De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

passend onderwijs en zorgplicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "passend onderwijs en zorgplicht"— Transcript van de presentatie:

1 passend onderwijs en zorgplicht
Co de Custer

2 Vragen Hoe ziet de rugzakondersteuning er op jouw school nu uit?
Weet je wat je moet doen als een kind met extra ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld? Weet je wat een TLV is? Waar staat zorgplicht feitelijk voor? Weet je wat je moet doen als op jouw school geen passende plek is? Wat betekent: “de school is vol?” Weet je wat een OPP is?

3 Basisondersteuning: vier vragen
Wat vraagt de huidige leerling-populatie van uw school in termen van passend onderwijs? Wat biedt uw school momenteel op dit gebied? Welke ontwikkelpunten en ambities heeft u ten aanzien van passend onderwijs? Welke randvoorwaarden stelt u om dit te realiseren?

4 4 Basisondersteuning Het aanbod van onderwijs, begeleiding, ondersteuning en voorzieningen dat elke school minimaal biedt.

5 Extra ondersteuning De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen maar heeft hulp van buitenaf nodig. Deze is tijdelijk en/of aanvullend.

6 Speciale voorzieningen
De zorg in gespecialiseerde voorzieningen, settings of groepen. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan deze voorziening.

7 SO Extra ondersteuning Basisondersteuning
Elke school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal aanbod 7 SO Extra ondersteuning Basisondersteuning

8 Extra ondersteuning Basisondersteuning
Elke school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal aanbod 8 Speciaal onderwijs Extra ondersteuning Basisondersteuning

9 Elke school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal aanbod
9 SO Extra ondersteuning Basisondersteuning

10 Wat verandert er ècht? LGF verdwijnt: geld naar school.
Budget is gesloten: verevening. Zwaar en licht: gezamenlijk verantwoordelijk. Schoolondersteuningsprofiel is maatgevend. Van indiceren naar arrangeren. Ontwikkelingsperspectieven. Alle kinderen in het postcodegebied. Samenwerking jeugdzorg: school als pleisterplaats.

11 Voorwaarden voor aanmelding
Voorwaarden voor aanmelding De school heeft plek (=de school is niet vol). Ouders respecteren de grondslag van de school. PO: aanmelden vanaf drie jaar. VO: leerling voldoet aan inrichtingsbesluit (zicht op diploma). Ouders melden of leerling extra ondersteuning vraagt. Zorgplicht gaat in na schriftelijke aanmelding door ouders. School stuurt ontvangstbevestiging De school heeft weken om passende plek te vinden.

12 Extra ondersteuning nodig?
School gebruikt de informatie van ouders, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school van herkomst (OPP). Onderzoek nodig? Dan toestemming van ouders. Informatie nodig? Dan toestemming van ouders. Geen toestemming? School MOET werken met de beschikbare info. Geen extra ondersteuning nodig : reguliere toelating. Wel extra ondersteuning nodig : onderzoek? Tijdelijk plaatsen gedurende onderzoeksperiode.

13 Kan je de ondersteuning zelf bieden?
NEE : zoeken naar andere reguliere school. NEE : arrangement SBO of (V)SO. NEE : samenwerkingsverband beslist (TLV). JA : extra ondersteuning binnen SOP (€ van SWV?). JA : ontwikkelingsperspectief (OPP).

14 Kan je de ondersteuning zelf bieden?
NEE : zoeken naar andere reguliere school. NEE : arrangement SBO of (V)SO. NEE : samenwerkingsverband beslist (TLV). JA : extra ondersteuning binnen SOP (€ van SWV?). JA : ontwikkelingsperspectief (OPP).

15 Zorgplicht Gaat in als is vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Gaat in als de leerling voldoet aan de aanmeldingsvoorwaarden. Geldt juridisch voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. De school vult de zorgplicht in.

16 Plaatsing op andere school?
Overleg met de ouders. Regulier kan niet school A maar kan wel school B. Hoeft niet persé binnen eigen SWV. School A doet ouders een voorstel voor plaatsing school B. School B moet plek hebben èn bereid zijn. Ouders schrijven school B in. Dan is de zorgplicht overgedragen.

17 Plaatsing op andere school?
Zijn ouders het niet eens met school A? Dan kunnen zijn bezwaar aantekenen bij bestuur van school A. Of oordeel geschillencie toelating en verwijdering vragen. Of bij school C aanmelden. Dan is de zorgplicht naar school C overgedragen.

18 Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?
Een TLV bij instemming SWV met plaatsing SBO of (V)SO. Processen en procedures staan in ondersteuningsplan. SWV vraagt advies aan (eigen) deskundigen. In TLV nummer SWV, start- en einddatum en bekostigingsniveau. Bekostiging is hoog/midden/laag. Het bestuur van de school vraagt de TLV aan (!!!). School en ouders kunnen bij SWV bezwaar aantekenen. Geen TLV? Dan blijft de zorgplicht van kracht.


Download ppt "passend onderwijs en zorgplicht"

Verwante presentaties


Ads door Google