De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 BOVO Haaglanden  Tijdpad VO op de Beets  Hoe komt het advies tot stand?  Adviesgesprek  Cito eindtoets  Tijdpad aanmelding  Adviesformulier  Aanmeldingsprocedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: " BOVO Haaglanden  Tijdpad VO op de Beets  Hoe komt het advies tot stand?  Adviesgesprek  Cito eindtoets  Tijdpad aanmelding  Adviesformulier  Aanmeldingsprocedure."— Transcript van de presentatie:

1  BOVO Haaglanden  Tijdpad VO op de Beets  Hoe komt het advies tot stand?  Adviesgesprek  Cito eindtoets  Tijdpad aanmelding  Adviesformulier  Aanmeldingsprocedure  Behandelperiode  Rechten van ouders  De brugklas  Tips voor ouders

2  Begeleidt scholen bij de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs  Faciliteert de digitale overdracht van het basisonderwijs naar het VO via uitwisselingssysteem OnderwijsTransparant  Geeft voorlichting aan ouders: ◦ Powerpoint op website BOVO Haaglanden ◦ Ouderfolders ◦ Scholengids

3  November Cito-toetsen  Nov./dec.Voorlichtingsfolders, scholengids  21-1 en 22-1Adviesgesprekken  16-1 t/m 23-4Aanmeldingsperiode VO  21-23 aprilCito eindtoets  Week 18 meiUitslag Cito eindtoets

4  Overleg leerkrachten-IB-directie  Cito toetsen groep 5-8  Werkhouding, karakter, thuissituatie  Intelligentieonderzoek (indien afgenomen)  Drempelonderzoek  Methodetoetsen

5 Basisschooladvies leerling- kenmerke n test- en toetsgegevens werkhouding thuissituatie karakter soc-emotioneel visie basisschool goed basisschooladvies + intelligentieonderzoek Cito LOVS Drempelonderzoek

6 Vwo Score A Havo Score B Vmbo tl/gl Score C Vmbo kl/ bl Score D Vmbo bl/ Lwoo Score E Leerlingvolgsysteem

7  Samen met je kind  Overzichten Cito toetsen  Bespreken onderwijskundig rapport  Advies  Ondertekenen advies

8  Wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april  Wanneer de Cito-eindtoets beter wordt gemaakt dan verwacht, kan in overleg met ouders het schooladvies worden aangepast. Wanneer de Cito-eindtoets minder goed wordt gemaakt dan verwacht, wordt het advies niet aangepast.  Taal  Studievaardigheden  Rekenen-wiskunde  Wereldoriëntatie  Geen afspraken met artsen etc. maken  Bij ziekte wordt toets later afgenomen  Afsluiting met klassenavond

9  16-1Uitreiking aanmeldingsformulieren VO-LWOO  30-1Uitreiking aanmeldingsformulieren VO  17-1 t/m 20-31 e aanmeldingsperiode VO-LWOO  31-1 t/m 20-31 e aanmeldingsperiode VO  26-3Beets ontvangt bericht over nog beschikbare plaatsen  27-3Loting  27-3Bericht van toelating naar ouders  30-3 t/m 16-4Start 2 e aanmeldingsperiode, volgorde van binnenkomst!  23-4Uiterlijke datum bericht plaatsing  18-5 t/m 29-5Mogelijke aanpassing basisschooladvies na overleg met ouders  10 en 17 juniUitwisselingsmarkt BOVO  24-6 t/m 26-6Kennismakingsdagen VO

10  Adviesformulier is vereist bij aanmelding op een VO-school. ◦ Uniek leerlingnummer ◦ Leerlinggegevens ◦ Typering van de leerling ◦ Schoolgegevens ◦ Schooladvies  Wordt één maal verstrekt, geen duplicaat verkrijgbaar !!!

11 Uniek aanmeldingsnummer Aanmeldingsformulier

12  Leerling kan op één school voor voortgezet onderwijs worden aangemeld.  VO-school registreert de leerling in uitwisselingssysteem OnderwijsTransparant met de unieke code.  Basisschool krijgt direct bericht dat de leerling is aangemeld.  VO-school kan het onderwijskundig rapport inkijken.

13  VO plaatst conform advies basisschool.  VO stemt af met basisschool bij twijfel over juiste plaatsing.  VO bepaalt of het kind plaatsbaar is volgens de criteria van de school (zie website). Criteria worden door de school zelf bepaald: postcode, broertjes/zusjes, type school (Dalton etc.).  Plaatsing bij voldoende ruimte.  Loting bij onvoldoende ruimte.

14  Ouders mogen het onderwijskundig rapport van hun kind inzien. Wij geven ouders hiervan een kopie.  Voor informatie over de procedure kunnen zij contact opnemen met school (leerkracht groep 8 of directie).  VO-scholen zijn verplicht om hun toelatingscriteria op de website te plaatsen.

15  De kleinste i.p.v. de grootste !  Nieuwe klasgenoten  Oude vrienden achterlaten  Andere schoolcultuur  Verschillende leerkrachten en lokalen  Wisselende lestijden  Zware tassen, sjouwen met boeken, kluisjes  Afstand tot school  Meer huiswerk

16 Houd bij schoolkeuze ook rekening met bijv.:  Afstand  Opvang bij lesuitval  Kosten  Brede scholengemeenschap of juist niet  Vmbo-T: ondergebracht bij vmbo-kader of bij havo-vwo

17 Houd bij schoolkeuze ook rekening met bijv.:  Ondersteuningsmogelijkheden op de school (dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst etc.) Per 1 augustus 2014 is iedere VO-school verplicht om het ondersteuningsplan op de website te plaatsen. Hier staan alle ondersteuningsmogelijkheden in beschreven.


Download ppt " BOVO Haaglanden  Tijdpad VO op de Beets  Hoe komt het advies tot stand?  Adviesgesprek  Cito eindtoets  Tijdpad aanmelding  Adviesformulier  Aanmeldingsprocedure."

Verwante presentaties


Ads door Google