De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de zorg
Presentatie op dinsdag 25 februari in Udenhout Gabie Conradi

2 Nieuwe wetsvoorstel WMO Kort over de Jeugdwet en de Participatiewet
Opbouw presentatie Wat is de rode draad? Nieuwe wetsvoorstel WMO Kort over de Jeugdwet en de Participatiewet Ruimte voor vragen? …. Mag ook tussendoor!

3 Kanteling…transitie….participatie….

4 Essentie: PARTICIPATIE
Het gaat om meedoen: Passend Onderwijs (voor alle kinderen) Jeugdwet: één gezin één plan WMO: ondersteuning lokaal, dichtbij Wet Langdurige Zorg: zo thuisnabij mogelijk Participatiewet: iedereen aan het werk VN verdrag voor mensen met een beperking: inclusieve samenleving

5 Terugtredende overheid

6 Beperking overheidsuitgaven

7 Transitie WLZ Wet Langdurige Zorg AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZVW Zorg Verzekeringswet

8 Nieuwe wetsvoorstel WMO
Zo lang mogelijk thuis Bevorderen sociale samenhang Maatwerk

9 WMO nieuwe wetsvoorstel
3 doelen voor gemeentelijk beleid Nadruk op keuzevrijheid cliënt Beleidsvrijheid gemeente Toegankelijkheid algemene voorzieningen Integraliteit ondersteuningsaanbod Zorg voor kwaliteit en continuïteit MvT: vrijheid tot samenvoeging WMO beleidsplan met andere plannen in het sociale domein Uitgebreide formulering voorwaarden PGB

10 Keuzevrijheid - beleidsvrijheid

11 WMO nieuwe wetsvoorstel
Integrale aanpak Belang regionaal samenwerken gemeenten Belang samenwerking met zorgverzekeraars VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking

12 De samenwerkingsladder

13 Eerst klant + systeem: informele zorg/eigen kracht
Volgorde Eerst klant + systeem: informele zorg/eigen kracht Algemene voorzieningen: zo inclusief mogelijk Maatwerkvoorziening: kan ook een algemene voorziening zijn maar kan ook individueel zijn. Indien individueel: eigen bijdrage kan gevraagd worden.

14 Kanteling

15 Jeugdwet (1) Aangenomen vorige week in de Eerste Kamer
gemeente is verantwoordelijk voor totale jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdzorg (ook jeugd GGZ, ook jeugd VG) én legt de verbinding met zorg, onderwijs, werk, inkomen, sport, veiligheid en maatschappelijke ondersteuning

16 Jeugdwet (2) Uitgangspunten: versterken: - eigen kracht jeugdige
- probleemoplossend vermogen gezin sociale omgeving bevorderen opvoedcapaciteit ouders; preventie en vroege signalering; tijdig juiste jeugdhulp op maat; - samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan

17 Van jeugdzorg naar jeugdhulp

18 Participatiewet (1) samenvoeging WWB, WsW en Wajong, gericht arbeidsparticipatie (onder andere quota) Wajong: alleen voor mensen die niet volledig en duurzaam kunnen werken; keuring en iedere vijf jaar herkeuring sociale werkplaatsen: huidige werknemers geen herkeuring; per afgesloten voor nieuwe werknemers;

19 Participatiewet (2) beschut werk voor mensen met beperking die
ondersteuning nodig hebben; in dienst van gemeenten; plekken - diversen: gemeenten organiseren indicatiestelling; macrobudget beperkt doel: inclusieve arbeidsmarkt samenhangend en integraal beleid in het sociale domein

20 Gevolgen decentralisaties
cliënt: minder rechten; meer eigen verantwoordelijkheid; drang tot maatschappelijke participatie (kwetsbare jongeren); weg naar gemeente vinden gemeente: sturende rol; nadruk eigen kracht; creatieve verbindingen tussen domeinen; inkoopbeleid cruciaal; combinatie drie decentralisaties; intergemeentelijke samenwerking (welzijns- en zorg)instelling: onzekere positie; (her)formuleren aanbod; positioneren (samenwerken, concurreren)

21


Download ppt "Veranderingen in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google