De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Noord-Limburg November 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Noord-Limburg November 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs Noord-Limburg November 2013 http://youtu.be/W8-UpEXTqEE

2 De hoofdpunten Regio wordt zelf verantwoordelijk Vorming SWV Noord-Limburg – PO, SBO, SO (rec 3-4) (123 scholen, 16 schoolbesturen) – Regio: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas, Beesel. Ieder SWV krijgt normatief zorgbudget vanaf 01-08-2014 – instroom binnen so alleen mogelijk met instemming swv

3 SO (rec 3 en 4) 2,13 %, 512 leerlingen LGF 1,49%, 359 leerlingen SBO 2,59 %, 622 leerlingen Regulier Basisonderwijs >95% 23.426leerlingen 24.558 leerlingen Basisbekostiging Landelijk 1,64% < 99 leerlingen Landelijk 0,95 %, <130 leerlingen Budget waar SWV verantwoordelijk voor wordt: 2015-2016 Ruim € 12.000.000 Landelijk 2,60%, >3 leerlingen Aantallen teldatum 2013 onder voorbehoud!

4 Verdeling leerlingen 2012 Cijfers op basis van teldatum 2012!

5

6

7

8 Wat is belangrijk? Overheid /maatschappij –Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs (zorgplicht) –Ouders zijn betrokken bij hun kind op school –Docenten zijn goed toegerust –Scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten Gemeenten – Goed onderwijs t.b.v. goed woon-werkklimaat – Samenhangend beleid met Jeugdzorg, Werken naar Vermogen, WMO – Terugdringen kosten leerlingenvervoer – Afstemming huisvestingsvragen Ouderplatform – Thuisnabij – Regulier wat kan, speciaal wat moet – Indien nodig: onafhankelijke ondersteuning – Heldere communicatie en eenvoudige procedures over wat kan of niet kan, duidelijkheid! – Doorgaande lijn

9 Besturen In Noord Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat hieraan ten dienste. De leerlingen en de leraren vormen samen met de ouders het dagelijks systeem. Voor een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzieningen in de regio bestaan.

10 Ambitie Geen kind tussen de wal en het schip, geen thuiszitters of wachtlijsten. Kwalitatief goede speciale voorzieningen. 90% tevredenheid van ouders over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, zowel op de SO voorzieningen als in het SBO en de reguliere scholen. Het deelnamepercentage aan de speciale voorzieningen (SO) ligt op of nabij het landelijk gemiddelde.

11 Hoe? Ondersteuningsplan – Decentrale benadering, veel ruimte voor lokale oplossingen – Samenwerking met Jeugdzorg – Partnerschap met ouders School ondersteunings profielen – Hoog niveau van basisondersteuning op elke school – Gebruik maken van mogelijkheden in de omgeving door versterking van de samenwerking – Speciale voorzieningen blijven nodig Overleg met gemeenten – Regionaal overleg maar ook lokaal overleg Instemming van de Ondersteuningsplanraad

12 Ondersteuningsplan De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. De afspraken tussen besturen over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs en op scholen voor speciaal onderwijs De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

13 Medezeggenschap MR op schoolniveau adviesrecht over het school ondersteuningsprofiel OPR – Algemene bevoegdheden (informatierecht, bespreek- en overlegrecht, adviesrecht..) – Instemmingsbevoegdheid over het Ondersteuningsplan – Indien van toepassing: voordrachtsrecht één lid raad van toezicht

14 Tijdpad Invoering Passend Onderwijs 1-8-2014 Ondersteuningsplan naar inspectie 1-5-2014 Instemming OP door OPR < 1-3-2014 OOGO met gemeenten < 1-2-2014 Oprichting OPR < 1-2-2014 Oprichting rechtspersoon < 1-11-2013

15 Vragen? Reacties?


Download ppt "Passend Onderwijs Noord-Limburg November 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google