De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."— Transcript van de presentatie:

1 Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Wat vraagt Passend Onderwijs van ons

3 Hoe verloopt de overgang van PO naar VO onder de nieuwe wetgeving? Wat zijn de veranderingen? Wie doet wat? Overgangsjaar 2014-2015

4 Planning en procedure overstap PO/VO POVO procedure Planning en procedure overstap PO/VO Noord- Kennemerland Aanmelding en toewijzing van leerlingen met extra onderwijsbehoefte Advieswijzer Formulier warme overdracht Overstapdossier OSO (zie www.swvponoord-kennemerland.nl en www.swvnk.nl )www.swvponoord-kennemerland.nl www.swvnk.nl

5 Jaarplanning Primair Onderwijs WanneerWat Uiterlijk half novemberVoorlopig enkelvoudig schooladvies VO naar de ouders Uiterlijk novemberMDO voor leerling met extra onderwijsbehoefte. Onderwijsexpert organiseert. Januari/ februariLVS toetsen M8 Voor 1 maartDefinitief enkelvoudig schooladvies VO naar ouders AprilIngevuld formulier warme overdracht gebruiken in gesprek PO-VO voor alle leerlingen Bij voorkeur ook uitdraai LVS

6 Wie doet wat? Primair Onderwijs WanneerWat Half april - half meiVerplichte eindtoets Voor eind mei (vier weken na afname) De uitslag van de verplichte eindtoets voor iedere leerling in een leerlingenrapport, dit leidt tot het toetsadvies Eventueel heroverweging Voor eind meiOverdrachtgegevens in OSO

7 Wie doet wat? Voortgezet Onderwijs WanneerWat 2 e week maartAanmeldingsweek VO Aanmelding op één school Voor eind maartTerugkoppeling naar basisschool over aangemelde leerling AprilOrganiseren warme overdracht PO- VO met gebruikmaking formulier warme overdracht Voor eind april (binnen 6 weken na aanmelding door de ouders) Toelating leerlingen VO en terugkoppeling vanuit VO aan ouders en school over toegelaten leerlingen. Leerlingen worden conform basisschooladvies geplaatst Eind meiOphalen leerlinggegevens uit OSO

8 Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in regulier VO PO : Invullen groeidocument / OPP voor extra ondersteuning in trajectvoorziening

9 LWOO/Praktijkonderwijs Procedure dit jaar nog hetzelfde Warme overdracht overstap PO-VO algemeen én specifiek deel invullen Het besluit over toewijzing van LWOO/PRO- bekostiging ligt bij de RVC, en na 1 januari 2016 bij het samenwerkingsverband.

10 Warme overdracht overstap PO-VO Algemeen deel voor alle leerlingen Advies Bijzonderheden schoolloopbaan Onderwijs – en ondersteuningsbehoefte Overig, waaronder gezondheid, thuissituatie, absentie Protectieve factoren

11 Warme overdracht overstap PO-VO Specifiek deel voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Toelichting bij geboden ondersteuning Mentale/psychische bijzonderheden Specifiek deel noodzakelijk voor LWOO/PRO Kopie ‘warme overdrachtsformulier’ na gesprek meegeven aan VO Bij voorkeur ook uitdraai LVS meegeven

12 Overstapdossier OSO Alle overstaprapportage in OSO – digitaal. ‘warme’ overdrachtsformulier wordt voor iedere leerling gehangen aan OSO-dossier. Dit samen vervangt het onderwijskundig rapport.

13 Advieswijzer voor plaatsing in VO Bij de Advieswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij: begrijpend lezen rekenen en wiskunde technisch lezen spelling De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. Van groot belang is ook het school functioneren (werkhouding, motivatie, sociaal-emotioneel en gedrag)

14 Advieswijzer plaatsing matrix (handreiking, geen recept) OnderdelenABC SchoolvorderingenIQ *1Schoolfunctioneren *2Eindscore advies BLRETLSPNIOWHMOSEGC VWOl/A >114 HAVOll/A/B 106-113 TL/MAVOlll/B/C 97-105 KBlV/C/D 91-96 BBV/D/E 80-90 PROV/E V/D/E <80 Score

15 Evaluatie Mei/juni 2015 evaluatie via PO-VO overleg

16 Links www.swvponoord-kennemerland.nl www.swvnk.nl www.passendonderwijs.nl www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

17 Tips/Tops/Vragen? Post-it Tips:evaluatie Tops:evaluatie Vragen:noteer vraag met emailadres mogelijkheid nu persoonlijk gesprek


Download ppt "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."

Verwante presentaties


Ads door Google