De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul."— Transcript van de presentatie:

1 Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul

2 Uitgangspunten Budgetten Rijk zijn taakstellend Budgetten Rijk zijn geoormerkt Bij overschrijding budget  –Analyse –Eventueel aanpassing van beleid

3 Kosten 3 D’s Bestaand beleid Nieuw beleid: –Arrangementen –Persoons gebonden budgetten –Uitvoeringskosten

4 Arrangementen WMO 2015 Individuele begeleiding volwassenen Individuele begeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen volwassenen Groepsbegeleiding ouderen Groepsbegeleiding volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Groepsbegeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking Groepsbegeleiding Langdurig Zorgafhankelijken Inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Kortdurend verblijf Beschermd wonen

5 Arrangementen Jeugdwet Ambulante individuele jeugdbegeleiding Residentiële behandeling (jeugd) Crisisopvang Ambulante groepsjeugdhulp Ambulante Behandeling Behandeling jeugd-GGZ Verblijf zonder overnachting jeugd-GGZ Verblijf 24 uurs jeugd-GGZ Verblijf Dyslexie diagnose en behandeling Logeren

6 Arrangementen Overig Casemanagement Consultatie Detachering

7 Overzicht budgetten Budgetten -5% -7% -4% -1% 0% -8% -7%

8 Financiële uitkomsten Participatiewet Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten9.660.335 10.079.530 Uitgaven9.660.335 9.944.685 Saldo0 134.845 Nieuwe taken Inkomsten312.950 Uitgaven366.373 56.353 Saldo-53.423 256.597 Totaal Resultaat -53.423 391.442

9 Financiële uitkomsten WMO Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten3.951.371 4.136.127 Uitgaven3.951.671 4.244.658 Saldo-300 -108.531 Nieuwe taken Inkomsten2.960.295 3.056.879 Uitgaven2.356.392 2.552.859 Saldo603.903 504.020 Totaal Resultaat 603.603 395.489

10 Financiële uitkomsten JEUGDWET Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten798.035 798.914 Uitgaven798.035 728.007 Saldo0 70.907 Nieuwe taken Inkomsten2.596.693 2.785.570 Uitgaven3.022.576 3.857.659 Saldo-425.883 -1.072.089 Totaal Resultaat -425.883 -1.001.182

11 Financiële uitkomsten TOTAAL 3D's Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten14.409.741 15.014.571 Uitgaven14.410.041 14.917.350 Saldo-300 97.221 Nieuwe taken Inkomsten5.869.938 6.155.399 Uitgaven5.745.341 6.466.871 Saldo124.597 -311.472 Totaal Resultaat 124.297 -214.251 Nog te realiseren Taakstelling (korting budget meicirculaire) -207.000 TOTAAL Resultaat -421.251

12 Uitvoeringskosten Ten behoeve van de nieuwe taken: –Extra klantmanagers –Extra administratie –Extra softwarepakketten –Extra opleidingen –Extra inhuur expertise zorgaanbieders –Extra kwaliteitstoetsen –Extra indicatiestelling –Regionale kosten projectorganisatie

13 Uitvoeringskosten Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Participatiewet53.423 56.353 WMO217.846 233.478 Jeugdwet183.259 181.445 Totaal Resultaat 454.528 471.276

14 Toelichting uitkomsten Participatiewet –Minder WWB-uitgaven –Minder uitgaven aan inkomensondersteuning

15 Toelichting uitkomsten WMO In de budgetten WMO was een taakstelling van € 651.644 opgenomen, die is verlaagd naar € 500.000,= en volgens huidige inzichten wordt deze gerealiseerd Minder uitgaven aan extramurale zorg in natura Meer uitgaven aan PGB’s

16 Toelichting uitkomsten Grootste verschillen Jeugdwet BegrootWerkelijkVerschil Ambulante behandeling26.45230.089-3.637 Ambulante groepsjeugdhulp234.531121.322113.209 Ambulante individuele Jeugdbegeleiding260.106281.811-21.705 Crisisopvang9.79321.582-11.789 Logeren2.023 0 Residentiële behandeling245.813295.287-49.474 Verblijf400.426320.62979.797 Verblijf GGZ 24-uurs34.994349.939-314.945 Behandeling GGZ555.369640.752-85.383 Verblijf GGZ zonder overnachting16.34798.083-81.736 Zorg door GGZ vrijgevestigden108.186136.094-27.908 Inkoop Jeugdzorgplus114.807138.108-23.301 Bijdrage SEH en bureau Jeugdzorg158.825363.608-204.783 PGB524.682624.384-99.702 TOTAAL2.692.3543.423.711-731.357

17 Risico’s In de huidige prognoses zijn alle risico’s aangaande de kosten van de uitvoering van de 3 D’s opgenomen Leerlingenvervoer (bestaand beleid) is een open eind regeling, daar zit nog een klein risico De werkelijkheid zal waarschijnlijk positiever zijn

18 Perspectief Verwachting is dat wij per saldo een klein tekort zullen krijgen Het tekort wordt uit de reserve WWB/WMO betaald Momenteel lopen de onderhandelingen met zorgleveranciers over de tarieven 2016  doorvertalen Rijkskortingen Op de voet blijven volgen van cliëntaantallen en zorgkosten De managementtools dienen verder uitgebouwd te worden, daarbij zijn wij mede afhankelijk van landelijke verbeteringen Doelstelling: Kwartaalrapportages voor college en raad

19 Vragen?


Download ppt "Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul."

Verwante presentaties


Ads door Google