De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting LWOO-/PrO-traject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting LWOO-/PrO-traject"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting LWOO-/PrO-traject
14 oktober 2014

2 MaxX Praktijkonderwijs AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College

3 Verschil PrO en LWOO PrO werkt meer expliciet vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling met als doel branchegerichte en erkende certificaten. Leerlingen met LWOO-indicatie zijn binnen het VMBO gebonden aan bepaalde vakkenpakketten en exameneisen.

4 Algemene informatie Indicatiestelling PrO en LWOO bij
Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO (voor brede algemene info en wettelijke regelingen)

5 Agendapunten RVC (na 01-08-2015 door SWV).
Tijdpad, procedure, adressen en onderwijskundig rapport. LWOO-/PrO-testdag. Aanmelding leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften en/of nieuwkomers.

6 Aanmelding voor LWOO-/PrO-test
Twee opties: Bij voorkeur aanmelding via OSO – Overstapservice Onderwijs. 2) Aanmelding via “oude” onderwijskundig rapport (OKR).

7 Ad 1) Aanmelden via OSO PO-school mailt OSO-aanmeldingsformulier naar mailadres VO-school. VO-school haalt leerlingdossier (incl. bijlage LOVS-leerlingrapport + onderwijskundige bijlage) digitaal op.

8 Ad 2) Aanmelden via “oude” OKR
“Oude” onderwijskundig rapport (incl. Cito leerlingrapport en handtekeningenpagina) wordt g d naar mailadres aangegeven op laatste pagina.

9 Voor alle toetsen en tests geldt:
Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen. Zie hiervoor: Passend Onderwijs Aanmelding LWOO/PrO Staatscourant Nr september 2014

10 Wanneer zeker aanmelden?
Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO-instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen). Relatieve leerachterstand = 1- (DLE/DL) = 1- (40/53) = 0,25 = 1- (26/53) = 0,50 Relatieve leerachterstand: * 0,25 tot 0,50 = LWOO * 0,50 of groter = PrO

11 Wanneer zeker aanmelden? (vervolg)
Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u vindt extra ondersteuning wel nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet. Met andere woorden: het niet continueren van zorg brengt de oude situatie weer terug.

12 Vreemdelingen / Nieuwkomers
Bij een nieuwkomer, die gerekend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC, korter dan 2 jaar in Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen (= 0,33 = LWOO). Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de leerling beter af is met VMBO + LWOO of met praktijkonderwijs. Dus toch toetsen en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!

13 Voldoen aan criteria Er kan pas na intelligentieonderzoek (NIO) en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet. Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door een testbureau en betaalt dit. Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning. (Meestal gaat het dan om een AVL-Apeldoornse Vragenlijst.) Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders en basisschool.

14 Tijdpad & procedures 2015-2016 Zie ontvangen tijdpad & procedure!
aanmelding vóór 1 december 2014 testdag LWOO/PrO: woensdag 7 januari 2015 (Het Assink Lyceum) woensdag 14 januari 2015 (AOC/MaxX/Staring) mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van medio groep 8) voor 15 maart aanmelding “laatkomers” woensdag 15 april 2015: testdag LWOO/PrO

15

16 Leerling met extra ondersteunings-behoeften
Het is niet altijd verstandig c.q. mogelijk leerlingen met een forse ondersteuningsbehoefte te plaatsen in het reguliere Voortgezet Onderwijs. Dit vraagt tijdig overleg tussen PO, ouders en VO. Meld deze leerlingen vroegtijdig (vanaf nu) en wacht niet tot maart/april 2015.

17 Verzoek Gaat een leerling uiteindelijk naar een
andere VO-school dan waar hij is aangemeld voor onderzoek, geef dit dan even door aan de school waar het onderzoek is uitgevoerd. Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!


Download ppt "Voorlichting LWOO-/PrO-traject"

Verwante presentaties


Ads door Google