De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervroegde uitstapregelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervroegde uitstapregelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Vervroegde uitstapregelingen
De TBSVP in al zijn vormen

2 Inleiding Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP) Bijkomende terbeschikkingstelling voor personeelsleden geboren vanaf 1 september 1947 tot en met 31 augustus (Bonus)

3 Reglementering BVR 11/02/2000 gewijzigd OZ PERS/2013/01 van 14/01/2013
Kijk ook naar de bijlagen Terug te vinden op Edulex

4 De terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

5 Voorwaarden Geldig voor alle personeelscategorieën Vast benoemd zijn
20 dienstjaren die in aanmerking komen voor een staatspensioen In hoofdambt fungeren Einde: eerste dag waarop personeelslid met pensioen kan gaan (P-datum) Uitzondering: pensionering wegens ziekte

6 Samenstelling 20 dienstjaren
Alle gewerkte periodes Prestaties aan overheid of onderwijs Diensten als werknemer Prestaties als zelfstandige Militaire dienstplicht (Diplomabonificatie) In de mate dat ze gelden voor de loopbaanvoorwaarde om met pensioen te mogen gaan

7 Leeftijdscategorieën
Geboren vóór 01/09/1954: P-2 + bonus Geboren 01/09/1954 – 31/12/1956: P-2 Geboren in 1957: P-1 Geboren in 1958 of later: geen TBSVP meer mogelijk Vervroegde uitstapregeling afgeschaft Alternatieven: Loopbaanonderbreking VVP, AVP

8 Uitstapdata 1 september 1 januari 1 april
Gecombineerde opdracht met hoger onderwijs bijkomende uitstapdatum: 1 oktober

9 Vroegste uitstapdatum
P-2: ten vroegste 2 jaar voor de P-datum P-1: ten vroegste 1 jaar voor de P-datum

10 Voorbeeld P-2 P-datum = 01/05/2018 Twee jaar terugtellen  01/05/2016
Geen uitstapdatum Vroegste uitstapdatum  01/09/2016 P-1 = analoog maar dan 1 jaar terugtellen

11 Voorbeeld P-2 P-datum = 01/09/2019 Twee jaar terugtellen  01/09/2017
Is een uitstapdatum  OK Vroegste uitstapdatum  01/09/2017 P-1 = analoog maar dan 1 jaar terugtellen

12 Geboren vanaf 01/09/1954 tot en met 31/12/1956 (P-2)
Berekening wachtgeld Geboren vanaf 01/09/1954 tot en met 31/12/1956 (P-2) (Tantième X 1/55 + Tantième X 1/60) X laatste activiteitssalaris X (0,75 of 0,775)

13 Berekening wachtgeld Geboren vanaf 01/09/1954 tot en met 31/12/1956 (P-2) 77,5 %: wanneer de TBSVP wordt opgenomen voor een duur die minstens een jaar korter is dan de volledige periode waarop het personeelslid recht heeft 75 %: indien duur TBSVP langer dan in punt 1

14 Geboren vanaf 01/09/1954 tot en met 31/12/1956 (P-2)
Voorbeeld wachtgeld Geboren vanaf 01/09/1954 tot en met 31/12/1956 (P-2) P-datum = 01/05/2018 Vroegste uitstapdatum  01/09/2016 Uitstap vanaf 01/09/2017  77,5%

15 Berekening wachtgeld Geboren in 1957 (P-1)
(Tantième X 1/55 + Tantième X 1/60) X laatste activiteitssalaris X 0,75

16 Berekening wachtgeld Tantième X 1/55
alle onderwijsdiensten uitgezonderd CLB Tantième X 1/60 diensten in een CLB militaire diensten openbare diensten: diensten in de verschillende overheden Meesters- vak, en dienstpersoneel In dienst vanaf 01/11/1972

17 Berekening wachtgeld Tellen niet mee tijdsbonificaties voor diploma’s
nuttige ervaring Het (de) wachtgeld(toelage) blijft onveranderd gedurende de gehele terbeschikkingstelling ook het verminderingspercentage blijft ongewijzigd Wel indexaanpassing of perequatie

18 Berekening wachtgeld Berekening wachtgeld(toelage) op basis van de vaste benoeming aan de vooravond van de TBSVP/bonus ook indien men fungeert in het stelsel van verminderde prestaties of loopbaanonderbreking Uitzondering: bij volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) basis: laatste activiteitssalaris op de vooravond van deze dienstonderbreking

19 Aanvraag en Termijnen Aanvraag indienen bij inrichtende macht 3 maanden voor de aanvang; inkorting mogelijk na overleg met IM Aanvraagformulier Bijlage omzendbrief Website formulieren onderwijs > personeel > TBS voorafgaand aan het rustpensioen Recht personeelslid

