De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inwonersplein Assen Janine Rinsampessy en Reinald Lijster.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inwonersplein Assen Janine Rinsampessy en Reinald Lijster."— Transcript van de presentatie:

1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inwonersplein Assen Janine Rinsampessy en Reinald Lijster

2 Veranderingen sociale domein 2015 Drie pijlers (AWBZ bestaat niet meer) 1.Gemeente a. Jeugdwet b. Participatiewet c. Wmo 2. Zorgverzekeringswet a. persoonlijke verzorging b. verpleging c. inzet wijkverpleegkundige

3 Veranderingen sociale domein 2015 3. Wet langdurige zorg (Wlz) a. zorg met verblijf (kan ook thuis) b. woont u thuis met een Wlz, valt alle zorg, incl. hulp bij het huishouden hieronder 2015 overgangsjaar

4 Veranderingen in de Wmo 2015 Gemeente verantwoordelijk voor maatwerkvoorzieningen dagbesteding begeleiding logeren/respijtzorg voor mensen die zelfstandig wonen met een beperking (ter ontlasting mantelzorger) Assen centrumgemeente voor beschermd wonen (vanaf 18 jaar) Zorgcontinuïteit voor mensen met een doorlopende indicatie tot 1 januari 2016

5 Uitgangspunt participatie

6 Hulp bij het huishouden Budget met 40% gedaald Onderscheid tussen wel (=Algemene voorziening schoonmaak (AVS) of geen regie (geen regie = HH2)) Gebruikelijke zorg> tenzij medische noodzaak of dreigende overbelasting

7 Hulp bij het huishouden Huishoudelijke Hulp Toeslag (algemene voorziening schoonmaak (AVS) totale kosten minus € 10,- per uur schoonmaak door gecontracteerde aanbieder geldt voor 2015 en 2016 Afspraken met aanbieder maakt u zelf

8 Hulp bij het huishouden Inkomensondersteuning Werkplein Baanzicht Medische noodzaak Geen sprake van gebruikelijke zorg Inkomen- en vermogenstoets Schoonmaak door gecontracteerde aanbieder Geldt voor 2015 en 2016

9 Toegang in Assen Buurtteams 4, vaart welzijn Richten zich vooral op informele zorg en regie op multi-problematiek Jeugd tot 23 jaar Centrum voor Jeugd en Gezin Inwonersplein vanaf 23 jaar toegang ISD, GKB en Wmo

10 Inwonersplein Informatie en advies over het sociale domein Aanvragen uitkering, bijzondere bijstand Melding schuldhulpverlening/GKB Melding Wmo-vragen Het centrum Mantelzorg Steunpunt PGB

11 Loket Inwonersplein 1.We kijken eerst naar wat u zelf nog kunt of zelf kunt organiseren 2.Wat kunnen vrienden of familie voor u doen? 3.Inzet van vrijwilligers 4.Zijn er voorzieningen in de gemeente beschikbaar en waar u gebruik van kunt maken? Als u hiermee onvoldoende geholpen bent, dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening toekennen Mogelijkheid persoonlijk plan en (gratis) cliëntondersteuning

12 Inwonersplein Toegang Inwonersplein Telefonisch via 14-0592 (betere bereikbaarheid), terugbelverzoek Digitaal via assen.nl Loket op het Stadhuis, vrije inloop van 8.30 – 12.30 uur of op afspraak

13 Meldingsprocedure Melding indienen voordat de kosten zijn gemaakt Ondersteuning loket Inwonersplein / Formulierenbrigade Wat gebeurt er nadat de melding is gedaan? Wijze van indiceren (“Keukentafelgesprek”) (Vertrouwd) persoon aanwezig bij het gesprek

14 (overige) Maatwerkvoorzieningen Wmo

15 Keuzevrijheid vorm verstrekking Voorziening in natura Financiële tegemoetkoming / Persoonsgebonden budget (PGB)

16 Maatwerkvoorzieningen Vervoersvoorzieningen collectief taxivervoer (in de regio), taxi mag maximaal 15 minuten te laat zijn scootmobiel driewielfiets Algemeen gebruikelijke voorzieningen worden niet vergoed

17 Maatwerkvoorzieningen (vervolg) Rolstoelen o.a. handbewogen rolstoel elektrische rolstoel Sportrolstoelen Hulp bij het huishouden (HH2)

18 Maatwerkvoorzieningen (vervolg) Woonvoorzieningen o.a. verhoogd toilet (algemeen gebruikelijk) toiletstoel (losse) douchestoel traplift Beugels (algemeen gebruikelijk) aanpassing drempel tillift woningsanering tegemoetkoming verhuiskosten

19 Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Bestuurder: aantoonbare loopbeperking van langdurige aard loopafstand < 100 meter Passagier: continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder Kosten € 81,25 (in 2015)

20 Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (GPP) Loopafstand < 50 meter Niet kunnen parkeren op eigen erf Passagier  in beginsel niet Kosten (medisch) onderzoek € 62,50 (in 2015) Kosten aanleg € 181,50 (in 2015)

21 Eigen bijdrage (Gezamenlijk) verzamelinkomen en vermogen van 2 jaar geleden Minimale eigen bijdrage € 19,40 / € 27,60 per 4 weken (via CAK) > anticumulatie Overgangsperiode 2015 voor overgangscliënten Korting 33% Wtcg– vervallen in 2015 Collectieve ziektekostenverzekering voorliggend

22 Uitgesloten van eigen bijdrage Wmo Zorg met verblijf (partner) Rolstoelvoorzieningen

23 Afhandelingstermijn en klachten Afhandelingstermijn 6 weken melding, 2 weken aanvraag binnen 8 weken afhandeling op datum aanvraag Niet eens met beslissing bezwaarschrift binnen 6 weken Klachten Gemeente Assen over taxivervoer  vervoerder VMNN (middels servicekaart) Beleid  Participatieraad

24 Valys Uitgangspunt Reizen van deur tot deur in geheel Nederland (buiten regio) 600 km (op jaarbasis) á € 0,20 per kilometer

25 Regelhulp > www.regelhulp.nl Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

26 Bedankt voor uw aandacht! Zijn er nog vragen?


Download ppt "Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inwonersplein Assen Janine Rinsampessy en Reinald Lijster."

Verwante presentaties


Ads door Google