De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd in Noord en Midden Drenthe Presentatie Bijeenkomst Voorlopers 23 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd in Noord en Midden Drenthe Presentatie Bijeenkomst Voorlopers 23 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd in Noord en Midden Drenthe Presentatie Bijeenkomst Voorlopers 23 april 2012

2 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe2 Noord en Midden Drenthe De regio Noord en Midden Drenthe: Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Tynaarlo, (Noordenveld) Samenwerkingsverb anden PO en VO

3 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe3 De aanmelding Noord en Midden Drenthe De drie thema’s in onze aanmelding: -het ondersteunen van opvoeding en onderwijs in reguliere kaders; -integrale zorgtoewijzing en de organisatie daarvan -een soepele overgang van school naar werk (geldt m.n. voor 12+ en de PRO-REC- scholen) Bestuurlijke afspraken (o.a. 28 maart jl)

4 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe4 Pilot Jeugdzorg Drenthe Drentse pilot is erkend koloperregio transitie Jeugdzorg provincie, gemeenten en uitvoerende organisaties trekken gezamenlijk op het gaat daarbij niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament

5 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe5 Pilot Jeugdzorg Drenthe Uitgangspunten Iedereen telt mee Erbij halen Maatwerk Zelfredzaamheid Voorkantsturing Positief opgroeien Aansluiten op leefmilieu

6 Van lijnen naar compartimenten vng advies opvoeding versterken indicatiestelling geaccrediteerde professional uit het CJG preventieprogramma’s, voorlichting, basistakenpakket jgz, ambulante basiszorg en langdurig laagfrequente gezinsondersteuning preventieprogramma’s, voorlichting, basistakenpakket jgz, ambulante basiszorg en langdurig laagfrequente gezinsondersteuning 1e compartiment ambulante hulp, deeltijd daghulp, deeltijd residentiële hulp, deeltijd plaatsing in pleegzorg en deeltijd plaatsing in onderwijsvoorzieningen Via CJG 2e compartiment alle vormen van fulltime dagbehandeling, speciaal onderwijs, residentiële hulp, gesloten opnames en/of reguliere pleegzorg 3e compartiment De jeugdzorg: anders én beter

7 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe7 Pilot Jeugdzorg Drenthe Positief opgroeien door positief opvoeden 5 basisprincipes van positief opvoeden -kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden -opvoeders laten kinderen leren door positieve ondersteuning -een aansprekende discipline hanteren -realistische verwachtingen hebben -ontspanning zoeken

8 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe8 Pilot Jeugdzorg Drenthe Werkwijze Regiovorming Toegang, aansluiting en aanbod Ontwikkeling naar gebiedsgebonden teams

9 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe9 Opvoeding en Onderwijs in reguliere kaders De pilotopdracht (tevens voorlopersopdracht): Het - met de lokale (zorg)structuur als basis – definiëren van de natuurlijke leefroutes van ouders en kinderen en – hierop aansluitend – het werkgebied van gebiedsgebonden teams die aansluiten op de primaire opvoedmilieus (buurt, school, sportclub, kinderopvang; de frontoffices van het CJG) van kinderen en jeugdigen.

10 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe10 Opvoeding en Onderwijs in reguliere kaders Vorm volgt inhoud Eerst voorzien in noodzakelijke/wenselijke ondersteuning zo dicht mogelijk bij de opvoeder Dan de regie en bekostiging

11 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe11 Gebiedsgebonden Teams Het gaat om samenhangende ondersteuning/versterking Een samengesteld multidisciplinair team uit jeugd en gezinswerkers Richten zich op onderwijs, maar ook op voorscholen, buitenschoolse opvang, de wijk Verbinden met zorgstructuur onderwijs

12 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe12 Versterken van natuurlijke leefroutes De voorscholen Onderwijs (PO, VO en MBO) Buitenschoolse Opvang Gezin en omgeving (de buurt, sportvrreniging e.d.)

13 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe13 Ervaringen tot nu toe Inzet BJZ in de ZAT’s ZO-project Positive Behavior Structure Samen Vroeg Erbij (Blijven)

14 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe14 Uitdagingen Gemeente en regio; Gemeenten en scholen/besturen Realistisch verwachtingspatroon bij scholen Is de kanteling haalbaar?

15 23 april 2012 Voorloper Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Noord en Midden Drenthe15 Uitdagingen Hoe gaan we er voor zorgen dat we komen tot bundeling van expertise in geïntegreerde speciale onderwijsinstellingen (so + sbo), terwijl er sprake is van twee wetten (WPO / WEC), verschillende financieringswijzen. Hoe gaan we er voor zorgen dat de aansluiting van intensieve zorg (dagbehandeling) ook mogelijk is op regulier onderwijs en sbo (mogelijkheden leertijdontheffing zijn anders in so, dan in WPO) Hoe gaan we er voor zorgen dat de zorginstellingen die te maken hebben met de prikkel van marktwerking met elkaar gaan samenwerken en gaan handelen in het belang van het realiseren van de visie.


Download ppt "Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd in Noord en Midden Drenthe Presentatie Bijeenkomst Voorlopers 23 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google