De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie en transformatie Jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie en transformatie Jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie en transformatie Jeugdzorg

2 Feitenquiz Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? Antwoord: circa 45 instellingen en 75 zelfstandigen/vrijgevestigden.

3 Feitenquiz Vraag 2: Welk budget is er vanaf 2015 beschikbaar voor de Achterhoek? Antwoord: circa 60 miljoen.

4 Feitenquiz Vraag 3: Om hoeveel kinderen in de Achterhoek gaat het als we het hebben over Jeugdzorg (global schatting)? Antwoord: circa kinderen.

5 Stelselwijziging Financiers tot 2015 Financiers vanaf 2015
Rijk; AWBZ, gesloten jeugdzorg, zorgverz.wet Provincie; wet op de Jeugdzorg Gemeente; WMO (prestatieveld 2), Wet preventieve gezondh.zorg (JGZ), CJG vanuit wet op de Jeugdzorg Rijk; Langdurig intensieve zorgwet (LIZ), zorgverz.wet Gemeente; Wet preventieve gezondh.zorg: jeugdgezondheidszorg voor ieder kind, De Jeugdwet: waar nodig kwalitatief en kwantitatief aanbod alle vormen Jeugdhulp

6 Gebaseerd op de uitgangspunten
Meer inzet op preventie (verschuiving van 2e naar 1e en 0e lijn) Herstel van het gewone leven (normaliseren/ demedicaliseren/versterken 0e en 1e lijn/eigen kracht; versterken van het probleemoplossend vermogen ouders) Waarborgen veiligheid Één huishouden, één plan, één aanspreekpunt

7 Verbindingen 3D Jeugdzorg – passend onderwijs – P-wet
Jeugdzorg – 18 tot 27 – wmo en/of P-wet Jeugdzorg – wmo – combi’s binnen gezin 1 gezin – 1 plan – 1 aanspreekpunt Preventieve aanpak Eigen kracht en netwerk inzetten Vanuit wijken aansluiting regionaal en bovenregionale Jeugdzorg voorzieningen Jeugdzorg – veiligheid – wijkgericht werken

8 In de praktijk De heer E. Roelofs, ambulant hulpverlener, vertelt over ervaringen. Hij is één van de professionals die al bijna 2 jaar meedraait met de regionale proef: Familienetwerkberaad. Deze pilot is overigens bijna afgerond.


Download ppt "Transitie en transformatie Jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google