  Op basis van leervorderingen (A-E) en kindkenmerken.

8 Het adviesgesprek  Januari; gesprek tussen leerkracht (en evt IB’er) en kind en ouder(s)  Adviesformulier mee

9 Het advies: de rol van het V.O.  Advies is goed onderbouwd en staat vast, maar blijft advies. Ouders beslissen waar kind wordt aangemeld.  De school voor voortgezet onderwijs beslist over toelating.  Centrale afspraken binnen het Gooi. –Deze gaan veranderen in vanaf 2014-2015!

10 Wat gaat er dan veranderen?  CITO eindtoets wordt afgenomen in april  CITO score is geen maatstaf meer voor aanname VO  Advies basisschool leidend De definitieve afspraken moeten nog worden vastgesteld!

11 Mogelijke adviezen  PRO  VMBO (evt met lwoo)  MAVO(=VMBO-T)  MAVO/HAVO  HAVO  HAVO/VWO  VWO  VWO+

12 Keuze van een VO-school: hoe?  Vanavond eerste aanzet  Bezoek de voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op dinsdag 11 november.  Bezoek dit schooljaar al open dagen en voorlichtingsavonden in januari t/m maart.  Gooise Scholengids (uitgereikt in groep 8, digitaal via website school)  Proef de sfeer. Praat met leerlingen en leerkrachten.  Vraag naar interesses en ideeën van uw kind.  Vraag bekenden naar hun ervaringen.

13 Samengevat: op weg naar het voortgezet onderwijs  Nog 1 ½ jaar te gaan.  Er komen nog voldoende voorlichtingsmomenten.  In groep 7 kunt u te maken krijgen met een aankondiging van:LWOO


Download ppt "Informatieavond groep 7  Op weg naar het voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google