20 Aanvraag en Termijnen Ten laatste op de vooravond van de ingangsdatum
Zorg ervoor dat de procedure bij de inrichtende macht tijdig rond is Geen terugwerkende kracht! Correcte afhandeling enkel gegarandeerd indien het dossier 3 maanden voor de aanvang van de terbeschikkingstelling bij AgODi toekomt

21 Elektronische zendingen
Dienstonderbreking code 108 (RL2) Indien opdracht aan de vooravond  van vast benoemde opdracht: zending vast benoemde opdracht (RL1) Alle andere opdrachten of dienstonderbrekingen stopzetten RL-4

22 Administratieve stand
Terbeschikkingstelling met wachtgeld Enkel voor de vast benoemde uren Terbeschikkingstelling is geldig voor de volledige vast benoemde opdracht Personeelslid levert geen prestaties meer Zowel vaste als tijdelijke uren inleveren Uitzondering: herindiensttreding Keuze is onomkeerbaar Betrekking wordt vacant

23 De Bonus

24

25 Wat Enkel voor wie geboren is in de periode 1 september 1947 tot en met 31 augustus 1954 Geeft mogelijkheid aan deze specifieke leeftijdscategorie om vóór de P-2-datum uit te stappen

26 Wijze van opname Enkel vastbenoemde opdrachten komen in aanmerking
Alle tijdelijke opdrachten worden stopgezet Aantal maanden: zie speciale loopbaanfiche

27 Wijze van opname Volledig: personeelslid levert geen prestaties meer
Halftijds: wekelijkse prestaties blijven verrichten die de helft bedragen van een ambt met volledige prestaties, eventueel afgerond naar het hogere lesuur Een vierde: wekelijkse prestaties blijven verrichten die 3/4 bedragen van een ambt met volledige prestaties, eventueel afgerond naar het hogere lesuur

28 Wijze van opname Opmerking: directeurs, adjunct-directeurs, coördinatoren, technisch adviseurs, beheerders en technisch adviseurs- coördinatoren kunnen niet voor 1/4 uitstappen Opvoedend hulp- administratief en ondersteunend personeel kunnen wel voor 1/4 uitstappen

29 Wijze van opname Wijze van opname bepaalt tijdsduur van de bonus
halftijds: bonus X2 een vierde: bonus X4 ENKEL overstappen naar een groter volume is mogelijk 1/4 FT  1/2 FT  1/1 FT

30 Wijze van opname Voorbeeld bonus bedraagt 22 maanden
1 jaar 1/4-opname (= 3 maanden) 1 jaar halftijdse opname (= 6 maanden) 1 jaar voltijdse opname (= 12 maanden) = totaal 21 maanden

31 Ingeleverde opdracht Bonus is enkel geldig voor de vast benoemde uren
Wachtgeld op basis van de ingeleverde uren Tijdelijke uren komen niet in aanmerking De volledige of gedeeltelijke inlevering van de opdracht is definitief Onveranderlijk tenzij overstap naar hoger volume De ingeleverde uren worden vacant

32 Resterende opdracht Alle onderwijsreglementering blijft van toepassing
Ook TBSOB-regeling TBSOB-regelgeving bepaalt: zelfde gepondereerd volume teruggeven aan de titularis tenzij de uren niet meer bestaan

33 Uitstapdata 1 september 1 januari 1 april
Gecombineerde opdracht met hoger onderwijs Contacteer AgODi

34 Bepaal ingangsdatum Bepaal ingangsdatum TBSVP (P-2) of pensioen
Bepaal de grootte van de bonus Bepaal de wijze van opname (volledig of gedeeltelijk) Trek het bekomen resultaat af van de gekozen uitstapdatum: = terugrekeningsdatum De aanvangsdatum is de eerste uitstapdatum die gelegen is voor deze terugrekeningsdatum

35 Bepaal ingangsdatum Valt de terugrekeningsdatum samen met één van de drie uitstapdata dan is deze datum de aanvangsdatum en niet de volgende uitstapdatum Kan aanvangen na de P-datum (ook voltijds) indien men geen TBSVP neemt

36 Bepaal ingangsdatum personeelslid geboren op 23/8/1954
P-datum = 01/11/2018 bonus bedraagt 17 maanden Personeelslid wil zo snel mogelijk volledig uitstappen Twee jaar terugtellen = 01/11/2016 P-2 = 01/01/2017 na aftrek bonus van 17 maanden = 01/08/2015 vroegst mogelijke instapdatum = 01/04/2015

