De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Professioneel management PHBO Jobcoaching Welkom! Webcollege.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Professioneel management PHBO Jobcoaching Welkom! Webcollege."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Professioneel management PHBO Jobcoaching Welkom! Webcollege

2 Kom verder. Saxion. Programma Feedback op kwaliteit Evalueren, reflecteren en leren: PDCA met het DLM-model Welke interventies zijn nodig om in de eigen werksetting succesvol als regisseur te kunnen werken?

3 Kom verder. Saxion. 7 effectieve gewoonten van Covey 1.proactieve levenshouding 2.concentratie op einddoelstellingen 3.belangrijk voor urgent 4.Win-win denken 5.echt luisteren naar anderen 6.1 + 1 = 3 synergetisch handelen 7.olie de machine

4 Kom verder. Saxion. Systematisch handelen: Je beschrijft de systematische organisatie van feedback op kwaliteit. Je gebruikt daarbij de uitgangspunten van het DLM-model: hoe zorg jij ervoor dat je door progressiemeting zicht krijgt op de kwaliteit van je handelen en de progressie daarin. Je beschrijft op welke wijze je in je professionele handelen de feedback op de kwaliteit organiseert.

5 Kom verder. Saxion. Feedback op kwaliteit: de Do-learn cyclus

6 Kom verder. Saxion.

7 De Do-learn cyclus Client Professional Organisatie Team

8 Kom verder. Saxion. Systematische organisatie van feedback op kwaliteit Blik op werk INK Servqual Mc Kinsey PDCA

9 Kom verder. Saxion. Blik op Werk

10 Kom verder. Saxion. Integraal handelen Je beschrijft welke interventies zouden moeten worden gepleegd om in de eigen werkcontext (organisatie en netwerk) eventuele knelpunten of stagnaties op te lossen/ in de toekomst te vermijden en de kwaliteit van het professioneel handelen in zijn algemeenheid te verbeteren. Noem daarbij tenminste één interventie op: - Operationeel niveau: persoonlijk/professioneel management - Tactisch niveau: team- of afdelingsmanagement - Strategisch management: organisatiemanagement - Stakeholders: management van keten/netwerk

11 Kom verder. Saxion. Resultaatmeting Managementinformatie DLM Model: instrumenten Bestaande situatie cliënt Procesinstrumenten Organisatie-instrumenten Contactfase Beeldvorming Planvorming Realisatie Duurzame re-integratie Cliëntinformatie PROGRESSIEMEETLATPROGRESSIEMEETLAT Cliëntprofiel (dossier) Actie- planning Resultaat- gerichte coaching Classificatie Cliënt kenmerken Caseload- informatie Netwerk- informatie

12 Kom verder. Saxion. Macro, meso en micro JC MM Beleid MM Beleid MM Beleid Uitvoerder Cliënt Politiek

13 Kom verder. Saxion. Vraag Welke belemmeringen ervaar je/neem je waar om effectiever te werken?

14 Kom verder. Saxion. Beantwoord Welke invloed kun jij aanwenden om de belemmeringen te minimaliseren? Cirkel van Invloed

15 Kom verder. Saxion. Professioneel management ProfessionalManagerTeam/OrganisatieNetwerk Vaardigheden  Coachingsvaardig- heden  Netwerkvaardigheden  Resultaatgericht rapporteren  Reflecteren op professioneel handelen (Do and Learn)  Coachingsvaardigheden  Voorwaardenscheppend  Sturen op resultaten  Reflecteren op eigen handelen  Feedback geven op inspanning en resultaat (Do and Learn)  Lerende organisatie (Do and Learn)  Kwaliteitszorg organiseren  Heldere en gedeelde visie  Sturingsinformatie genereren  Faciliterend management  Interne en externe taakhelderheid  Netwerkvaardigheden  Lerend netwerk  Integrale en systematische kwaliteitszorg  Heldere en gedeelde visie  Sturingsinformatie genereren en uitwisselen  Transparant management  Netwerkvaardigheden  Bereikbaarheid  Feedback op netwerkfunctioneren Instrumenten  DLM-meetlat  Cliënt en gegevensregistratie  Communicatie- afspraken  DLM-meetlat  Rapportagesystematiek  Overlegstructuur  DLM-meetlat  Rapportagesystematiek  Overlegstructuur  DLM-Meetlat  Netwerkinformatie  Communicatie- afspraken  Overdrachtsformat

16 Kom verder. Saxion. Inventarisatie Wat is nodig?Wat is beschikbaar (en waar)? Wat moet er komen? Fasering van het proces Progressiemeetlat Cliëntinformatie Resultaatgerichte actieplanning Regie: resultaatgericht trajectmanagement Classificatie van belemmerende factoren Realistische caseload-informatie Netwerkinformatie Faciliterend management Feedbackloop (PDCA-kwaliteitscyclus)

17 Kom verder. Saxion. Wel thuis! Jan Woldendorp


Download ppt "Kom verder. Saxion. Professioneel management PHBO Jobcoaching Welkom! Webcollege."

Verwante presentaties


Ads door Google