De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PGB ‘Breed’ ‘Maak gebruik van het persoonsgebonden budget;

Verwante presentaties


Presentatie over: "PGB ‘Breed’ ‘Maak gebruik van het persoonsgebonden budget;"— Transcript van de presentatie:

1 PGB ‘Breed’ ‘Maak gebruik van het persoonsgebonden budget;
Wmo-proeftuin regio AV ‘Maak gebruik van het persoonsgebonden budget; bepaal zelf uw ondersteuning!’

2 Inhoud presentatie Doelstellingen proeftuin Pgb ‘breed’
Leerervaringen tot nu toe Problemen waar we tegen aan lopen Kansen, risico’s en oplossingen Andere ervaringen: Pgb Welzijn – Almelo Vragen?

3 Doel Met behulp van een ‘breed’ Pgb Meer keuzevrijheid en participatie
Meer keuzemogelijkheid Meer zeggenschap budgethouder Creatieve oplossingen en differentiatie van ondersteuning Doelgroep: Mensen met een handicap of beperking, die graag zelf beslissen waar ze ondersteuning en hulpmiddelen inkopen of voor diensten betalen

4 Leerervaringen Scheppen breed draagvlak kost veel tijd, maar verdient zich terug Kennis en kunde professionals en ervaringsdeskundigen inzetten Eenvoudige projectstructuur betaalt zich uit Heldere verhoudingen: gemeente is primair verantwoordelijk Werving en vertrouwen wekken bij cliënten kost tijd Niet alleen directeuren en managers van de organisaties en instellingen overtuigen, ook medewerkers op de werkvloer

5 Dilemma’s Pilot valt voor een deel samen met Wetswijzigingen
Collectieve voorzieningen versus individueel Pgb Toegangscriteria – aan de voorkant sturen (geen schulden, verslavingsproblematiek etc) Vrij besteedbaar (analoog aan Kinderbijslag) Mogen cliënten / budgethouders ‘verdienen’ door slim inkopen en vrij besteden? Waar ligt de grens?

6 Mijlpalen Geruisloze instemming van colleges en raden
Breed draagvlak bij cliënten-, patiënten- en consumentenorganisaties Eenvoudige en regelarme regeling met inspraak van groot aantal belanghebbenden Instemming VWS voor experiment met Huis-houdelijke Verzorging (omzeiling schot tussen AWBZ en Wmo) Voor de duur van het experiment geen heffing eigen bijdrage

7 Kansen, risico’s en oplossingen
Voor de pgb-houder: Voordelen: Meer keuzevrijheid Meer keuzemogelijkheden Meer zeggenschap Meer participatie Nadelen: Meer verantwoordelijkheid i.v.m. verzekering, onderhoud en service Bijhouden van eigen administratie, o.a. het overleggen van een koopbon Zwakkere positie op de markt, de pgb-houder kan niet de korting bedingen bij de leveranciers waar de gemeenten grote aantallen voorzieningen afnemen

8 Voor- en nadelen gemeente
Voor de gemeente: Voordelen: Meer keuzevrijheid voor de cliënt Het bieden van maatwerk Kostenbesparende oplossingen Minder discussies over voorzieningen in natura Nadelen: Meer verantwoordelijkheid Administratieve rompslomp Bij veel gebruik van Pgb verliest gemeente volume om korting te bedingen bij de leveranciers waar de gemeenten grote aantallen voorzieningen afnemen Intensieve begeleiding gemeente per aanvrager

9 Gemeente Almelo PGB Welzijn
Experiment met subsidie ZonMW Moeilijk bereikbare groep chronisch zieken met meervoudige problematiek. Oplossing: Pgb max € 450 per individu Selectiecriterium: Geïsoleerde positie De 50 personen zijn geworven Resultaten bemoedigend: Integrale aanpak lost vooral financiële knelpunten op Wanneer deze knelpunten zijn opgelost wordt deelname aan dagbesteding als zinvol ervaren

10 Gemeente Almelo PGB Welzijn
Werving van chronisch zieken en gehandicapten kost meer tijd, alsmede de afspraken met specialisten en nazorgverpleegkundigen. Ervaringen met nieuwe methodiek worden verwerkt in budgetfinanciering welzijnsinstellingen en woonzorgontwikkeling. Het zorgloket gaat nu de huisbezoeken doen bij chronisch zieken en gehandicapten die een jaar geleden het PGB hebben toegekend. Het project wordt begin 2007 met een eindrapportage afgesloten. We kijken nu hoe we verder gaan met de nieuwe aanvragen en inbedding in de WMO. Het project blijft in ieder geval tot 2009 on air (Grote stedenbeleid).

11 VRAGEN?


Download ppt "PGB ‘Breed’ ‘Maak gebruik van het persoonsgebonden budget;"

Verwante presentaties


Ads door Google