De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0) Het nieuwe Refka 2.0 Wat kan ik ermee?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0) Het nieuwe Refka 2.0 Wat kan ik ermee?"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0) Het nieuwe Refka 2.0 Wat kan ik ermee?

2

3 Het Referentiekader 2.0 is: 1.Model /kwaliteitsinstrument 2.Analyseert achterliggende factoren en omstandigheden van gezondheidsbevordering 3.Om keuzes te onderbouwen en te verantwoorden 4.→ Verhoging van de planmatigheid en systematiek van programma’s

4 Opbouw van het referentiekader Veld 1 ProcesVeld 2 Resultaat C O N T E X T Veld 3 Onderzoek & Feedback O R G A I S E R E N I N T E R V E N T I E S D E T E R M I N A N T E N G E Z O N D H E I D

5 Opbouw van het referentiekader Veld 1 ProcesVeld 2 Resultaat Veld 3 Onderzoek en Feedback G E Z O N D H E I D Interventies: wat ga je concreet doen? Organiseren: wat is er nodig? Context: waarmee rekening te houden? Interventieuitkomsten: welk succes hebben de interventies? Hoe verder? Invloed op programma

6 Organiseren in Context INTERVENTIES (zichtbaar) CONTEXT (onder water) 3.resultaten 2. proces 1.organiseren GEZONDHEIDGEZONDHEID DETERMINANTENDETERMINANTEN

7 3a Interventie- uitkomsten 2 Interventies Informatie voorlichting educatie Community- Setting- ontwikkeling Organisatie ontwikkeling Pleitbezorgen beleids- ontwikkeling Intersectorale actie Gezondheids- vaardigheden Sociaal draagvlak Beleid: wet, regels, financiering maatschappelijke context: historie actualiteit trends demografie economie politiek cultuur etc 1 Organiseren Beleid Menskracht deskundigheid Kennis Investering - tijd - geld - goodwill In- en extern netwerk Leiderschap Methoden 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Gezonde omgeving en milieu Voorzieningen Sociale cohesie (Soc. capital) Gezonde leefstijl Gelijke kansen SEGV Gezondheid - somatisch - psychisch - sociaal - spiritueel - Kwaliteit van leven Humane Biologie: -Erfelijkheid -Vitaliteit ONDERZOEK EN FEEDBACK Refka 2.0 PROCESSEN RESULTATEN Publiciteit Empowerment Actie- begeleidend onderzoek Verantwoordend onderzoek Organisatie- onderzoek Determinanten- patroon Gezondheids- profiel

8 3c Gezond- heid Gelijke kansen SEGV Gezondheid - somatisch - psychisch - sociaal - spiritueel - Kwaliteit van leven ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN Gezondheid: Om welke vormen van gezondheid gaat het? Welke kwaliteit van leven? Gelijke kansen? Verminderen van SEGV?

9 Determinanten: Speelt humane biologie een rol? Gezonde leefstijl? Sociale cohesie / sociaal kapitaal? Voorzieningen? Gezonde omgeving en milieu? 3b Deter- minanten Gezonde omgeving en milieu Voorzieningen Sociale cohesie (Soc. capital) Gezonde leefstijl Humane Biologie: -Erfelijkheid -Vitaliteit ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN 3c Gezond- heid

10 Interventieuitkomsten: gezondheidsvaardigheden? empwerment? sociaal draagvlak beleid, wet, regels, financiering ? 3a Interventie- uitkomsten Gezondheids- vaardigheden Sociaal draagvlak Beleid: wet, regels, financiering 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN Empowerment

11 Interventies: informatie/ voorlichting educatie? community-setting- ontwikkeling organisatieontwikkeling intersectorale actie pleitbezorgen – beleidsontwikkeling publiciteit 3a Interventie- uitkomsten 2 Interventies Informatie voorlichting educatie Community- Setting- ontwikkeling Organisatie ontwikkeling Pleitbezorgen beleids- ontwikkeling Intersectorale actie 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN Publiciteit

12 Organiseren: kennis menskracht methoden investering beleid in- en extern netwerk leiderschap 3a Interventie- uitkomsten 2 Interventies 1 Organiseren Beleid Menskracht deskundigheid Kennis Investering - tijd - geld - goodwill In- en extern netwerk Leiderschap Methoden 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN

13 3a Interventie- uitkomsten 2 Interventies maatschappelijke context: historie actualiteit trends demografie economie politiek cultuur etc 1 Organiseren 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN

14 3a Interventie- uitkomsten 2 Interventies 1 Organiseren 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN Actie- begeleidend onderzoek Verantwoordend onderzoek Organisatie- onderzoek Determinanten- patroon Gezondheids- profiel

15 3a Interventie- uitkomsten 2 Interventies Informatie voorlichting educatie Community- Setting- ontwikkeling Organisatie ontwikkeling Pleitbezorgen beleids- ontwikkeling Intersectorale actie Gezondheids- vaardigheden Sociaal draagvlak Beleid: wet, regels, financiering maatschappelijke context: historie actualiteit trends demografie economie politiek cultuur etc 1 Organiseren Beleid Menskracht deskundigheid Kennis Investering - tijd - geld - goodwill In- en extern netwerk Leiderschap Methoden 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Gezonde omgeving en milieu Voorzieningen Sociale cohesie (Soc. capital) Gezonde leefstijl Gelijke kansen SEGV Gezondheid - somatisch - psychisch - sociaal - spiritueel - Kwaliteit van leven Humane Biologie: -Erfelijkheid -Vitaliteit ONDERZOEK EN FEEDBACK PROCESSEN RESULTATEN Publiciteit Empowerment Actie- begeleidend onderzoek Verantwoordend onderzoek Organisatie- onderzoek Determinanten- patroon Gezondheids- profiel


Download ppt "Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0) Het nieuwe Refka 2.0 Wat kan ik ermee?"

Verwante presentaties


Ads door Google