De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul."— Transcript van de presentatie:

1 Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul

2 Uitgangspunten Budgetten Rijk zijn taakstellend Budgetten Rijk zijn geoormerkt Bij overschrijding budget  –Analyse –Eventueel aanpassing van beleid

3 Kosten 3 D’s Bestaand beleid Nieuw beleid: –Arrangementen –Persoons gebonden budgetten –Uitvoeringskosten

4 Arrangementen WMO 2015 Individuele begeleiding volwassenen Individuele begeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen volwassenen Groepsbegeleiding ouderen Groepsbegeleiding volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Groepsbegeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking Groepsbegeleiding Langdurig Zorgafhankelijken Inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Kortdurend verblijf Beschermd wonen

5 Arrangementen Jeugdwet Ambulante individuele jeugdbegeleiding Residentiële behandeling (jeugd) Crisisopvang Ambulante groepsjeugdhulp Ambulante Behandeling Behandeling jeugd-GGZ Verblijf zonder overnachting jeugd-GGZ Verblijf 24 uurs jeugd-GGZ Verblijf Dyslexie diagnose en behandeling Logeren

6 Arrangementen Overig Casemanagement Consultatie Detachering

7 Overzicht budgetten Budgetten -5% -7% -4% -1% 0% -8% -7%

8 Financiële uitkomsten Participatiewet Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten Uitgaven Saldo Nieuwe taken Inkomsten Uitgaven Saldo Totaal Resultaat

9 Financiële uitkomsten WMO Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten Uitgaven Saldo Nieuwe taken Inkomsten Uitgaven Saldo Totaal Resultaat

10 Financiële uitkomsten JEUGDWET Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten Uitgaven Saldo Nieuwe taken Inkomsten Uitgaven Saldo Totaal Resultaat

11 Financiële uitkomsten TOTAAL 3D's Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Bestaande taken Inkomsten Uitgaven Saldo Nieuwe taken Inkomsten Uitgaven Saldo Totaal Resultaat Nog te realiseren Taakstelling (korting budget meicirculaire) TOTAAL Resultaat

12 Uitvoeringskosten Ten behoeve van de nieuwe taken: –Extra klantmanagers –Extra administratie –Extra softwarepakketten –Extra opleidingen –Extra inhuur expertise zorgaanbieders –Extra kwaliteitstoetsen –Extra indicatiestelling –Regionale kosten projectorganisatie

13 Uitvoeringskosten Begroot 2015 Prognose uitkomst 2015 Participatiewet WMO Jeugdwet Totaal Resultaat

14 Toelichting uitkomsten Participatiewet –Minder WWB-uitgaven –Minder uitgaven aan inkomensondersteuning

15 Toelichting uitkomsten WMO In de budgetten WMO was een taakstelling van € opgenomen, die is verlaagd naar € ,= en volgens huidige inzichten wordt deze gerealiseerd Minder uitgaven aan extramurale zorg in natura Meer uitgaven aan PGB’s

16 Toelichting uitkomsten Grootste verschillen Jeugdwet BegrootWerkelijkVerschil Ambulante behandeling Ambulante groepsjeugdhulp Ambulante individuele Jeugdbegeleiding Crisisopvang Logeren Residentiële behandeling Verblijf Verblijf GGZ 24-uurs Behandeling GGZ Verblijf GGZ zonder overnachting Zorg door GGZ vrijgevestigden Inkoop Jeugdzorgplus Bijdrage SEH en bureau Jeugdzorg PGB TOTAAL

17 Risico’s In de huidige prognoses zijn alle risico’s aangaande de kosten van de uitvoering van de 3 D’s opgenomen Leerlingenvervoer (bestaand beleid) is een open eind regeling, daar zit nog een klein risico De werkelijkheid zal waarschijnlijk positiever zijn

18 Perspectief Verwachting is dat wij per saldo een klein tekort zullen krijgen Het tekort wordt uit de reserve WWB/WMO betaald Momenteel lopen de onderhandelingen met zorgleveranciers over de tarieven 2016  doorvertalen Rijkskortingen Op de voet blijven volgen van cliëntaantallen en zorgkosten De managementtools dienen verder uitgebouwd te worden, daarbij zijn wij mede afhankelijk van landelijke verbeteringen Doelstelling: Kwartaalrapportages voor college en raad

19 Vragen?


Download ppt "Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul."

Verwante presentaties


Ads door Google