De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijksteunpunten Lunet zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijksteunpunten Lunet zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Wijksteunpunten Lunet zorg
Een kijkje achter de voordeur in onze WSP’s Door: Sharon Buquet Wmo-projectmedewerker Lunet zorg April 2013

2 Inhoud Wijksteunpunten Wat, waar, voor wie, sinds wanneer? - De Wmo
WSP en de gemeente Eindhoven Huiskamer plus Offerte Sociaal Domein WSP’s Lunet zorg - Bezoekersaantallen WSP, Uitdagingen Discussie

3 Wijksteunpunten Ontstaan
Huiskamer in de wijk Intra- en extramurale cliënten Lunet zorg Inloop, gezamenlijk eten, activiteiten 21 wijksteunpunten binnen Lunet zorg, verschillen aanzienlijk qua vorm, locatie en inhoud (april 2013)

4 Wijksteunpunt verbreding doelgroep
Pakketmaatregel 2009 Huiskamer plus project, gemeente Eindhoven Opvangen cliënten met indicatie Ondersteunende begeleiding

5 Wmo VG-sector Huidige AWBZ Bezuiniging – 25% Zorg- verzekering Kern-
voorziening AWBZ Wmo Jeugdwet + Verpleging + GGZ + Behandeling? ZZP 5 t/m 8 Behandeling-groep? + Dagbesteding + Individuele begeleiding + Extramuralisering ZZP 1 t/m4 - Huishoudelijk hulp < 18 jaar m.u.v. verblijf

6 Tijdspad (Wmo-)maatregelen
2013 Korting vervoer Aanspraak VG 1,2 voor nieuwe cliënten > 22 jaar vervalt 2014 Aanspraak Dagbesteding vervalt Huishoudelijke hulp vervalt (nieuwe cliënten) Invoering Participatiewet (nieuwe cliënten) 2015 Aanspraak VG 3 vervalt voor nieuwe cliënten Begeleiding en dagbesteding naar WMO Jeugdzorg naar gemeente (incl. LVG jeugd) Huishoudelijke hulp vervalt (bestaande cliënten) Participatiewet (bestaande cliënten) 2016 Aanspraak VG 4 vervalt (en 1,2,3? Ook voor bestaande cliënten?)

7 Verschil Wmo - AWBZ Wmo AWBZ Gemeentelijk beleid (lokaal)
Indicatie: in opdracht van de gemeente - Compensatie AWBZ - Landelijk beleid Indicatie: landelijk (CIZ) - Recht op zorg

8 Wijksteunpunt Wmo-gedachte
Eigen kracht, Kanteling

9 Visie Lunet zorg op de Wmo
‘Meedoen op Maat’ Zelf doen Samen doen Lokaal doen Goed doen Anders doen

10 Wijksteunpunt Doorontwikkeling
Voorziening voor alle buurtbewoners met een ondersteuningsbehoefte Gezamenlijk initiatief: vb. GGzE, De Boei, Lumens groep, Vitalis Versterken eigen kracht/ samenkracht Mix doelgroepen Outreachende benadering

11 Wijksteunpunt bezoekersaantallen, 3 voorbeelden
Bezoekers WSP Bennekel/Blaarthem Inloop (koffie en thee) Activiteiten Buurtbewoners Buurtbewoners maken geen gebruik van WSP EZ -cliënten 15 extramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Intramurale cliënten 20 intramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Bezoekers WSP Vaartbroek Inloop (koffie en thee) Activiteiten Buurtbewoners 20-22 buurtbewoners per week 12-14 buurtbewoners per week EZ -cliënten (Nog) geen Intramurale cliënten Bezoekers WSP Pluspunt Inloop (koffie en thee) Activiteiten Buurtbewoners buurtbewoners per week 15-20 buurtbewoners per week EZ -cliënten 18 extramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Intramurale cliënten 12 intramurale cliënten per dag bezoeken het WSP

12 Wijksteunpunt Uitdagingen
Afname intramurale cliënten Vermenging doelgroepen Afstemming samenwerkingspartners Verwachtingen gemeente: aanspraken mantelzorgers Verantwoordings- verwachtingen gemeente

13 WSP PSV, 11 april geopend

14 Vragen/ Discussie


Download ppt "Wijksteunpunten Lunet zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google