De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SMW-er: schakel tussen SOT en wijkteam?

Verwante presentaties


Presentatie over: "SMW-er: schakel tussen SOT en wijkteam?"— Transcript van de presentatie:

1 SMW-er: schakel tussen SOT en wijkteam?
Deze neerzetten bij binnenkomst Arno Hogendoorn Coördinerend beleidsmedewerker CJG Studieochtend RIBA 23/01

2 Waar gaan we het over hebben?
Opfrisser decentralisatie jeugdzorg, (POWUWW) Huidige rol van SMW-ers op de basisscholen Verwachtingen van de rol van het SMW in de scholen binnen de kaders Passend Onderwijs & gedecentraliseerde jeugdzorg Welke vragen en verwachtingen heeft u? Studieochtend RIBA 23/01

3 Waar ging het ook alweer over?
Het stelsel zorg voor jeugd werkt niet goed Een toename van gespecialiseerde, complexe zorg 1 op de kinderen in jeugdzorg, speciaal onderwijs of wajong Een versnipperde aanpak en veel regeldruk en bureaucratie Studieochtend RIBA 23/01

4 De beweging naar voren Meer focus op waar de inzet van specialistische zorg begint en eindigt. Jeugdige en ouders zelf verantwoordelijk Aanvullend hulp en ondersteuning in eigen omgeving (1 gezin 1 plan/HIA) Waar dat niet kan – effectief tijdelijk elders Studieochtend RIBA 23/01

5 Pilots jeugdzorg SRR & opzet SOT-Bolnes
Stadsregio, gemeenten, samenwerkingsverbanden en uitvoerende organisaties trekken samen op In zowel de pilots zorg om jeugd als het SOT speelt de SMW-er een belangrijke en meer generieke rol Niet alleen overdracht taken, ook ontwikkelen nieuw inhoudelijk fundament Tekst uit als jeugd en toekomst tellen Basis voor Drentse pilot jeugd 28 februari 2010 Kort laten zien. Niet op ingaan. Studieochtend RIBA 23/01

6 ROL van SMW nu signalering en preventie
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening. Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn: signalering en preventie begeleiding van leerling en ouders ondersteuning aan leerkrachten verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening Studieochtend RIBA 23/01

7 Door wie wordt schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld?
Wanneer de leerkracht problemen bij een kind uit zijn/haar groep signaleert informeert hij/zij in eerste instantie de ouders. Vervolgens kan op verschillende manieren de schoolmaatschappelijk werker worden ingeschakeld: Tijdens het gezondheidsonderzoek wordt door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige verwezen naar de schoolmaatschappelijk werker. Studieochtend RIBA 23/01 2013

8 Doel van het schoolmaatschappelijk werk
Verbeteren relatie: tussen kind en ouder tussen kind en school tussen ouder en school tussen kind en leerkracht Studieochtend RIBA 23/01 2013

9 Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
De schoolmaatschappelijk werker begeleidt ouders/verzorgers en kinderen wanneer er sprake is van: gedragsproblemen opvoedingsproblemen gezinsproblemen conflictbemiddeling De schoolmaatschappelijk werker nodigt ouders/verzorgers uit op de school of gaat op huisbezoek. Als tijdens de gesprekken blijkt dat er andere hulpverlening noodzakelijk/gewenst is adviseert en/of ‘verwijst’ de schoolmaatschappelijk werker de ouders/verzorgers Studieochtend RIBA 23/01 2013

10 Allemaal de wijk in, ook de SMW-er?
Passend Onderwijs GGZ / Ribw Participatiewet Begleiding AWBZ Jeugdzorg Studieochtend RIBA 23/01

11 Wat vragen de gemeenten van de zorgaanbieders?
Gaat u effectief samenwerken rond het kind & gezin met brede, systemische blik ( 3D)? Doet u wat nodig is op basis van toegevoegde waarde? Werkt u vindplaatsgericht, veiligheid voorop? Kunnen jullie met ons onderzoeken wat het profiel is van de generalist? Zijn jullie bereid om met ons te leren en ontdekken? Door samen doen! Wat vraagt het onderwijs? Handelingsverlegenheid professional helpen verminderen mn in lastige situaties betrokkenheid, signs of wellbeing Eigen kracht professional Plaatje legoblokje Studieochtend RIBA 23/01


Download ppt "SMW-er: schakel tussen SOT en wijkteam?"

Verwante presentaties


Ads door Google