De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de wijk 17 april 2013 Karin Landuyt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de wijk 17 april 2013 Karin Landuyt"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in de wijk 17 april 2013 Karin Landuyt

2 Invoering 3 decentralisaties
Begeleiding AWBZ naar gemeente Jeugdzorg naar gemeente Wet Werken naar Vermogen

3 Gemeenschappelijke kenmerken
Grotere verantwoordelijkheid voor de gemeenten Gebruikers van deze regelingen zijn vooral kwetsbare burgers Forse bezuinigingen

4 Bundelen biedt kansen Gemeente kan ontkokeren en verbinden
Iedereen doet mee Versterken van de eigen kracht Doorbreken claimgedrag van de burger Integrale aanpak en samenwerking (1 gezin/1 plan) Ondersteuning en zorg wordt dicht bij de burger georganiseerd (wijk) Verbinden van formeel met informeel Sterke professionals in de wijk met verregaande bevoegdheden (generalisten) Collectief waar mogelijk, individueel waar nodig

5 Verschuiving in dienstverlening

6 Nuldelijns ondersteuning (1) de brede basis
Initiatieven van burgers, vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele netwerken Algemene voorzieningen, zoals scholen, kinderopvang, wijkcentra Een breed palet aan preventieve voorzieningen zoals cultuur en sport Collectieve voorzieningen: rolstoel- of scootmobielpool, boodschappenservice, buurthulp, sociaal restaurant, opvang voor dementerende ouderen Notitie Toegang tot de WMO: MAATWERK IN DE WIJK (31 mei 2012) Adviesnota Persoonsgebonden Budget (juni 2012)

7 Nuldelijns ondersteuning (2) de brede basis
Realiseren van wijkhuizen/wijkservicepunten Informatie, advies en voorlichting Haalfuncties (sociaal café, laagdrempelige dag- en contactactiviteiten, bloedafname, pedicure) Brengfuncties (klussendienst, burenhulp, maatjesprojecten, vrijwillige vervoersdienst) Werkplek en ontmoetingspunt voor professionals (o.m. generalisten) T.b.v. verschillende doelgroepen

8 Eerstelijns ondersteuning (1) de verbindende middenlaag
Goed toegankelijke, kortdurende individuele ondersteuning aan burgers zonder indicatiestelling zoals: de huisarts, de wijkverpleegkundige, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk.

9 Eerstelijns ondersteuning (2) de verbindende middenlaag
Realiseren van wijkteams bestaande uit generalisten Brede inventarisatie van de problematiek, vraag achter de vraag (keukentafelgesprek) Stimuleren van eigen kracht en gebruik van 0de lijns ondersteuning Opstellen van arrangementen op basis van 1 gezin/ 1 plan Bevoegdheid om 2e lijns voorzieningen toe te kennen

10 Tweedelijns ondersteuning de smalle top
Langdurige en/of specialistische hulp voor een kleine groep burgers, bijv. hulp door psychologen en psychiaters en specialisten in het ziekenhuis. Maar ook langdurige zorg voor problemen (gezinscoaching, individuele begeleiding en dagbesteding)

11 Voorstel werkwijze jeugd, zorg en welzijn (1)
Uitgaande van 4 stadsdelen, per stadsdeel: 2 teams generalisten, team volwassenen, team jeugd 1 team specialisten, multi problem 1 stadsdeelcoördinator sociaal domein vanuit gemeente (o.a. budgetbeheersing) Op stedelijk niveau veiligheidshuis, problematiek rond veiligheid en justitie

12 Voorstel werkwijze jeugd, zorg en welzijn (2)
Enkelvoudige problematiek: instellingen Meervoudige problematiek: generalisten Multiproblem: multi problem team of veiligheidshuis

13 Tot slot


Download ppt "Werken in de wijk 17 april 2013 Karin Landuyt"

Verwante presentaties


Ads door Google