De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de AWBZ en de Wmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de AWBZ en de Wmo"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de AWBZ en de Wmo
Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant

2 Adviesbureau op het terrein van
welzijn, zorg en wonen. Jacqueline Bakker Carina van der Hoeven

3 Presentatie in 2 delen Wijzigingen in de AWBZ
Betekenis voor cliënten, Talant en gemeente Gelegenheid voor vragen Wijzigingen in de Wmo Geschiedenis en toekomst van zorg en participatie in Nederland

4 1964 AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten:
Een volksverzekering voor zorg die nodig is bij ondermeer: Langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Een verzekering voor onverzekerbare risico’s. Preventieve zorg, zoals inentingscampagne.

5 Lenteakkoord 2012 Versobering AWBZ
Nieuwe cliënten: Extramuraliseren ZZP’s 2014: Scheiden wonen en zorg Normtarieven vervoer dagbesteding 2013 Vermogensbijtelling omhoog Trekkingsrecht pgb

6 Versobering AWBZ Tot nu toe verschillende maatregelen:
2007: Huishoudelijke verzorging naar de Wmo 2008/2009: Vervallen psychosociale grondslag 2009: Begeleiding alleen voor ernstige beperkingen 2010:Herijking van gebruikelijke zorg: 1u/dg

7 Bezuinigingen Op persoonlijke verzorging Op verpleging Op begeleiding
Op gebruikelijke zorg Op opname in instellingen Op pgb’s

8 Persoonlijke verzorging
Opheffen tekort aan zelfredzaamheid op het gebied van ADL : geen PV < 6maanden : PV naar Wmo

9 Verpleging Het herstel of het voorkomen van
verergering van een aandoening, beperking of handicap. in opdracht van een arts aanleren : naar Zorgverzekeringswet

10 Begeleiding Begeleiding groep (BG-groep)
Begeleiding individueel (BG-ind.) : schrappen extramurale BG-groep : extramurale BG-ind-> Wmo Intramurale BG(verblijf) -> AWBZ

11 Gebruikelijke zorg AWBZ
Verhoging normtijd van 1 naar 1,5 uur per dag voor: Persoonlijke Verzorging Verpleging Begeleiding

12 Verblijf Wanneer de zorg (PV,VP,BG, BH)
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met verblijf. Leefklimaat: Beschermende woonomgeving Therapeutisch leefklimaat Permanent toezicht

13 Kortdurend verblijf Maximaal 3 etmalen in de week
Permanent toezicht noodzakelijk : naar Wmo

14 Verblijf in Zorg Zwaarte Paketten
Verpleging en verzorging Verstandelijke Handicap Geestelijke Gezondheidszorg > 365 dg : GGZ naar Zvw

15 ZZP’s zonder verblijf Voor nieuwe cliënten: : ZZP 1 en 2 V&V, VG en GGZ : ZZP 3 V&V : ZZP 3 VG : ZZP 4 V&V en GHZ

16 Scheiden wonen en zorg Gefaseerd vanaf 1 januari 2014:
Huur betalen voor wonen Keuzevrijheid en woonwensen Eigen bijdrage Huurtoeslag

17 Scheiden wonen en zorg De betekenis voor: cliënten gemeenten
instellingen

18 ZorgZwaarte Pakket Verzilveren in: Zorg In Natura (ZIN)
Persoonsgebonden Budget (PGB) Volledige Pakket Thuis (VPT)

19 Persoonsgebonden budget
: nieuwe cliënten Zorg > 1 jaar Pgb-plan Trekkingsrecht: geld niet op eigen rekening Beheer door instantie Niet mogelijk voor BG <10 uur/week Niet mogelijk voor kortdurend VB Wmo: kan bepaling

20 Pgb Tariefstelling Verblijf
: huidige pgb houders 5% verhoging van 2012 teruggedraaid Geen indexering In 3 jaar naar nieuwe tarieven Uitzondering: Tarief kleinschalige wooninitiatieven Pgb houders Budgetgarantie

21 Vervoer Per ingang van : Harmonisatie van normtarieven voor vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband.

