De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie van het Sociaal domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie van het Sociaal domein"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie van het Sociaal domein
Presentatie 3 maart 2014 Wijkpilots in Nijmegen: Sociale wijkteams & wijknetwerken Transitie van het Sociaal domein

2

3 De gehele Jeugdzorg

4 Transitie Jeugdzorg en Awbz Opgave van € 54 + € 34 mln (regionaal)
2011 2013 WMO-plan Unaniem door de raad We staan voor mensen met grote kwetsbaarheid We gaan uit van eigen kracht van burgers: samenredzaamheid Maar ook van kracht van professionals We gaan de zorg dichtbij in de wijk organiseren We gaan een aantal pilots doen Regionaal visiedocument Bezuinigingen zijn leidend Decentralisaties zijn veel meer dan stelselwijziging, echte kans op verandering We willen graag vernieuwen We willen niet het kind met het badwater weggooien Draagvlak Transitie Jeugdzorg en Awbz Opgave van € 54 + € 34 mln (regionaal) Forse bezuinigingen (15% en 25%)

5 De grote stappen Wijkpilots (2012-2013) Sturing & Bekostigings beleid
Uitrollen en Inkopen Operationeel (2015)

6 2012: de start van de WIJKPILOTS
Wijkgericht 1 gezin, 1 plan Van 0 tot 100 Minder bureaucratie Zelfregie, Samenredzaamheid Niet indiceren Maatwerk Wij zijn begonnen met nadenken Wat willen we nou anders en –heel gekanteld- wat denken de professionals in onze stad dat er anders moet? Burger is 1 geheel Minder bureaucratie We willen het samen met de clienten, met hun familie, de wijk We willen luisteren We willen het probleem oplossen We willen zelf nu we alles hebben gehoord iets doen en deze mensen niet naar 4 anderen doorverwijzen Kortom... Budgetaanvraag NIM - Tandem

7 EN WE SCHEPPEN RUIMTE VOOR VERANDERING
Geen blauwdruk Professional centraal, niet de organisatie Van onderop: beleid volgt uitvoering Faciliteren van de verandering (training, ICT, budget en werkruimte) Gemeente neemt het voortouw, de regie! (maar niet alleen) Ontschotten, ontdubbelen, ontregelen Gewoon doen wat nodig is Team-opbouw Teamleider Ouderenadviseur Opbouwwerker Maatschappelijk werk Mensen met beperking Met kennis van diversiteit 7

8 2013: het jaar van de WIJKPILOTS
4 wijkteams Gezonde leefstijl Ouderenzorg Basis GGZ Wij zijn begonnen met nadenken Wat willen we nou anders en –heel gekanteld- wat denken de professionals in onze stad dat er anders moet? Burger is 1 geheel Minder bureaucratie We willen het samen met de clienten, met hun familie, de wijk We willen luisteren We willen het probleem oplossen We willen zelf nu we alles hebben gehoord iets doen en deze mensen niet naar 4 anderen doorverwijzen Kortom... Budgetaanvraag NIM - Tandem Samen met VGZ

9 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?

10 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Maatschappelijk werker Ouderenadviseur Wijk verpleegkundige Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige WMO consulent MEE consulent Jongerenwerker Opbouwwerker Nieuwe Stijl Intercultureel werker

11 Het keukentafelgesprek(-en)
Integrale zorguitvraag Plan opstellen Regie blijft bij de klant Wederkerigheid Hoe werkt het? • Melding • Keukentafelgesprek • Integrale zorguitvraag op alle levensgebieden • Plan opstellen • Kijken wat door netwerk, inzet vrijwilligers kan • Combinaties maken: wat kan client zelf betekenen voor de wijk • Regie blijft bij de klant • Kleine zaken meteen oppakken • Snel regelen indicaties (liefst direct) • Samen zorgen dat het plan wordt uitgevoerd • Wij laten niet los voordat de bewoner naar zijn mening geholpen is • Wij monitoren en volgen waar kwetsbaarheid aanwezig blijft Evt regieteam Wat kan iemand zelf, netwerk, vrijwilligers Kleine zaken oppakken Snel regelen ondersteuning, zorg, voorzieningen Samen zorgen dat het plan wordt uitgevoerd

12 Wijkpilot is meer dan Sociale Wijkteam
Signaleren Adviseren Mee uitvoeren Het wijknetwerk signaleert, adviseert en voert mee uit In het wijknetwerk zitten actieve bewoners en professionals uit de wijk Zoveel mogelijk oren en ogen. De stem van kwetsbare bewoners: Samen bepalen wat nodig is in de wijk Het wijknetwerk bepaalt mee hoe het sociale wijkprogramma er uit ziet. Draagt bij aan de uitvoering van het wijkprogramma. Bepalen

13 Laagdrempelig advies&informatie punt
Alle vragen Alle wensen Alle ideeën Vrijwilligers Formulierenbrigade&papierwinkel Professionele achtervang

14 Regieteams MPH Overlast in de wijk Multiprobleemhuishoudens
Regierol voor gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, prestatieveld 8) 2008: pilot Wolfskuil 2010: 7 aandachtswijken 2012: stadsdekkend Bewoners hadden behoefte aan een oplossing, overlastteam had behoefte aan zorgpartners, wijkmanager had behoefte aan meer overzicht. Veel organisaties waren actief, alleen.... Niet integraal, te weinig achter de voordeur, niemand had het overzicht of de regie. Deelproblemen waren in beeld maar niet de gehele problematiek van het systeem.

15 Hoe ziet dat er straks uit? (in grote lijnen)
STRUCTUUR VAN ONDERSTEUNING ( in de wijk/lokaal) Vindplaatsen Ondersteuning Reguliere uitvoering Regie (evt. drang & dwang)  Huisartsen JGZ  Scholen Buurtbeheerders, wijkagent STIP: Informatie & Advies Sociaal Juridisch Enkelvoudige vragen Wmo Eenvoudige aanvragen Verbeterde dienstverlening Sociale Wijkteams Individueel > Collectief Aanbod > Vraaggericht Formeel > Informeel MOTTO: Wijkgericht organiseren Woonbegeleiding Dagbesteding Regieteams CTI en Factteams Veiligheidshuis Slimmer, Beter, Goedkoper en Sneller toeleiden opschalen

16 Wijkprofielen per wijk/stadsdeel
Wijkprogramma’s Wijkbewoners aan zet (de wijkcoöperatie) Wijkbudgettering Wonen en Zorg wordt dominant thema!

17


Download ppt "Transitie van het Sociaal domein"

Verwante presentaties


Ads door Google