De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen AWBZ en WMO Gevolgen voor cliënten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen AWBZ en WMO Gevolgen voor cliënten"— Transcript van de presentatie:

1

2 Veranderingen AWBZ en WMO Gevolgen voor cliënten

3 Ambitie Talant Talant is en blijft voor cliënten en hun verwanten de betrouwbare en deskundige zorgpartner U waardeert dienstverlening met gemiddeld een 7,6 (onderzoek december) Trots op; prikkel door te gaan met verder verbeteren dienstverlening

4 Hoe? Door: te blijven werken aan verbeteren (basis)zorg oplossingen op maat te bieden goede relaties te onderhouden met cliënten en verwanten open en transparante communicatie

5 Verandering voor iedereen
Veranderingen AWBZ (bezuinigingen) en overgang naar WMO raken iedereen Grootste verandering voor cliënten met ambulante begeleiding en ondersteuning (naar gemeente) Cliënten met verblijfsindicatie gaan het merken, door: - bezuiniging op vervoer (geen onbeperkte keuze dagbesteding) - mogelijke samenvoeging/sluiting locaties

6 Overgang naar WMO Ambulante begeleiding en ondersteuning in 2015 over naar gemeenten (WMO) voor huidige cliënten, nieuwe cliënten al in 2014 Gemeente verantwoordelijk, Rijk kort 25 procent Talant wil graag zorg houden, maar is afhankelijk van gemeente Opdracht gemeente leidend in wat Talant kan bieden

7 Gevolgen voor cliënt met verblijf (1)
Cliënt met verblijfsindicatie (ZZP) houdt rechten Geldt ook bij herindicaties Nieuwe cliënten met ZZP 1 tot en met 3 gaan komende jaren over naar gemeente ZZP 4 in principe ook, maar staat nog ter discussie in verband met zwaarte van de zorg

8 Gevolgen voor cliënt met verblijf (2)
Verandert er dan niets voor huidige cliënten? Door overgang WMO èn bezuiniging Rijk op langdurende zorg, moet Talant extra bezuinigen Herschikking locaties dagbesteding nodig door: - verlies cliënten door overgang naar WMO - halvering vergoeding vervoer; cliënt kan straks niet meer op iedere gewenste plek dagbesteding krijgen (afstand gaat rol spelen bij keuze)

9 Gevolgen voor cliënt met verblijf (3)
Gevolgen wonen: - woonleefzones (gebieden waar meerdere cliënten met ZZP verblijven) hebben bepaalde omvang nodig om zorg en ondersteuning goed en betaalbaar te kunnen blijven bieden woonleefzone kan bestaan uit één grotere locatie met 24 of meer cliënten of een cluster van woningen in wijk of dorp - woonleefzone in nauwe samenwerking met welzijnsorganisaties, huisartsen, fysiotherapie, etc. Kleinere locaties of clusters op termijn mogelijk gesloten of samengevoegd om zorg betaalbaar te houden

10 Gevolgen voor cliënt met verblijf (4)
Dit jaar Talantbreed locatieonderzoek Inzicht in knelpunten wonen en dagbesteding (mogelijke sluiting of samenvoeging) Kan betekenen dat cliënten moeten verhuizen

11 - alle stappen in nauw overleg met cliënten/verwanten
Verhuizen? Bij verhuizing: - alle stappen in nauw overleg met cliënten/verwanten - zoveel als mogelijk rekening houden met (woon en werk)wensen van cliënten/verwanten - wensen in kaart brengen tijdens gesprekken teamleiders en verwanten - eventuele verhuizing cliënt tijdig en goed voorbereiden

12 Ambulante ondersteuning
Cliënten die nu ambulante ondersteuning krijgen bij wonen of werken gaan in 2015 over naar gemeente Gemeente verantwoordelijk Talant niet automatisch uw zorgaanbieder Aanbesteden; is nieuw voor Talant Gemeente beslist

13 Zorg anders organiseren
Zorg dichter bij huis; thuis of in de wijk Minder geld voor zelfde vraag Ondersteuning en begeleiding anders organiseren Meer gebruik van netwerk rond cliënt Stimuleren inzet familie, buurt en vrijwilligers Sluit aan op visie Talant: meer eigen regie cliënt èn plek direct in samenleving

14 Hoe bereidt Talant zich voor (1)
Breed aanbod op gebied van diensten (zorg en welzijn) die onder WMO vallen Voor iedereen die ondersteuning nodig heeft (iemand met verstandelijke beperking, maar ook oudere, ggz-problematiek, werkloze, etc.) Voor alle leeftijden Ook buiten Friesland

15 Hoe bereidt Talant zich voor (2)
Dit leidt tot besluit aparte organisatie op te richten voor zorg en diensten binnen WMO Nieuwe organisatie bestaat uit: - delen Talant (ambulante ondersteuning, dagbesteding) - Zorgkompas (thuiszorg, huishoudelijke hulp) - Support & Co (werkprojecten, supermarkten) - BaanPlus (reïntegratiebedrijf) - delen Meriant (ambulante ouderenzorg)

16 Wat biedt WMO-organisatie? (1)
WMO-organisatie biedt gemeente (en dus indirect iedere gebruiker van zorg) totaaloplossingen Aanbod van bestaande diensten als: - werkplekken (houtwerkplaats, schoonmaakteams, dierverzorging, winkels, horeca, etc.) - verzorging - belevingsgerichte dagbesteding - begeleiding gericht op werken of het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie in samenleving - reïntegratie van langdurig werklozen

17 Wat biedt WMO-organisatie? (2)
Maar ook: - buurtactiviteiten ter bevordering van de leefbaarheid van buurt, wijk of dorp - uitgevoerd door mensen met een indicatie voor begeleiding, sociale werkplaatsen of werklozen - sociale activering ter verkleining van afstand tot arbeidsmarkt Hiervoor `coachende’ functies; helpen eigen netwerk activeren en ondersteunen daar waar echte professionele hulp gewenst is

18 Wat mag u van ons verwachten?
WMO-organisatie staat klaar om een deskundige en betrouwbare zorgpartner voor de gemeente te zijn Dus ook voor de cliënt als gebruiker van zorg Door gezamenlijk naar de best mogelijke èn betaalbare oplossingen te zoeken Door innovatief te zijn en samen met u en gemeenten naar nieuwe vormen van zorg te zoeken Dichtbij, kwalitatief goed en toegankelijk

19 Ontwikkelingen te volgen via: - nieuwsbrief
informatie Ontwikkelingen te volgen via: - nieuwsbrief - website Talant (en straks nieuw WMO-bedrijf) - gesprekken met teamleiders

20


Download ppt "Veranderingen AWBZ en WMO Gevolgen voor cliënten"

Verwante presentaties


Ads door Google