De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WINTERCONFERENTIE Zorg voor Zuid in voorbereiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WINTERCONFERENTIE Zorg voor Zuid in voorbereiding."— Transcript van de presentatie:

1 WINTERCONFERENTIE Zorg voor Zuid in voorbereiding

2 07 DECEMBER 2011 In vogelvlucht over …  Start voorbereidingen Nota Zorg voor Zuid  Landelijke en stedelijke ontwikkelingen  De route

3 07 DECEMBER 2011 Nota Zorg voor Zuid sluit aan:  Beleidskader Sociaal Domein 2010 – 2014  Vastgesteld en / of gaande: -Vernieuw Welzijn (Huizen van de Wijk) - Woonservicewijken - Vrijwilligersbeleid - Participatie - Mantelzorgbeleid - Armoedebeleid - MSS, AWBZ

4 07 DECEMBER 2011 Beleidsontwikkelingen buiten Zuid  Stedelijke WMO-Nota 2012 - 2016 als richtinggevend kader  Vaststelling april 2012  Uitwerking randvoorwaarden eind 2012  AWBZ, overheveling begeleidingsfunctie

5 07 DECEMBER 2011 Kern van stedelijke Wmo-Nota  Amsterdammers zijn zelf verantwoordelijk  Amsterdammers helpen elkaar  Gemeente ‘ten dienste van” eigen verantwoordelijkheid van Amsterdammer  Gemeente biedt niet langer zorg aan iedereen, maar aan Amsterdammer die het echt nodig heeft (risicogroep).

6 07 DECEMBER 2011 Gevolg van stedelijke WMO-nota Hervorming Sociaal Domein  Er komt éen stedelijk minimumniveau aan dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn  Stad en stadsdelen bepalen gezamenlijk hoe dat aanbod eruit ziet en voor wie het is bestemd (risicogroepen)  Stadsdelen beslissen zelf over eventueel aanvullend aanbod en benoemen extra risicogroep

7 07 DECEMBER 2011 De stedelijke risicogroepen  Mensen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen  Mensen die door blijvende beperkingen niet voor zichzelf kunnen zorgen  Mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen

8 07 DECEMBER 2011 Extra risicogroepen stadsdeel?  Komend half jaar zal er een grondige analyse gemaakt worden van risicogroepen in Zuid, in betrokkenheid met  Meerdere afdelingen Zuid  De ketenpartners  (Vertegenwoordigers van) client- doelgroepen

9 07 DECEMBER 2011 Het plaatje …  Voor iedereen: Informatie en Advies Breed sociaal loket en digitale informatievoorziening Huizen van de Wijk Preventieve kant van de Zorg  Alleen voor risico- en kansgroepen: Maatschappelijke dienstverlening Schuldhulpverlening en sociale wijkteams Cliëntondersteuning en thuisadministratie Activerende dagbesteding Stimuleren/ondersteunen vrijwillige inzet en mantelzorg

10 07 DECEMBER 2011 Stedelijk minimumniveau Wmo dienstverlening Voorzover nu bekend zonder: Klussenhulp Thuismaaltijden Eettafels en wijkrestaurants

11 07 DECEMBER 2011 Ketenaanpak in Zuid  Systematiek Ketenaanpak in zes stappen  Problematiek van risicogroepen goed in beeld en aangepakt

12 07 DECEMBER 2011 AWBZ en Zuid  Het AWBZ-onderzoek in Zuid:  Geeft zicht op nadelen die cliënten ondervinden door het wegvallen van AWBZ-gelden  De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor Zorg voor Zuid  Verder in de werkgroep

13 07 DECEMBER 2011 De route  April 2012 Nota ‘Stand van Zorg in Zuid’ (uitgangspunten + analyse vraag en aanbod in Zuid), met betrokkenheid professionals en cliënten  Najaar 2012 Principebesluit Nota ‘Zorg voor Zuid’, eerste veranderingen zichtbaar  Voorjaar 2013 Uitgewerkt implementatieplan en nadere regels  2014 Uitvoering

14 07 DECEMBER 2011 Op naar de werkgroepen…


Download ppt "WINTERCONFERENTIE Zorg voor Zuid in voorbereiding."

Verwante presentaties


Ads door Google