De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’ 10 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’ 10 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’ 10 november 2014

2 POVO: wat wil ik nog weten?

3 Agenda Oranje route LWOO of PrO? Procedure LWOO/PrO schooljaar 2014-2015: - Digitaal aanleveren - Invullen DOD (leerlingkenmerken, motivering, adaptief toetsen, CITO LVS) Rondvraag en sluiting.

4 Oranje route Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften noemen wij de oranje route leerlingen. Hierbij denken we aan kinderen met een diagnose (ADHD, autisme enz.) en / of kinderen waarvan de (speciale) basisschool verwacht dat ze zonder extra ondersteuning het VO niet succesvol met een passend diploma kunnen afronden. Het basisonderwijs bepaalt na intern overleg wie voor de oranje route in aanmerking komt. De leerling is in het VO tijdig in beeld om begeleiding op te starten of traject elders te verkennen. Ook bij het VSO is de leerling eerder in beeld waardoor TLV aangevraagd kan of ander perspectief verkend kan worden. Bij leerlingen waar het PO twijfelt over haalbaarheid VO, volgt adviesoverleg.

5 Tijdpad oranje route Intakegesprek in november/ december met VO, sowieso met ouders (leerling), vertegenwoordiger basisschool en eventueel samen met VSO. Leerlingen waarvan het PO twijfelt over haalbaarheid VO volgt een adviesgesprek zonder ouders. Ouders van leerlingen uit het SO en SBO worden in november/ december door de school geïnformeerd over het vervolg Januari/ februari: inventarisatie door SWV, mogelijkheid voor aanvullende adviesgesprekken Officiële aanmelding V(S)O in maart Opstart voorbereidingstraject VO, eventueel aanvraag TLV

6 Geel en ook oranje? Er zijn leerlingen met leerachterstanden op LWOO of PrO niveau en daarnaast een zeer specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte, meld deze leerlingen tijdig bij het VO. Daarnaast kunnen leerlingen afkomstig uit het SO ook in aanmerking komen voor LWOO of PrO.

7 LWOO/ PrO? Info PO belangrijk voor: -VO -Toeleiding POVO (PCL-Platform) -RvC

8 Criteria LWOOPrO Leerachterstand (op min. 2 domeinen, niet alleen TL en SP) 1,5 – 3 jaar LA: > 0.25 > 3 jaar LA: > 0.5 IQ75/80 – 12060 – 75/80 Sociaal-emotioneelBeïnvloeden leerprestaties (bij IQ>90, verplicht, SEO) Beïnvloeden leerprestaties Criteria verdwijnen per 1-8-2018

9 2 Casussen RvC Alleen cijfers en een korte toelichting, wat zou je doen? LWOO of PrO en waarom?

10 NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Verbale intelligentie-index ( 3 subtesten) Symbolische intelligentie-index (3 subtesten) NIO Totaal IQ Let op: is een groepsafname en geeft een beeld van het intelligentieniveau t.b.v. juiste niveaukeuze!

11 Sociaal emotionele problematiek Vragenlijsten DVL Docenten Vragenlijst. - Alleen in te vullen door leerkrachten, indien nodig na bespreking SEV naar ouders NPV-J-2 – In te vullen door leerling – Bij DL < 40 dient ook SEO problematiek op school of thuis aangetoond te worden Let op: slechts screeningsinstrumenten die alleen de vraag beantwoorden of er sociaal-emotionele problematiek t.b.v. Lwoo/ PrO beschikking aanwezig is. Verder geen diagnostische conclusies trekken!

12 DOD, bijlagen Voeg Cito-LOVS vanaf groep 6 altijd bij DOD digitaal toe; historisch overzicht belangrijk bij beoordeling LWOO/ PrO Digitaal toevoegen: dyslexieverklaring, diagnostiekverslagen, eerder IQ-onderzoek. BCO-verslag digitaal inclusief handtekening toevoegen.

13 DOD, aandachtspunten Tijdig (voor 30-01-2015) DOD op volledig zetten Alle Cito-toetsen in groep 8 afnemen (zie Cotan lijst) Vermeld IQ en SEO gegevens in DOD, verwijs naar bijlagen Motiveer waarom LWOO/PrO nodig is, maak bij de beschrijving een integratief beeld op basis van IQ, didactische resultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte. Beschrijf de leerlingkenmerken (niet alleen kruisjes) Denk aan checklist, bijlage schakelmap. Zie overzicht blauwe, gele en oranje route leerlingen.

14 Adaptief toetsen DMT 3 (B8): rs 76, vs 76 ; dle van 40 bij een dl van 53; LA van 0.25 TBL toets 4 (M8): rs van 25,vs 40; dle 39 bij een dl van 54; LA van 0.28 SVS (M8); rs 18, vs 137; dle 37 bij een dl van 54;LA van 0.31 R&W (M8): rs 55,vs 111;dle van 51 bij een dl van 54; La van 0,06

15 Procedure gele route Onderzoeken onder verantwoordelijkheid van het PO via PCL-Platform Voor de kerstvakantie ontvangen scholen onderzoeksverslag BCO; PO communiceert met ouders Inhoudelijke vragen bij BCO Verwerk IQ en Sociaal-emotionele gegevens in DOD Digitaal toevoegen CITO-LOVS en onderzoeksverslagen Voor 30 januari 2015: DOD op volledig

16 Procedure gele route Verantwoordelijkheid voor de communicatie naar ouders over inhoud DOD o.a. schooladvies en geen mogelijkheid doorleiding naar RVC ligt bij de scholen 9 en 25 februari leerlingbespreking met PCL-Platform voor alle scholen DOD (definitief), BCO-verslag en uitdraai Cito-Lvs aanleveren bij POVO (liefst digitaal) Wel bericht van PCL-Platform bij toekennen van Lwoo/ PrO beschikking aan ouders 2 e route: opgeven voor 27 maart (signaal bij CITO- LOVS en CITO eindtoets)

17 Rondvraag? Mail naar: povo@centroz- weert.nl


Download ppt "Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’ 10 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google