De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenniskring VSO 25 september 2013. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Minder bureaucratie Noodzaak tot het labelen van kinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenniskring VSO 25 september 2013. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Minder bureaucratie Noodzaak tot het labelen van kinderen."— Transcript van de presentatie:

1 Kenniskring VSO 25 september 2013

2 Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Minder bureaucratie Noodzaak tot het labelen van kinderen vervalt Handelingsbekwame leerkrachten Afstemming met andere sectoren Passend Onderwijs: doelen

3 De zorgplicht Het schoolondersteuningsprofiel De samenwerkingsverbanden Pijlers van het nieuwe stelsel

4 Beschrijving van voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven (inclusief de basiszorg) Invulling door team, afhankelijk van expertise van de school (adviesrecht MR) Alle ondersteuningsprofielen tezamen: continuüm van zorg binnen het swv. Schoolondersteuningsprofiel

5 Veelal geregeld: Inrichten van rechtspersoon Opstellen schoolondersteuningsprofielen Onderdelen die nog uitwerking behoeven: Uitwerking regionale ondersteuningsstructuur Verdeling middelen en toewijzingssystematiek Wijze waarop ouders geïnformeerd worden Wijze waarop ouders worden ondersteund Overdracht van leerling naar andere school Professionalisering van leerkrachten Verantwoording besteding middelen en behaalde resultaten Samenwerking met andere ketenpartners Stavaza Passend Onderwijs

6 Regionaal ondersteuningsplan

7 Regulier waar het kan, speciaal waar het moet visie op passend onderwijs

8 Speciaal waar het moet: ZMLK (inclusief EMB, i.s.m. VG-instelling) MYTYL/TYLTYL (inclusief EMB, i.s.m. revalidatie) LZK LG (i.s.m. revalidatie) ZMOLK (inclusief EMB, vaak i.s.m. OBC’s) ZMOK (vaak i.s.m. jeugdzorginstelling) LZK Psychiatrie (i.s.m. jeugdzorg of jeugd GGZinstelling) Justitiescholen Gesloten Jeugdzorg

9 budgettering

10 Maar met ondersteuning van speciale expertise t.b.v. verbreding basisondersteuning of extra ondersteuning Individuele begeleiding (leerkracht/leerling) Groepsaanbod leerlingen (sociale vaardigheidstrainingen/angstreductie/agressieregulatie e.d.) Professionalisering en training van leerkrachten/teams. Versterking zorgstructuur binnen de school Inzet in de keten (ZAT, CJG) Inzet bij tijdelijke tussenvoorzieningen. Inzet bij diagnostiek Ouderbegeleiding Regulier waar het kan..

11 Basisondersteuning

12 Passend Onderwijs (ondersteuningsprofiel, groeiregeling, vervening, tripartite akkoord….) Wet kwaliteit (V)SO (OPP, uitstroomprofielen, kerndoelen, referentieniveau’s…) Nieuwe toetsingskader (opbrengsten, kwaliteitsverbetering, systematische kwaliteitszorg…) Ontvlechting SO/VSO (financieel, personeel, organisatorisch…) Transities gemeenten (jeugdzorg, AWBZ, participatiewet…) Zie: www.lecso.nlZie: www.lecso.nl: strategische agenda (v)so Uitdagingen VSO

13 Hoezo complex?


Download ppt "Kenniskring VSO 25 september 2013. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Minder bureaucratie Noodzaak tot het labelen van kinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google