De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project oriëntatie op het beroep Aanvulling op indicatiestelling, financiering AWBZ, Jeugdzorg, justitieel kader Kwartaal 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project oriëntatie op het beroep Aanvulling op indicatiestelling, financiering AWBZ, Jeugdzorg, justitieel kader Kwartaal 2."— Transcript van de presentatie:

1 Project oriëntatie op het beroep Aanvulling op indicatiestelling, financiering AWBZ, Jeugdzorg, justitieel kader Kwartaal 2

2 De Functies in de AWBZ: Wat kan er uit de AWBZ worden vergoed? PVPersoonlijke Verzorging VPVerpleging BGBegeleiding BHBehandeling VBVerblijf KVB Kortdurend verblijf 2

3 Persoonlijke Verzorging (PV) Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. 3

4 Verpleging (VP) Verpleging: medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren. 4

5 Begeleiding (BG) Doel BG: Bevorderen, behoud of compenseren van de zelfredzaamheid (in groepsverband of individueel) Voorkomen van verwaarlozing óf voorkomen van opname 5

6 Behandeling (BH) Behandeling: herstel of verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een hersenbloeding) Of verbetering van vaardigheden of gedrag (bijvoorbeeld leren omgaan met agressieregulatie) 6

7 Kortdurend Verblijf (KVB) Omvat logeren Ontlasting gebruikelijke zorger / mantelzorger Aangewezen op permanent toezicht 7

8 BG-activiteiten Ondersteuning bij (het aanbrengen van) structuur c.q. het voeren van regie Ondersteuning bij praktische handelingen/ vaardigheden Bieden van toezicht 8

9 Indicatie langdurig verblijf = zorgzwaartepakket Zorgpakket op basis van een cliëntprofiel Zwaardere problematiek (structureel) leidt tot een zwaarder profiel Vulling pakket staat vast Pakket is op basis van gemiddelden: Zorgaanbieder maakt individuele afspraken met de cliënt. 9

10 Verschillen AWBZ / WMO Functie stoornis Stoornis Afwijking in of verlies aan functies of anatomische eigenschappen Uiting van de aandoening Welke menselijke structuur is gestoord of werkt niet meer goed Beperkingen en participatieproblemen Beperking Moeilijkheden bij het uitvoeren van activiteiten Participatieprobleem Probleem met deelname aan maatschappelijk leven 10

11 Transitie in de jeugdzorg: In 2015 wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd Financiën Rijk en Provincie naar gemeente Gemeenten gaan bepalen wat het aanbod voor jeugdzorg wordt in samenspraak met de jeugdzorgaanbieders Ontwikkeling wijkteam jeugd 11

12 Taken Bureau Jeugdzorg NU Diagnose en indicatie (vergelijk CIZ en WMO-loket): welke hulp is nodig voor kind en gezin? Toegang tot de jeugdzorginstellingen (tweede lijn) Casemanagement Opvoedingsondersteuning Advies- en meldpunt Kindermishandeling Jeugdreclassering Jeugdbescherming: voogdij en gezinsvoogdij 12

13 Financiering tot 2015 Jeugdzorg wordt georganiseerd, betaald en gecontroleerd vanuit verschillende departementen: Veiligheid en justitie/ Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jeugdbescherming, Raad voor de kinderbescherming, Jeugdzorg, Jeugdpsychiatrie (jeugd-ggz) en jeugdreclassering vallen allemaal onder Jeugdzorg, maar zijn organisatorisch en qua regelgeving en financiering gescheiden.

14 Integratie zorg voor jeugd Jeugdpsychiatrie (1 e en 2 e lijn) Ambulante gezinshulp Crisisopvang, begeleid wonen etc. (2 e lijn) Dagbehandeling GGZ psycho educatie Preventie Opvoedondersteuning LVB (licht verstandelijke beperking) etc. 14

15 Organisatie vanaf 2015 Per wijk: een wijkteam Jeugd en gezin een wijkteam maatschappelijke ondersteuning Per gebied/stadskwartier: Centrum voor jeugd en gezin Per stad/regio: Organisatie voor Jeugdbescherming: jeugdbescherming, jeugdreclassering, kindermishandeling en huiselijk geweld 15

16 Justitieel kader Landelijk kader Landelijke financiering Rijksoverheid

17 Indicatie? De rechter beslist! http://www.rijksoverheid.nl/onderwe rpen/straffen-en- maatregelen/jeugdstraffen http://www.rijksoverheid.nl/onderwe rpen/straffen-en- maatregelen/jeugdstraffen http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj


Download ppt "Project oriëntatie op het beroep Aanvulling op indicatiestelling, financiering AWBZ, Jeugdzorg, justitieel kader Kwartaal 2."

Verwante presentaties


Ads door Google