De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland"— Transcript van de presentatie:

1 Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Wat vraagt Passend Onderwijs van ons

3 Hoe verloopt de overgang van PO naar VO onder de nieuwe wetgeving?
Wat zijn de veranderingen? Wie doet wat? Overgangsjaar

4 Planning en procedure overstap PO/VO
POVO procedure Planning en procedure overstap PO/VO Noord-Kennemerland Aanmelding en toewijzing van leerlingen met extra onderwijsbehoefte Advieswijzer Formulier warme overdracht Overstapdossier OSO (zie en )

5 Jaarplanning Primair Onderwijs
Wanneer Wat Uiterlijk half november Voorlopig enkelvoudig schooladvies VO naar de ouders Uiterlijk november MDO voor leerling met extra onderwijsbehoefte. Onderwijsexpert organiseert. Januari/ februari LVS toetsen M8 Voor 1 maart Definitief enkelvoudig schooladvies VO naar ouders April Ingevuld formulier warme overdracht gebruiken in gesprek PO-VO voor alle leerlingen Bij voorkeur ook uitdraai LVS

6 Wie doet wat? Primair Onderwijs
Wanneer Wat Half april - half mei Verplichte eindtoets Voor eind mei (vier weken na afname) De uitslag van de verplichte eindtoets voor iedere leerling in een leerlingenrapport, dit leidt tot het toetsadvies Eventueel heroverweging Overdrachtgegevens in OSO

7 Wie doet wat? Voortgezet Onderwijs
Wanneer Wat 2e week maart Aanmeldingsweek VO Aanmelding op één school Voor eind maart Terugkoppeling naar basisschool over aangemelde leerling April Organiseren warme overdracht PO-VO met gebruikmaking formulier warme overdracht Voor eind april (binnen 6 weken na aanmelding door de ouders) Toelating leerlingen VO en terugkoppeling vanuit VO aan ouders en school over toegelaten leerlingen. Leerlingen worden conform basisschooladvies geplaatst Eind mei Ophalen leerlinggegevens uit OSO

8 Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in regulier VO
PO : Invullen groeidocument / OPP voor extra ondersteuning in trajectvoorziening

9 LWOO/Praktijkonderwijs
Procedure dit jaar nog hetzelfde Warme overdracht overstap PO-VO algemeen én specifiek deel invullen Het besluit over toewijzing van LWOO/PRO-bekostiging ligt bij de RVC, en na 1 januari 2016 bij het samenwerkingsverband.

10 Warme overdracht overstap PO-VO
Algemeen deel voor alle leerlingen Advies Bijzonderheden schoolloopbaan Onderwijs – en ondersteuningsbehoefte Overig, waaronder gezondheid, thuissituatie, absentie Protectieve factoren

11 Warme overdracht overstap PO-VO
Specifiek deel voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Toelichting bij geboden ondersteuning Mentale/psychische bijzonderheden Specifiek deel noodzakelijk voor LWOO/PRO Kopie ‘warme overdrachtsformulier’ na gesprek meegeven aan VO Bij voorkeur ook uitdraai LVS meegeven

12 Overstapdossier OSO Alle overstaprapportage in OSO – digitaal.
‘warme’ overdrachtsformulier wordt voor iedere leerling gehangen aan OSO-dossier. Dit samen vervangt het onderwijskundig rapport.

13 Advieswijzer voor plaatsing in VO
Bij de Advieswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal Gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij: begrijpend lezen rekenen en wiskunde technisch lezen spelling De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. Van groot belang is ook het school functioneren (werkhouding, motivatie, sociaal-emotioneel en gedrag)

14 Advieswijzer plaatsing matrix (handreiking, geen recept)
Onderdelen A B C Schoolvorderingen IQ *1 Schoolfunctioneren *2 Eindscore advies BL RE TL SP NIO WH MO SE GC VWO l/A >114 HAVO ll/A/B TL/MAVO lll/B/C 97-105 KB lV/C/D 91-96 BB V/D/E 80-90 PRO V/E <80 Score

15 Evaluatie Mei/juni 2015 evaluatie via PO-VO overleg

16 Links www.swvponoord-kennemerland.nl www.swvnk.nl

17 Tips/Tops/Vragen? Post-it Tips: evaluatie Tops: evaluatie
Vragen: noteer vraag met adres mogelijkheid nu persoonlijk gesprek


Download ppt "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland"

Verwante presentaties


Ads door Google