37 Berekening wachtgeld Geboren voor 01/09/1954
((Tantième X 1/55 + Tantième X 1/60) X laatste activiteitssalaris) – percentage op de laatste activiteitssalaris (zonder nuttige ervaring) Het verminderingspercentage bedraagt 3% bij uitstap op 58 jaar 0% bij uitstap op 59 jaar of later

38 Verschillen met TBSVP 55 jaar oud zijn op de vooravond
Kan doorlopen na de P-datum indien personeelslid geen TBSVP neemt laatst mogelijke einddatum: de laatste dag van het schooljaar waarin het personeelslid 65 jaar oud wordt Omvang Wijze van opname Eindigt bij het opnemen van een TBSVP of pensionering Geen onderbreking tussen bonus en TBSVP

39 Administratieve stand
Terbeschikkingstelling met wachtgeld Enkel voor de ingeleverde vast benoemde uren Herindiensttreding mogelijk Keuze is onomkeerbaar Ingeleverde uren worden vacant

40 Combinatie met andere dienstonderbrekingen
Alleen geldig voor deeltijdse bonus Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) overschrijding duur van 5 jaar TBSPA is toegestaan enkel indien de bonus volledig is opgebruikt

41 Elektronische zendingen
Dienstonderbreking code 107 (RL1) zowel voltijds als deeltijds Indien opdracht aan de vooravond  van vast benoemde opdracht: zending vast benoemde opdracht (RL1) Einde: RL4 pensionering opsturen Geen automatische pensioendatum Alle andere opdrachten of dienstonderbrekingen stopzetten

42 Gemeenschappelijke bepalingen

43 Statuut Personeelslid tekent geen ontslag
Personeelslid blijft administratief verbonden aan de school! Het is de verantwoordelijkheid van de school om de terbeschikkinggestelde personeelsleden op de hoogte te houden van wetswijzigingen die op hen betrekking hebben

44 Cumulatie Geen onderwijsdiensten behalve:
bijbetrekking sociale promotie, die men reeds uitoefende voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs middagtoezicht in het basisonderwijs busbegeleiding Herindiensttreding Enkel bij een vastgesteld tekort aan gekwalificeerd personeel

45 Cumulatie buiten het onderwijs
Binnen bepaalde inkomensgrenzen (zie OZ) zijn volgende activiteiten mogelijk: werknemer in de openbare of private sector zelfstandige andere bezigheden of mandaten, die binnen de inkomensgrenzen vallen Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken

46 Cumulatie buiten het onderwijs
Politieke mandaten, of mandaten bij het O.C.M.W., of openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, wanneer deze mandaten ingingen voor de aanvang van de terbeschikkingstelling opgelet: na de verkiezingen krijgt men een nieuw mandaat Cumulatie met een overlevingspensioen

47 Cumulatieformulier Formulier “Cumulatieverklaring”
Samen met mededeling goedkeuring aanvraag TBSVP stuurt WS 2 exemplaren op 1 exemplaar terugsturen 2de exemplaar bewaren om wijzigingen te kunnen meedelen Website formulieren > personeel > TBS voorafgaand aan het rustpensioen Altijd invullen

48 Afstand wachtgeld overlevingspensioen
Personeelslid met recht op een overlevingspensioen kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn/haar wachtgeld(toelage) BEDOELING Overlevingspensioen verder uitkeren Bedrag wachtgeld(toelage) aanpassen aan de cumulatiegrenzen van het overlevingspensioen

49 Afstand wachtgeld overlevingspensioen
BEDRAG WACHTGELD(TOELAGE) Gehele afstand: stopzetting uitbetaling wachtgeld(toelage) Gedeeltelijke afstand: personeelslid moet aangeven hoeveel hij/zij maandelijks à 100% wenst te ontvangen

50 Afstand wachtgeld overlevingspensioen
BEDRAG BRUTOBEROEPSINKOMSTEN LET OP : bedragen aan 100% (= niet-geïndexeerd bedrag); Bouw een marge in en volg de evolutie van de referentiebedragen op de voet op

51 Afstand wachtgeld overlevingspensioen
Alleen op verzoek van betrokkene Hoe aanvragen: via schrijven aan de coördinator van het werkstation

52 Afstand wachtgeld overlevingspensioen
EERSTE VERKLARING Geheel of gedeeltelijke afstand kan m.i.v. de aanvangsdatum van TBSVP/bonus de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de eerste verklaring een latere datum die het personeelslid zelf bepaalt Geen terugwerkende kracht

53 Afstand wachtgeld overlevingspensioen
WIJZIGENDE VERKLARING Voor 1 november Inwerkingtreding op 1 januari van het daaropvolgend burgerlijk jaar. Geen terugwerkende kracht

54 jacqueline.vandroogenbroeck @ond.vlaanderen.be
Vragen Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Vervroegde uitstapregelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google