De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst trajectgroepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst trajectgroepen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst trajectgroepen
10 april 2012 SWV VO Zuid-Kennemerland Nenette Dieleman

2 Doelen alle scholen hebben een goed beeld van de trajectgroepen
alle scholen hebben handvatten hoe dit op de eigen school te realiseren is

3 Programma Deel 1 Deel 2 Inleiding: achtergronden en kaders
Trajectgroepondersteuners aan het woord over de pilot en wat zij kunnen betekenen Trajectgroepbegeleiders aan het woord: de ervaringen in de praktijk Deel 2 De huidige 6 scholen met een TG presenteren zich met materiaal (standjes)

4 Achtergronden van de TG’s
Pilot in het kader van de Plusvoorziening Passend Onderwijs

5 Pilot 2010: Subsidie Plusvoorziening Pilot voor 2 jaar
ingevuld met Satelliet en Trajectgroepen Pilot voor 2 jaar - 6 scholen doen mee - voor REC-leerlingen en “zorg”leerlingen; financiering ½ REC, ½ subsidie

6 Pilot Taak: leerlingen begeleiden en docenten coachen Doelen:
af- en uitstroom voorkomen ervaring opdoen met begeleiden van leerlingen bij wie handelingsverlegenheid is (vooruitlopend op Passend Onderwijs) Evaluatie na 1 jaar: zeer positief Meer leerlingen opvangen binnen regulier onderwijs Docenten ondersteunen Samenwerken met ouders

7 Passend Onderwijs Wet aangenomen per 1-8-2012
Financiële consequenties per REC 3 en 4 opgeheven - REC-indicaties vervallen - rugzakjes verdwijnen - ambulante begeleiding stopt - AB’ers met expertise zonder werk bezuiniging op vso- en AB-gelden geldstroom verlegd: schooldeel rugzakjes naar SWV na 2 jaar ook AB-deel rugzakjes naar SWV met bezuiniging van 57%

8 Passend onderwijs Inhoudelijke consequenties
Scholen stellen ondersteuningsprofiel op Dekkend onderwijs/ondersteuningsaanbod in de regio Geen thuiszitters Zoveel mogelijk leerlingen in regulier onderwijs Ondersteuningsplan van SWV in overleg met gemeenten

9 Van tekorten naar behoeften Van probleemgericht naar handelingsgericht
Van wat heeft een kind naar wat heeft een kind nodig? Uit het voorstaande: kost veel geld, toename van aantal leerlingen met een stempel. En belangrijk: er wordt vooral gekeken naar wat heeft de leerling. In de klas: ik heb al 2 ADHD ‘ers! Of 3 autisten. Meer kan ik niet aan! Veel bureaucratie, energie, hulpverleners om indicatie rond te krijgen. Slagboom. Hele bureaus voor. De Rec’s : ambulante begeleiding. Werkt niet altijd even goed Dat moet anders! Maar ook en bezuiniging

10 Passend onderwijs Voortschrijdend inzicht
Voorheen: basis-, breedte- en diepteprofiel → nu: ondersteuningsprofiel VanderValkbijeenkomst - vragenlijsten voor scholen: wat bieden wij aan basiszorg, wat moeten we gaan bieden? - pilot op 5 scholen; uitkomst: meeste basiszorg is aanwezig op de scholen, maar alles is ook voor verbetering vatbaar

11 Hoe verder? Visie van SWV – breed gedragen
Zoveel mogelijk leerlingen in regulier Investeren aan de voorkant: preventief werken Adequate en transparante zorgstructuur op alle scholen, ondersteund door TG’s Zorg op de school is onderwijsgerelateerd; verder ondersteuning door smw Deskundigheidsbevordering docenten Handhaving autonomie scholen Gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen SWV

12 Uitwerking visie Ondersteuningsprofiel op elke school:
Goede zorgstructuur (scan→verbeterpunten) TG’s – 3 pijlers - begeleiding leerlingen - coaching docenten - partnerschap met ouders Trajectgroepondersteuners (TGO’s) Schakelloket als leerlingen toch uitvallen SWV faciliteert formatie voor TG’s

13 Formatiecategorieën TG’s
Tot 200 ll 0,4 fte ll 0,5 fte ll 0,8 fte Meer dan 1200 ll 1,0 fte

14 tijdpad Augustus 2012: alle scholen starten met TG overgangsjaar: - optimaal-speciaalvariant - plaatsing AB’ers

15 Financiën op termijn Bezuiniging Verevening Putten uit reserves SWV

16 En verder…. Veel moet nog worden uitgewerkt, zoals
Definitieve financiële cijfers Cluster3-leerlingen in TG Rol van de ouders Schakelloket IVO i.p.v. REC-indicaties Geld volgt leerling Plusvoorziening, thuiszitters lwoo-scholen Daaf, Paulus, Tender Rol vso (diepteprofiel); vso op havo/vwo-niveau Monitoring VAVO ……..


Download ppt "Informatiebijeenkomst trajectgroepen"

Verwante presentaties


Ads door Google