De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op naar het VO BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op naar het VO BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets"— Transcript van de presentatie:

1 Op naar het VO BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets
Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas Tips voor ouders

2 BOVO Haaglanden Begeleidt scholen bij de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Faciliteert de digitale overdracht van het basisonderwijs naar het VO via uitwisselingssysteem OnderwijsTransparant Geeft voorlichting aan ouders: Powerpoint op website BOVO Haaglanden Ouderfolders Scholengids

3 Tijdpad VO op de Beets November Cito-toetsen
Nov./dec. Voorlichtingsfolders, scholengids 21-1 en 22-1 Adviesgesprekken 16-1 t/m 23-4 Aanmeldingsperiode VO 21-23 april Cito eindtoets Week 18 mei Uitslag Cito eindtoets

4 Hoe komt het advies tot stand?
Overleg leerkrachten-IB-directie Cito toetsen groep 5-8 Werkhouding, karakter, thuissituatie Intelligentieonderzoek (indien afgenomen) Drempelonderzoek Methodetoetsen

5 Basisschooladvies + karakter thuissituatie leerling-kenmerken
soc-emotioneel werkhouding + visie basisschool Cito LOVS test- en toetsgegevens Bekijk altijd het gehele plaatje om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Start met leerlingkenmerken (thuissituatie, soc-emo, karakter, werkhouding) en houdt de test- en toetsgegevens ernaast. Ga daarna om de tafel zitten om gezamenlijk een visie te bepalen. Benadruk het belang voor de leerling van een degelijk BSA. Drempelonderzoek intelligentieonderzoek goed basisschooladvies

6 Leerlingvolgsysteem Score A Score B Score C Score D Score E Vwo Havo
Vmbo tl/gl Score C Vmbo kl/ bl Score D Vmbo bl/ Lwoo Score E

7 Adviesgesprek Samen met je kind Overzichten Cito toetsen
Bespreken onderwijskundig rapport Advies Ondertekenen advies

8 Cito eindtoets Wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april
Wanneer de Cito-eindtoets beter wordt gemaakt dan verwacht, kan in overleg met ouders het schooladvies worden aangepast. Wanneer de Cito-eindtoets minder goed wordt gemaakt dan verwacht, wordt het advies niet aangepast. Taal Studievaardigheden Rekenen-wiskunde Wereldoriëntatie Geen afspraken met artsen etc. maken Bij ziekte wordt toets later afgenomen Afsluiting met klassenavond

9 Tijdpad aanmelding 16-1 Uitreiking aanmeldingsformulieren VO-LWOO
17-1 t/m e aanmeldingsperiode VO-LWOO 31-1 t/m e aanmeldingsperiode VO 26-3 Beets ontvangt bericht over nog beschikbare plaatsen 27-3 Loting 27-3 Bericht van toelating naar ouders 30-3 t/m 16-4 Start 2e aanmeldingsperiode, volgorde van binnenkomst! 23-4 Uiterlijke datum bericht plaatsing 18-5 t/m 29-5 Mogelijke aanpassing basisschooladvies na overleg met ouders 10 en 17 juni Uitwisselingsmarkt BOVO 24-6 t/m 26-6 Kennismakingsdagen VO

10 Adviesformulier Adviesformulier is vereist bij aanmelding op een VO-school. Uniek leerlingnummer Leerlinggegevens Typering van de leerling Schoolgegevens Schooladvies Wordt één maal verstrekt, geen duplicaat verkrijgbaar !!!

11 Aanmeldingsformulier
Uniek aanmeldingsnummer

12 Aanmeldingsprocedure
Leerling kan op één school voor voortgezet onderwijs worden aangemeld. VO-school registreert de leerling in uitwisselingssysteem OnderwijsTransparant met de unieke code. Basisschool krijgt direct bericht dat de leerling is aangemeld. VO-school kan het onderwijskundig rapport inkijken.

13 Behandelperiode VO plaatst conform advies basisschool.
VO stemt af met basisschool bij twijfel over juiste plaatsing. VO bepaalt of het kind plaatsbaar is volgens de criteria van de school (zie website). Criteria worden door de school zelf bepaald: postcode, broertjes/zusjes, type school (Dalton etc.). Plaatsing bij voldoende ruimte. Loting bij onvoldoende ruimte.

14 Rechten van ouders Ouders mogen het onderwijskundig rapport van hun kind inzien. Wij geven ouders hiervan een kopie. Voor informatie over de procedure kunnen zij contact opnemen met school (leerkracht groep 8 of directie). VO-scholen zijn verplicht om hun toelatingscriteria op de website te plaatsen.

15 De brugklas De kleinste i.p.v. de grootste ! Nieuwe klasgenoten
Oude vrienden achterlaten Andere schoolcultuur Verschillende leerkrachten en lokalen Wisselende lestijden Zware tassen, sjouwen met boeken, kluisjes Afstand tot school Meer huiswerk

16 Tips voor ouders Houd bij schoolkeuze ook rekening met bijv.: Afstand
Opvang bij lesuitval Kosten Brede scholengemeenschap of juist niet Vmbo-T: ondergebracht bij vmbo-kader of bij havo-vwo

17 Passend onderwijs Houd bij schoolkeuze ook rekening met bijv.:
Ondersteuningsmogelijkheden op de school (dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst etc.) Per 1 augustus 2014 is iedere VO-school verplicht om het ondersteuningsplan op de website te plaatsen. Hier staan alle ondersteuningsmogelijkheden in beschreven.


Download ppt "Op naar het VO BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets"

Verwante presentaties


Ads door Google