De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding: Van aanbodgerichte naar vraaggerichte financiering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding: Van aanbodgerichte naar vraaggerichte financiering."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanleiding: Van aanbodgerichte naar vraaggerichte financiering

3 Doel: Versterking vraagsturing Vergroten keuzevrijheid Beperkte invoering marktwerking Intersectorale afstemming

4 Eén werkwijze voor alle doelgroepen AWBZ Gehandicapten -Verstandelijk -Lichamelijk -Zintuiglijk Verpleging en verzorging GGZ/Psychiatrie

5 Rolverdeling Rol Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) -Integratie LCIG in RIO per 1-1-2004 -Indicatiestelling Rol Zorgkantoor -Wachtlijstbeheer/zorgtoewijzing -Collectieve inkoop bij zorgaanbieder

6 Rol Zorgaanbieder van voorkeur -Levering zorg -Overbruggingszorg Rol SPD nieuwe stijl -Cliëntondersteuning

7 RIO Indicatiestelling in 7 functies (voor alle doelgroepen AWBZ) 7 Functies in aard (welke) en omvang (uren, dagdelen per week)

8 7 Functies: Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activiteitenbegeleiding Behandeling Verblijf

9 Keuze per functie zorgaanbieder van voorkeur of PGB Jeugd maximaal 2 jaar Volwassenen maximaal 5 jaar

10 Zorgkantoor Zorgtoewijzing Crisisbemiddeling (SPD) Collectieve zorginkoop Verstrekken PGB Financiering

11 Zorgaanbieder van voorkeur Elke erkende zorgaanbieder mag aan alle doelgroepen zorg leveren. Indicatie is opdracht aan zorgaanbieder. Zorg leveren op volgorde indicatiedatum Zorgovereenkomst met cliënt(vertegenwoordiger)

12 Van SPD naar SPD nieuwe stijl

13 SPD nieuwe stijl Onafhankelijke cliëntondersteuning gedurende het gehele zorgproces voor alle mensen met een beperking

14 Individuele dienstverlening Informatie en advies Trajectbegeleiding en –evaluatie Volledige beeldvorming Kortdurende hulp Cursussen en trainingen

15 Collectieve dienstverlening Informatieverstrekking en voorlichting Netwerktaken (arbeid, onderwijs, bijzondere doelgroepen) Steunfuncties voor mantelzorg, vrijwilligers, vrije tijd en wooninitiatieven Signalering i.s.m. belangenbehartigers richting overheid, zorgverzekeraars etc.

16 Organisatorische gevolgen Schaalvergroting naar minimaal 625.000 inwoners (samenwerking/fusie) Overdracht geïndiceerde zorg Doelgroepverbreding Overgangsjaar 2004 Implementatie 2005-2006


Download ppt "Aanleiding: Van aanbodgerichte naar vraaggerichte financiering."

Verwante presentaties


Ads door Google