22 Betekenis Voor cliënten Voor gemeenten Voor instellingen

23 Eigen bijdrage en aandeel
Leidend is het verzamelinkomen: box 1, 2 en 3 Per : Vermogensbijtelling box 3 van 4% naar 12%

24 Invloed van bezittingen
Kapitaal: Erfenis Uitkering letselschade Eigen woning Bewoonde eigen woning: box 1 Verhuizing naar instelling: box 3

25 Voor instellingen Bovenbudgettaire vergoedingen

26 Heeft u vragen ?

27 Verschil AWBZ en Wmo AWBZ is uitvoering van zorg op basis van een verzekerd recht Wmo is uitvoering van voorzieningen op basis van gemeenschapsgeld

28 Doel van de Wmo Burgers moeten mee kunnen doen in de samenleving
Een zorgzame samenleving

29 Compensatiebeginsel Ondersteuning zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie voor mensen met een beperking met een chronisch psychisch probleem met een psychosociaal probleem.

30 Zelfredzaamheid Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijk en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.

31 Van AWBZ naar Wmo 2007 Overheveling van de functie huishoudelijke verzorging 2009 en 2010 Vervallen van de functie Ondersteunende begeleiding voor een deel van de zorgvragers.

32 Gevolgen voor gemeenten
Huidige wijzigingen AWBZ: Extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 Scheiden van wonen en zorg : Begeleiding Persoonlijke Verzorging

33 Financiële gevolgen gemeente
Vermogensbijtelling voor Eigen Bijdrage Eigen bijdrage Wmo voor op AWBZ Verlaging vervoerskosten instellingen

34 2010 De Kanteling in de Wmo

35 Resultaten Wmo Wonen in een schoon en leefbaar huis
Wonen in een geschikt huis Goederen voor primaire levensbehoeften Schone, draagbare en doelmatige kleding Zorgen voor kinderen in het gezin Verplaatsen in, om en nabij huis Lokaal verplaatsen per vervoermiddel Contacten en activiteiten

36 Oplossingen eigen oplossingen en eigen netwerk
algemeen gebruikelijke voorzieningen algemeen voorliggende voorzieningen collectieve en algemene voorzieningen individuele voorzieningen van de gemeente

37 Geschikte woning Gemeente zorgt niet voor een woning Geschikte woning
Rekening houden met levensfase en eigen mogelijkheden

38 Primaire levensbehoeften
Dagelijkse benodigdheden Boodschappenservice Maaltijdservice Vrijwilligers

39 Schone en doelmatige kleding
Wassen Drogen met wasdroger Strijken van alleen bovenkleding Collectieve voorziening?

40 Lokaal verplaatsen Per vervoermiddel: Directe woon- en leefomgeving
Leven van alledag Tot 5 OV-zones vanaf het woonadres 1500 tot 2000 km per jaar Relatie financiële situatie

41 Sociale en maatschappelijke contacten
Familiebezoek Overige bezoeken Vrijetijdsbesteding en clubs Recreatie Religie

42 Bezuiniging Wmo Huishouden
: Nieuwe cliënten geen HH, tenzij…. : Bestaande cliënten geen HH, tenzij….

43 Betekenis voor cliënt Regels van de gemeente
Persoonsgebonden budget mogelijk?

44 Toekomst - Communicatie
Gemeenten en Begeleiding Valkuilen en obstakels in de communicatie 44

45 Betekenis Talant Sturing op resultaat
Begeleiding: nieuwe opdrachtgever Concurrentie Vraaggericht werken Vernieuwen aanbod Integrale zorg in wijken

46 Participatie samen sterk!

47 Heeft u vragen ?


Download ppt "Veranderingen in de AWBZ en de Wmo"

Verwante presentaties


Ads door Google