De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regeerakkoord en het sociale domein Commissie MZ, 8 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regeerakkoord en het sociale domein Commissie MZ, 8 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Regeerakkoord en het sociale domein Commissie MZ, 8 april 2013

2 Inhoud 1.Toelichting hoofdlijnen drie grote decentralisaties: AWBZ naar WMO, jeugdzorg en participatiewet. 2.Centrale uitgangspunten 3.Samenhang 4.Voorbereidingen in regioverband 5.Tijdpad 6.Financiële kaders 7.Vraagstukken en oplossingen

3 Centrale uitgangspunten Vraag burger centraal; wat is nodig? Tweede lijn alleen inzetten als er geen andere mogelijkheden zijn Geboden ondersteuning is maatwerk op basis van integrale benadering Zelforganiserend vermogen van inwoners

4 Transitie AWBZ naar WMO AWBZ alleen nog voor intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf zorgzwaartepakket 5) Ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO Diverse wijzigingen binnen de WMO (o.a. beperking hulp bij het huishouden, norm gebruikelijke zorg, hergebruik hulpmiddelen)

5 Transitie Jeugdzorg Jeugdzorg (nu nog provincie) Gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering (nu nog rijksoverheid) Jeugd-GGZ (nu nog zorgverzekeringswet) Zorg lichtverstandelijk gehandicapte jongeren (nu nog AWBZ) Aanvullend vanuit AWBZ: begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor jeugd tot 18 jaar Relatie met stelselwijziging passend onderwijs

6 Participatiewet Samenvoeging Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong Één samengevoegd budget Zoveel mogelijk mensen (met arbeidsbeperking) aan het werk bij ‘gewone werkgevers’ Instrument loondispensatie Huishoudinkomenstoets  huishouduitkeringstoets

7 Samenhang Ontschotting budgetten Samenwerking professionals uit alle domeinen Één gezin, één plan, één regisseur St. Ursula Voorbeelden

8 Voorbereidingen Samenwerking in de regio!

9 Tijdpad Invoering participatiewet: 1 januari 2014 Transitie jeugdzorg: 1 januari 2015* AWBZ naar WMO: 1 januari 2015 * Gemeenten in regio Noordoost Brabant zijn via de zogenaamde ‘versnelling’ al per 1-1-2013 verantwoordelijk voor een deel van de provinciale jeugdzorg.

10 Financiële Kaders Boxtel, wat kunnen we verwachten vanaf 2015? Regeling Huidig budget Nieuw budgetVerschil AWBZ/WMO 10 milj. 7,5 milj.2,5 milj. Jeugdzorg 1 milj. 0,85 milj.0,15 milj. Participatiewet -WSW nu 9,2 milj. 8,4 milj. 0,8 milj. -WWB nu 0,7 milj. 0,3 milj.0,4 milj. (W-deel) WMO (HH) nu 2,8 milj. 0,7 milj. 2,1 milj. Aanpassing van de budgetten vindt gefaseerd plaats

11 Oplossingen Zelforganiserend vermogen Pak je kans. Dat zou de boodschap voor de inwoners kunnen zijn. Samenkracht Wederkerigheid; Betekent dit voor wat, hoort wat? Ja. Beide partijen moeten kansen zien en elkaar wat bieden. Integrale aanpak; Een gezin, een plan, een regisseur. Dat is de opgave. Sturen op effecten ; “Het gaat er niet om hoeveel je hebt gedaan, maar in hoeverre je hebt bijgedragen aan het realiseren van doelstellingen”. De burger centraal. Neem alle partijen mee, en met name ook de burger, in dit proces.

12 Vraagstukken. Welke rol moet de overheid (nog) hebben? Kan de overheid zonder schade aan te richten terugtreden? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo ja, t.a.v. welke taken, rollen?

13 Subsidies In Boxtel totaal € 4 miljoen aan subsidies binnen het sociaal domein. Je zou beleid kunnen toetsen aan: draagt bij aan sociale samenhang in de wijk bevordert participatie via vrijwilligerswerk of naar werk of scholing. van individuele verstrekkingen naar collectieve ondersteuning of voorziening


Download ppt "Regeerakkoord en het sociale domein Commissie MZ, 8 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google