De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 …. VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID

Verwante presentaties


Presentatie over: " …. VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID"— Transcript van de presentatie:

1  …. VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID
Het concept is gericht op Ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening aan huis en doelgericht stimuleren van (arbeids) participatie WZSW biedt gemeenten een instrument voor vernieuwing van lokaal sociaal beleid                                                                                                                                                    In de periode mei 2002 – mei 2005 werd in Tilburg het WZSW basis concept ontwikkeld Januari 2007 tot juni 2008 werd WZSW in 10 Brabantse gemeenten doorontwikkeld tot INNOVATIE CONCEPT

2 Zorg om de hoek Werk om de hoek
DOELGROEPEN Combineren 1 Zorg om de hoek Werk om de hoek bewoners van de wijk/buurt met een beperking, ouderen, gehandicapten en zieken die toch zelfstandig willen blijven wonen bewoners van de wijk/buurt die, al dan niet betaald, iets willen betekenen in hun omgeving

3 Combineren 2 Investeren in Woon-zorg-welzijns diensten
LOKALE PROJECTPARTNERS Combineren 2 Investeren in Woon-zorg-welzijns diensten Woningbouwcorporatie Thuiszorg Verzorgings- en Verpleeghuiszorg Geestelijke Gezondheid Zorg, Verstandelijk Gehandicapten Zorg Vrijwilligers ( mantelzorg) organisaties Gemeente

4 Combineren 3 Sociale activering en arbeidsreïntegratie
COMPETENTIEONTWIKKELING Combineren 3 Sociale activering en arbeidsreïntegratie bewoners uit de wijk / buurt: vrijwilligers werkzoekenden / herintreders uitkeringsgerechtigden

5 Combineren 4 Leren- Werken- buurtdiensten ontwikkelen
OPERATIONELE DOELEN Combineren 4 Leren- Werken- buurtdiensten ontwikkelen aanbieden van woonzorgservice diensten ontwikkelen van arbeidspotentieel 3. stimuleren sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk

6 publiek private financiering
DIENSTENECONOMIE Combineren 5 publiek private financiering                                                                                                                                                    reintegratietrajecten gemeente (WWB) en UWV Wmo / Wsw / Wi / budget financiering private partners persoonsgebonden budget PGB eigen bijdrage € 5,- per uur (bij beperking) geen eigen bijdrage bij onvoldoende koopkracht dienstverlening a € 15,- per uur

7 INTEGRAAL SOCIAAL BELEID
WWB Gemeente verantwoordelijk voor beleid en uitvoering Verantwoordelijk voor I- en W-deel Accent op activeren naar reguliere arbeid 90% langdurig uitkeringsgerechtigd Nieuwe vormen van activering Aanbieden integratie bevorderende voorzieningen Scholing (taal) en werk Sterke samenhang met WWB Paticipatie burger Wi Wmo Meedoen aan de samenleving Bundeling van taken als WVG, h.h. verzorging AWBZ, Welzijnswet 9 prestatievelden Meer mensen met een arbeidshandicap laten werken buiten de beschutte werkomgeving Onderdeel van lokale zorg en arbeidsmarkt Bevorderen begeleid werken Individualisering (PGB) Wsw

8 WERK MAKEN MET WZSW Aanbieden van woonzorg servicediensten in de buurt
Reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk / buurt Scheppen werkgelegenheid Bevorderen van sociale participatie/activering Vormgeven aan vermaatschappelijking Ontwikkeling integraal sociaal beleid (WMO, WWB, WSW, WI ) ontwikkelen ketensamenwerking Ontwikkeling onderwijs – arbeidsmarkt beleid


Download ppt " …. VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID"

Verwante presentaties


Ads door Google