De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALLE KINDEREN IN BEELD Signaleren, monitoren en zorg met resultaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALLE KINDEREN IN BEELD Signaleren, monitoren en zorg met resultaat"— Transcript van de presentatie:

1 ALLE KINDEREN IN BEELD Signaleren, monitoren en zorg met resultaat

2 Doel van het project AKIB
”De zorg voor het risicokind op een verantwoorde wijze inrichten waarin het kind centraal staat; dit betekent dat de behoefte van het kind en zijn ouders leidraad is voor het zorgaanbod”

3 En dat betekent……… Verantwoorde (risico)zorg bieden voor alle kinderen
Het kind/gezin centraal stellen Tevreden klanten Competenties van ouders versterken en benutten Doorgaande lijn van min 9 maanden tot 4+ versterken samen met interne- en externe ketenpartners

4 Sub-doelen van het project AKIB
Competenties van medewerkers benutten (Ervaren)werkbelasting verminderen Cultuurverandering

5 Start in 2008 Landelijke ontwikkelingen Operatie Jong
Gemeente financier en regisseur Digitale informatiemaatschappij Ouders nemen de regie

6 Gevolgen voor de JGZ Van aanbodgericht naar vraaggericht
Cultuurverandering Visie JGZ herzien Bezinning op taken Bezinning op competenties medewerkers

7 Herziene visie JGZ Alle JGZ medewerkers onderschrijven de
3 onderling samenhangende pijlers: De behoefte van het kind De vraag van de ouders De doorgaande lijn versterken en verbreden

8 Bezinning op taken Alle kinderen in beeld
Risico’s in beeld met aandachtspuntenlijst (APL) Vernieuwd schema contactmomenten; 4 zorgblokken Basis-Plus-Alternatieve zorg/contactmomenten Evaluatiegesprek met ouders Samenwerking versterken

9 Bezinning op competenties
Competentieprofielen per functie Resultaatgerichte functiebeschrijving F-gesprekken met POP en portfolio (2012) Cultuurverandering: meer aansluiten bij de vraag en daarmee meer resultaatgericht

10 Van kwaliteit algemeen naar kwaliteit specifiek

11 Van routine naar reflectie

12 Van vasthouden naar loslaten

13 Van tunnel naar landschap

14 Van werkdruk naar werkrust

15 Verloop van het project
Belichtingsfase Visie en missie bijgesteld Richtingsfase 10 Taakgroepen (10) Klankbord- en meeleesgroepen Klankbordgroep gemeenten Juli 2009 resultaten voorgelegd aan gemeenten & Inspectie

16 Inrichtingsfase Implementatie 11 resultaten
Inrichting processen; standpunt bereik, APL, ketensamenwerking, verwijsindex Inrichting DDJGZ Scholing; inhoud en communicatie Motiverende gespreksvoering uitvoerenden + management en staf

17 Van inrichten naar verrichten
Pilot 1 en 2: 1 april en 1 oktober 2010 Uitrol in etappes: 1 januari 2011 tot 1 december 2011 2012 de landingsfase: laten landen van de AKIB-inhoud en cultuur 2013: borging van de resultaten in de staande organisatie

18 ZORG-BLOK 1 ZORG-BLOK 2 ZORG-BLOK 3 ZORG- BLOK 4
Pluspakket Basiszorg Alternatieve contactmomenten ZORG- BLOK 4 ZORG-BLOK 2 ZORG-BLOK 3 ZORG-BLOK 1 10-14 dagen Huisbezoek (Verpleegkundige) 3-4 weken – (30 min.) (Arts) 7-9 weken DMO, RVP (Verpleegkundige) 4 ½ maand RVP (Verpleegkundige) 12-14 weken RVP (Arts) 6 maanden – evaluatie 18 maanden huisbezoek / consult / inloopspreekuur (Verpleegkundige) 2 jaar – evaluatie 9 maanden 11-12 maanden 14-15 maanden – evaluatie RVP(Arts) 3 jaar (arts) evaluatie voor overdracht 4 jaar (verpleegkundige) Evaluatie,overdracht,RVP 2-3 wekenBV/groei/wegen (Vpk) 6 weken Voeding / huilen (Vpk) Groep/individueel 7 - 9 maandenconsult / tel.contact / (verpleegkundige/arts) 2 jaar, evaluatie consult op CB (arts) 2 1/2 jaar (vpk) groep of individueel 3 1/2 jaar nazorg, (arts) 9 maandengroepsvoorlichting Postnatale screening groepsvoorlichting 4-6 maanden

19 ZORG-BLOK 1 ZORG-BLOK 2 Z ORG-BLOK 3 ZORG- BLOK 4
Pluspakket Basiszorg Alternatieve contactmomenten ZORG- BLOK 4 ZORG-BLOK 2 Z ORG-BLOK 3 ZORG-BLOK 1 10-14 dagen Huisbezoek (Verpleegkundige) 3-4 weken – (30 min.) (Arts) 7-9 weken DMO, RVP (Verpleegkundige) 4 ½ maand RVP (Verpleegkundige) 12-14 weken RVP (Arts) 6 maanden – evaluatie 18 maanden huisbezoek / consult / inloopspreekuur (Verpleegkundige) 2 jaar – evaluatie 9 maanden 11-12 maanden 14-15 maanden – evaluatie RVP (Arts) 3 jaar (Arts) 4 jaar (Verpleegkundige) evaluatie,overdracht,RVP 2-3 weken BV/groei/wegen (Vpk) 6 weken Voeding / huilen (Vpk) Groep/individueel 7 - 9 maanden consult / tel.contact / (Verpleegkundige/Arts) 2 1/2 jaar (Vpk) groep of individueel 3 1/2 jaar nazorg (Arts) groepsvoorlichting Postnatale screening 4-6 maanden 2 jaar - evaluatie

20 De resultaten in het speelveld JGZ
1 alle kinderen in beeld 2 alle R- en Z-kinderen zijn bekend 10 competenties 7 zorg- en ketencoördinatie kinderen 0-4 jaar 9 producten & overdracht 8 samen- werking R- en Z- kinderen prenatale fase JGZ-keten 11 < werkdruk 3 instrumenten 5 aanbod op maat 4 inrichten CB 6 gevarieerd aanbod

21 Ervaren dilemma’s door medewerkers
Preventie versus vraaggericht werken Vraaggericht werken en risicokind/gezin

22 Wij zijn trots op AKIB… De eerste resultaten zijn positief
We bieden zorg op maat zonder een enkel kind tekort te doen, integendeel…… Medewerkers beginnen werkrust te ervaren Ook ketenpartners ondersteunen AKIB AKIB is 1 van de 3 programma’s voorgedragen door NCJ

23 Maar bovenal... Zijn we ervan overtuigd dat we alle kinderen in beeld hebben……

24


Download ppt "ALLE KINDEREN IN BEELD Signaleren, monitoren en zorg met resultaat"

Verwante presentaties


Ads door Google