De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst PGB 14 mei 2012 Begeleiding nieuwe doelgroepen van AWBZ naar Wmo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst PGB 14 mei 2012 Begeleiding nieuwe doelgroepen van AWBZ naar Wmo."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst PGB 14 mei 2012 Begeleiding nieuwe doelgroepen van AWBZ naar Wmo

2 Ontwikkelingen AWBZ Voor de toekomst van belang dat zorg toegankelijk, goed en betaalbaar blijft, trends: decentraliseren en beperken toegang Samenhang met Wet werken naar vermogen(Alkmaar kent 21 locaties voor dagbesteding – nadere verkenning nodig) Onzekerheid na val kabinet –Decentralisatie Begeleiding: niet per 1-1-2013 maar per 1-1-2014? –Transitie Jeugdzorg -Wet werken naar vermogen en bezuiniging WSW: controversieel

3 Functie begeleiding Doelstelling: Zelfredzaamheid bevorderen, behouden of compenseren zodat een verblijf in een instelling of verwaarlozing zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Voor de verschillende doelgroepen kan accent van de Begeleiding variëren: regie en/of aansturing (ondersteunen) overnemen van de activiteiten oefenen met het doel het zelf te kunnen gaan of blijven doen Vormen: Begeleiding Individueel Begeleiding Groep Kortdurend verblijf (bijv. logeervoorziening)

4 De Wmo Compensatiebeginsel In gesprek met de cliënt komen tot oplossingen, geen recht op.. Maatwerk, trajectaanpak, gericht op meer duurzame participatie Minder aanbodgericht Gevolg compensatiebeginsel: Onzekerheid bij doelgroepen en aanbieders

5 Cijfers en gegevens

6

7

8 Uitgangspunten transitie Uitgangspunten Regionale samenwerking Keuzevrijheid cliënt: keuze voor wel/niet PGB en/of vrije keuze Zorgaanbieder Continuïteit voor cliënt en aanbieder Stimuleren van vernieuwing Kostenbeheersing

9 Regionale samenwerking Regionale projectgoep: Gesprekken met aanbieders: april/mei Gesprekken met cliëntorganisaties (uitvoering: MEE) Onderzoek PGB-houders (uitvoering: bureau HHM) Gezamenlijke inkoop/contractering Lokale invulling ‘Toegang tot begeleiding’

10 Keuzevrijheid cliënt Te maken keuzes: -Keuze bij Zorg in natura uit meerdere aanbieders? -PGB breed inzetten?.Voor die begeleiding die relatief gemakkelijk via Zorg in natura geleverd kan worden?.Voor specifieke situaties (maatwerk, inzet familie/naasten?) -Uitvoering PGB: optie om contracten en salarisadministratie, via de Sociale Verzekerings Bank te organiseren. -Hoe voorkom je ‘onbeheersbare groei’?

11 Continuïteit voor cliënt en aanbieder -Gebruik maken van bestaande ondersteuningsplannen -Deskundigheid en formatie bestaande ‘loketfunctie’ (WWZ-Wijzer) versterken -Inkopen via ‘Zeeuws model’ en ‘bestuurlijk aanbesteden’ (1 op 1- contracten)

12 Stimuleren van vernieuwing -Niet onnodig indiceren, meer verwijzen naar (collectieve) voorzieningen (voorbeeld Dagactiviteitencentrum doelgroep psychiatrie?) -Nieuwe collectieve voorzieningen/activiteiten stimuleren (dagactiviteiten voor kwetsbare ouderen in de wijk) -Ondernemerschap vergroten (dagbesteding richten op de markt) -Andere rol professionals: meer inzetten op versterking netwerk, meer inzet van (gespecialiseerde) vrijwilligers -Kiezen voor ‘minder dure vormen van begeleiding’ -Wijkgerichte aanpak thuiszorg en begeleiding stimuleren

13 Kostenbeheersing -Kritisch/scherp Indiceren -Werken met vaste tarieven -Kiezen voor ‘lichtere vormen van begeleiding’ -Goed monitoren uitgaven en groei aanvragen -Bestaande subsidies anders inzetten (modern ouderenwerk)

14 Fasering en besluitvorming 1.Impactmonitor: gereed 2.Aanvullend onderzoek Pgb-houders en cliëntengroepen: gereed: derde week mei 3.Sessies met aanbieders zorg en welzijn: april en mei 4.Concept-visiedocument ter besluitvorming naar colleges (juni) 5.Special gemeenteraden en WMO-raden over visiedocument (datum nog bepalen) 6.Bespreking nieuwe kaders Begeleiding in College en commissie: September


Download ppt "Informatiebijeenkomst PGB 14 mei 2012 Begeleiding nieuwe doelgroepen van AWBZ naar Wmo."

Verwante presentaties


Ads door Google