De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) NAAMBert Holman DATUMoktober 2006 PLAATSAmsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) NAAMBert Holman DATUMoktober 2006 PLAATSAmsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) NAAMBert Holman DATUMoktober 2006 PLAATSAmsterdam

2 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen. Wmo is participatiewet en geen zorgwet

3 Uitgangspunten Gezondheidszorg, Zorg en Maatschappelijk Ondersteuning in een drietal wetten Zorgverzekeringswet: de gezondheidszorg AWBZ: de zorg voor de onverzekerbare risico’s Wmo: de maatschappelijke ondersteuning

4 Inhoud WMO Op 1 januari 2007 • Welzijnswet • Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) • Aantal subsidieregeling uit AWBZ (bijv. mantelzorgondersteuning, subsidieregeling diensten bij wonen met zorg) • OGGZ-middelen (60 miljoen) • De huishoudelijke verzorging Deze kabinetsperiode alleen de HV uit de AWBZ Volgend kabinet: AB en OB

5 Kenmerken van de Wmo • Gemeenten verantwoordelijk • Geen verzekering • Prestatievelden • Compensatiebeginsel • Beleidsvrijheid • Lokaal maatwerk, dus verschillen tussen gemeenten • Financiering budgettair neutraal en via Gemeentefonds • Gemeenten maken vierjaarlijks plan, in samenspraak met burgers

6 De stand van zaken 14 februari ruime Tweede Kamer meerderheid voor de Wmo gestemd Belangrijke aspecten in het debat -Invoeringsdatum 1 januari 2007 -Compensatiebeginsel ipv zorgplicht -Reikwijdte PGB -1-loket -Versterking positie cliënten -27 juni: ruime Eerste Kamermeerderheid stemt voor de wet

7 Prestatievelden (1) 1. het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen en problemen van ouders; 3. het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

8 Prestatievelden (2) 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en beleid huiselijk geweld; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

9 Lokale keuzes • Herijking van de WVG en de welzijnsvoorzieningen? • Wat te doen met de huishoudelijke hulp? • Wat te doen met de mantelzorgondersteuning? • Vernieuwing van het lokale loket? • Eigen bijdrage systematiek? • Organiseren van toegang tot de voorzieningen ?

10 De Wmo en huiselijk geweld • Kernpunt: de signalering/preventie • Mogelijkheden ja/geen toverformule • Preventief jeugdbeleid • Het loket • De samenhang in wijk en buurt • Het vrijwilligerswerk (De Baarsjes) • Steunpunten mantelzorg/oudermishandeling • Huishoudelijke Verzorging/meer dan poetsen

11 WEBSITE & HELPDESK: Website: www.invoeringwmo.nl Email: helpdesk@invoeringwmo.nl Telefoon helpdesk: 070-3406100


Download ppt "De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) NAAMBert Holman DATUMoktober 2006 PLAATSAmsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google