De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Midden-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Midden-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Midden-Holland
Woensdagmiddag 15 oktober 2014 De Goudse Waarden

2 Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R tijdpad
Tijdpad inschrijving Voor de kerst: leerlingen met ondersteuningsvraag gaarne bespreken met VO Voor : Aanmelden leerlingen lwoo, pro + - zo mogelijk ook al - leerlingen met ondersteuningsvraag bij school VO

3 Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R tijdpad (2)
Uiterlijk 15 maart 2015: overige leerlingen aanmelden bij school VO in de regio (ook VSO!) Opsturen inschrijfformulier + formulier unieke code Niet later ! Tweede inschrijfdatum ( )voor leerlingen lwoo, pro en overige leerlingen met ondersteuningsvraag woonachtig buiten de regio (zorgplicht geldt niet bij “geen plek meer”) Toelatingsperiode is weken = 10 weken => “klok” gaat lopen op 15 maart

4 Toelating tot VO Toelating tot VO gebaseerd op advies basisschool, maar onderbouwd met OKR en plaatsingswijzer Advies moet voor 1 maart 2015 door Bao met ouders besproken worden, voor 15 maart 2015 ingevoerd bij BRON Voor lwoo en pro gelden nog landelijke indicatiecriteria, beschikking door RVC (dus niet alleen advies basisschool !)

5 Toelating tot VO 13 mei 2014 Eindtoets PO bekend: => herzieningsverzoeken mogelijk tot 21 mei 2015 (alleen bij hogere toetsuitslag) (in brochure staat abusievelijk 15 mei) Let op! De meeste kinderen zijn dan al geplaatst op een school voor VO. Knelpunten gaan ontstaan bij schoolmutatie. Bij aanmelding op nieuwe school gaat opnieuw de toelatingstermijn lopen.

6 Toelating tot VO (2) Scholen voor VO beschikken over:
Formatie Ambulante Begeleiding Extra gelden voor ondersteuning Diverse zaken behoren tot de basisondersteuning SWV VO/VSO heeft geen bovenschoolse arrangementen, behoudens: Onderwijsopvangvoorzieningen Trajectbegeleiding (BaO=>VO, VO=>VSO) Verwijzing naar VSO

7 Aanmelding PO => VO leerling met ondersteuningsvraag
Leerlingen met ondersteuningsvraag vroegtijdig bespreken met ouders en beoogde school/scholen Uiteindelijk altijd aanmelden bij school voor vo! Voorwaarde: onderwijsniveau moet passend zijn Ouders moeten schriftelijk aanmelden op school voor VO Voor VO-school moet het OKR beschikbaar zijn, Verstrek ook groeidocument Eventueel swv vo/vso informeren bij knelpunten (trajectbegeleiding ?) => onderwijsloket

8 Verwijzing BaO naar VSO
Start tijdig (voor 1 februari) OKR en Groeidocument aanleveren bij aanmelding voor VSO Vertegenwoordiger jeugdhulp en onderwijsspecialist SWV VO moeten bij advies betrokken worden door VSO-school VSO-school vraagt TLV aan of …. heeft in beginsel zorgplicht bij afwijzing (er zijn uitzonderingen)

9 Bijeenkomst “twijfeldossiers lwoo en pro”
maandag 15 december 2014 15.30 uur – uur GSG Het Segment te Gouda Graag even van tevoren aanmelden

10 Verdere informatie Brochure aanmelding PO/SO-VO/VSO www.swv-vo-mhr.nl
Onderwijsloket SWV VO/VSO MH&R Linda de Wette en Anja Veldman


Download ppt "Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO Midden-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google