De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderengezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderengezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderengezondheidszorg
artikel 5a Wpg Helma Slingerland Directie Publieke Gezondheid

2 Inhoud Achtergrond Keuze van sturing Verantwoordelijkheden

3 Ouderenzorg in de Wpg Wpg december 2008 in werking getreden.
artikel 5a (Amendement-Kant): Het college van B&W draagt zorg voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg. oktober 2009 standpunt van VWS naar de Kamer en besluit over inwerkingtreding van artikel 5a. januari 2010 algemeen overleg TK in werking per 1 juli 2010

4 Sturing in de Wet publieke gezondheid: 2 keuzes
Centrale sturing Strakke invulling vanuit het Rijk Wettelijke taken en activiteiten Beperkte lokale beleidsvrijheid Toetsing door IGZ Decentrale sturing Invulling op lokaal niveau preventiecyclus Meer lokale beleidsvrijheid Toetsing gemeenteraad en monitoring IGZ

5 Praktische uitwerking
Maximale lokale beleidsvrijheid (grote verscheidenheid tussen gemeenten qua problematiek en aanbod) Regie en verbindende rol (vele actoren; cz, lz, welzijn, ruimtelijke ordening) Functionele benadering; geen nieuwe structuren Betrekken ouderen Intensivering van bestaande taken bij de gemeenten: meer nadruk op 65+-ers

6 Concreet Analyseren problematiek ouderen VTV
In kaart brengen beschikbare voorzieningen Vilans Zo veel mogelijk gebruik maken effectieve interventies CGL

7 Rol van het Rijk Aanjagen en ondersteunen Preventiecyclus
Gezond Lokaal Centraal ZonMw-programma’s Quickscan door Vilans Ouderen VTV ( omslag naar beperking/ kwaliteit van leven/participatie) Overzicht landelijk aanbod interventies door CGL van het RIVM

8 VTV 2010 Rijksnota 2010 Gemeentelijke nota’s
van gezond naar beter Rijksnota 2010 IGZ Staat van de Gezondheidszorg 2010 Gemeentelijke nota’s ( )

9 Vragen en discussie


Download ppt "Ouderengezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google