De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012. Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012. Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012

2 Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen en specifieke onderwerpen/deelopdrachten ▪bestuurlijke organisatie ▪(procedure) ondersteuningsplan Werkgroepen: ▪enorme betrokkenheid en inzet! ▪(tussen)rapportages en/of vervolgopdrachten Nieuw netwerk passend onderwijs www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 2

3 Koersdocument Passend Onderwijs Bestuurlijke organisatie: ▪ALV met Raad van Toezicht en College van Bestuur ▪statutenwijziging in concept vastgesteld (notaris) Procedure ondersteuningsplan: ▪Ondersteuningsplanraad (OPR): 24 leden ▪Op overeenstemming gericht overleg (OOGO): 14 gemeenten Nieuw netwerk passend onderwijs (2) www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 3

4 Schoolprofielen Koers VO/VSO Annemarie Rodenburg Koers VO Marijke Terwisscha van ScheltingaCED-Groep

5 Van OZP naar SOP • Start in 2010, ontwikkelen format profiel OZP 1.0 • September 2011 door alle VO scholen ingevuld SOP 2.0 • Gebruiken ervaringen OZP • Aanpassen op wet en referentiekader • Geschikt maken voor gebruik door VSO scholen Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 5

6 Profiel = Communicatiemiddel • Voor ouders/collega scholen als hulpmiddel bij vinden passende plek • Openbare informatie, digitaal via website • Breed profiel: onderwijs + ondersteuning • Feitelijke informatie (wat je nu doet voor leerlingen) • Educatieve Kaart vervalt zodra website openbaar Uitgangspunten format www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 6

7 Uitgangspunten proces Nu (profiel versie 2.0) proefdraaien • invullen door directie en zorgcoördinator, waar mogelijk met team • bespreken met MR en bestuur zodat op de hoogte en waar mogelijk afstemmen / instemmen Volgend jaar (profiel versie 3.0) wettelijk verplicht • invullen door: directie, zorgcoördinator en docententeam • advies over profiel door MR • vaststellen profiel door bevoegd gezag Proces • Schoolleiding is verantwoordelijk voor het interne proces en voor juistheid gegevens www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 7

8 Waar staan we nu? Beheerdersversie schoolprofielen, wat zien we? Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 8

9 www.koersvo.nl 9 Schoolprofielen Koers VO/VSO

10 Waar staan we nu? Op 22 november, 117 locaties Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 10

11 Hoe verder? • Invullen format oktober/november NB! deadline wordt kerstvakantie • Bouwen en testen website (tot maart 2013) • Analyse “wat is aanbod in ons dekkend netwerk” (januari - maart 2013) • Uitwisseling profielen in subregio’s (2, 5, en 9 april 2013) Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 11

12 Hoe verder? • Verwerken ervaringen in format Schoolprofiel 3.0 (april – augustus 2013) • Scholen actualiseren schoolprofiel 3.0 (september 2013) inclusief advies MR en vaststellen bevoegd gezag • Schoolprofielen openbaar via website (november 2013) de Educatieve Kaart vervalt Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 12

13 Nog te doen • Voorzieningen extra ondersteuning van ons swv • Afspraken n.a.v. referentiekader binnen ons swv • Juridische status profiel Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 13

14 Wat gebeurt er met de gegevens? • Nu NIET openbaar toegankelijk WEL • input voor analyse: wat is aanbod in ons dekkend netwerk? • gebruiken bij testen van website • gebruiken uitwisselingsbijeenkomsten in subregio’s, hierbij elkaars profielen inzien • gegevens blijven beschikbaar zodat volgend jaar minder werk bij invullen Schoolprofielen Koers VO/VSO www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 14

15 Screendump? www.koersvo.nl 15 Schoolprofiel Koers VO

16 Vragen over de Schoolprofielen? Kom naar onze tafel in de foyer Annemarie Rodenburg Koers VO Marijke Terwisscha van ScheltingaCED-Groep

17 www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 17

18 drie bewegingen en ……. ▪Van curatief naar preventief ▪Van indiceren naar arrangeren ▪Van sectoraal naar integraal ▪De wet ▪Het referentiekader ▪De visie 2017:Passend onderwijs gaat over alle leerlingen www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 18

19 Koers-principes boeiend onderwijs school als werkplek handelingsgericht werken schoolondersteuningsprofiel handelingsbekwaamheid van de docent ontwikkeling op schoolniveau ouders samenwerkingsverband Koers VO op: www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 19

20 Een stevige basis op alle scholen ▪Ruimte krijgen en initiatief nemen ▪Vertrouwen en verantwoordelijkheid ▪Gedeeld beeld op kwaliteit en ontwikkeling www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 20

21 Gen drenkeling te zien? De route naar de (uitstroom)bestemming www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 21

22 Gen drenkeling te zien? Kan iedereen even snel? www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 22

23 Gen drenkeling te zien? Stevige basis www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 23

24 Gen drenkeling te zien? Extra ondersteuning www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 24

25 Extra ondersteuning - huidige situatie www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 25

26 De rugzak ▪Op basis van indicatie ▪Voor drie jaar ▪1% van de leerlingen ▪3.215 euro ( bij LWOO 1.593) = schooldeel = tijd ▪3.086 euro = AB deel = expertise = tijd www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 26

27 De uitdaging – meer smaken www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 27

28 VO en VSO samen ▪Extra ondersteuning gericht op leerlingen en leerkrachten ▪Ontwerpen – arrangeren ▪Benutten tijd/expertise ▪Ambitie benoemen www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 28

29 Samenwerkingsverband en gemeenten ▪Extra ondersteuning gericht op leerlingen en leerkrachten ▪Ontwerpen – arrangeren ▪Benutten tijd/expertise/hulpverlening ▪Ambitie benoemen ▪Elke school een ondersteuningsteam? www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 29

30 Koersdocument - fasering ▪Lange weg van ingewikkeld naar simpel ▪Samen in een netwerk ▪Januari 2013 derde versie Koersdocument ▪Mei 2013 richtinggevende uitspraken en ambities ▪Ruimte voor lerende aanpak = doen www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 30

31 www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 31

32 Gen drenkeling te zien? 2014: Koers is bepaald www.koersvo.nl bijeenkomst passend onderwijs – 22 november 2012 32


Download ppt "Bijeenkomst passend onderwijs 22 november 2012. Bestuurlijk overleg: 24 schoolbesturen Stuurgroep passend onderwijs : ▪Inhoudelijke thema’s via werkgroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google