De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’"— Transcript van de presentatie:

1 Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’
10 november 2014

2 POVO: wat wil ik nog weten?

3 Agenda Oranje route LWOO of PrO?
Procedure LWOO/PrO schooljaar : - Digitaal aanleveren - Invullen DOD (leerlingkenmerken, motivering, adaptief toetsen, CITO LVS) Rondvraag en sluiting. Welkom, ruimte hopelijk groot genoeg. Aantal bekende gezichten, maar ook wat nieuwe. Ik wil toch eens een iets ander verhaal vertellen.

4 Oranje route Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften noemen wij de oranje route leerlingen. Hierbij denken we aan kinderen met een diagnose (ADHD, autisme enz.) en / of kinderen waarvan de (speciale) basisschool verwacht dat ze zonder extra ondersteuning het VO niet succesvol met een passend diploma kunnen afronden. Het basisonderwijs bepaalt na intern overleg wie voor de oranje route in aanmerking komt. De leerling is in het VO tijdig in beeld om begeleiding op te starten of traject elders te verkennen. Ook bij het VSO is de leerling eerder in beeld waardoor TLV aangevraagd kan of ander perspectief verkend kan worden. Bij leerlingen waar het PO twijfelt over haalbaarheid VO, volgt adviesoverleg.

5 Tijdpad oranje route Intakegesprek in november/ december met VO, sowieso met ouders (leerling), vertegenwoordiger basisschool en eventueel samen met VSO. Leerlingen waarvan het PO twijfelt over haalbaarheid VO volgt een adviesgesprek zonder ouders. Ouders van leerlingen uit het SO en SBO worden in november/ december door de school geïnformeerd over het vervolg Januari/ februari: inventarisatie door SWV, mogelijkheid voor aanvullende adviesgesprekken Officiële aanmelding V(S)O in maart Opstart voorbereidingstraject VO, eventueel aanvraag TLV Essentieel om voor de kerstvakantie bij het VO te zijn geweest of tel overleg gehad te hebben om een afspraak vast te leggen. Adviesgesprekken met betrokkenen en directie VO over aanbod arrangementen. Doel: geen thuiszitters, alle leerlingen tijdig in beeld, voor maart weten of ze aangenomen zijn in VO, tijd genoeg om TLV aan te vragen (indien nodig). Sommige leerlingen ook leerachterstand, LWOO/PRO is gele route.

6 Geel en ook oranje? Er zijn leerlingen met leerachterstanden op LWOO of PrO niveau en daarnaast een zeer specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte, meld deze leerlingen tijdig bij het VO. Daarnaast kunnen leerlingen afkomstig uit het SO ook in aanmerking komen voor LWOO of PrO.

7 LWOO/ PrO? Info PO belangrijk voor: VO Toeleiding POVO (PCL-Platform)
RvC Info (didactisch, IQ en SEO) belangrijk voor VO, bespreking PCL-Platform, maar ook RvC Eigen beleving vanuit PABO

8 Criteria LWOO PrO Leerachterstand (op min. 2 domeinen, niet alleen TL en SP) 1,5 – 3 jaar LA: > 0.25 > 3 jaar LA: > 0.5 IQ 75/80 – 120 60 – 75/80 Sociaal-emotioneel Beïnvloeden leerprestaties (bij IQ>90, verplicht, SEO) Beïnvloeden leerprestaties Overlap bij IQ 75-80, motivatie extra belangrijk. Criteria verdwijnen per

9 2 Casussen RvC Alleen cijfers en een korte toelichting, wat zou je doen? LWOO of PrO en waarom? RvC beoordeelt alleen papier. Dit waren twee hoofdpijndossiers. Voor degene die de criteria niet meer weet, volgende sheet. Let op SEO bij LWOO.

10 NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
Verbale intelligentie-index ( 3 subtesten) Symbolische intelligentie-index (3 subtesten) NIO Totaal IQ Let op: is een groepsafname en geeft een beeld van het intelligentieniveau t.b.v. juiste niveaukeuze!

11 Sociaal emotionele problematiek Vragenlijsten
DVL Docenten Vragenlijst. - Alleen in te vullen door leerkrachten, indien nodig na bespreking SEV naar ouders NPV-J-2 In te vullen door leerling Bij DL < 40 dient ook SEO problematiek op school of thuis aangetoond te worden Let op: slechts screeningsinstrumenten die alleen de vraag beantwoorden of er sociaal-emotionele problematiek t.b.v. Lwoo/ PrO beschikking aanwezig is. Verder geen diagnostische conclusies trekken!

12 DOD, bijlagen Voeg Cito-LOVS vanaf groep 6 altijd bij DOD digitaal toe; historisch overzicht belangrijk bij beoordeling LWOO/ PrO Digitaal toevoegen: dyslexieverklaring, diagnostiekverslagen, eerder IQ-onderzoek. BCO-verslag digitaal inclusief handtekening toevoegen.

13 DOD, aandachtspunten Tijdig (voor 30-01-2015) DOD op volledig zetten
Alle Cito-toetsen in groep 8 afnemen (zie Cotan lijst) Vermeld IQ en SEO gegevens in DOD, verwijs naar bijlagen Motiveer waarom LWOO/PrO nodig is, maak bij de beschrijving een integratief beeld op basis van IQ, didactische resultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte. Beschrijf de leerlingkenmerken (niet alleen kruisjes) Denk aan checklist, bijlage schakelmap. Zie overzicht blauwe, gele en oranje route leerlingen.

14 Adaptief toetsen DMT 3 (B8): rs 76, vs 76 ; dle van 40 bij een dl van 53; LA van 0.25 TBL toets 4 (M8): rs van 25,vs 40; dle 39 bij een dl van 54; LA van 0.28 SVS (M8); rs 18, vs 137; dle 37 bij een dl van 54;LA van 0.31 R&W (M8): rs 55,vs 111;dle van 51 bij een dl van 54; La van 0,06 Let op lijst toegestane instrumenten. Sinds dit schooljaar mag de niveautoets van Cito ook gebruikt worden. Didactische toetsen moeten in groep 8 afgenomen zijn. Let op Doublure, DL60.

15 Procedure gele route Onderzoeken onder verantwoordelijkheid van het PO via PCL-Platform Voor de kerstvakantie ontvangen scholen onderzoeksverslag BCO; PO communiceert met ouders Inhoudelijke vragen bij BCO Verwerk IQ en Sociaal-emotionele gegevens in DOD Digitaal toevoegen CITO-LOVS en onderzoeksverslagen Voor 30 januari 2015: DOD op volledig Digitaal toevoegen, steeds vaker en eerder al aangeleverd.

16 Procedure gele route Verantwoordelijkheid voor de communicatie naar ouders over inhoud DOD o.a. schooladvies en geen mogelijkheid doorleiding naar RVC ligt bij de scholen 9 en 25 februari leerlingbespreking met PCL-Platform voor alle scholen DOD (definitief), BCO-verslag en uitdraai Cito-Lvs aanleveren bij POVO (liefst digitaal) Wel bericht van PCL-Platform bij toekennen van Lwoo/ PrO beschikking aan ouders 2e route: opgeven voor 27 maart (signaal bij CITO-LOVS en CITO eindtoets) Niveau toets. Ook goedgekeurd.

17 Rondvraag? Mail naar: povo@centroz-weert.nl
Vraag over leerling, leg voor!


Download ppt "Scholing gele/oranje route ‘de Schakel’"

Verwante presentaties


Ads door Google