De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelukkig oud worden CDA GELDERLAND Janny Bakker 13 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelukkig oud worden CDA GELDERLAND Janny Bakker 13 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Gelukkig oud worden CDA GELDERLAND Janny Bakker 13 mei 2013

2 Decentralisaties SOCIAAL DOMEIN Jeugdwet Participatiewet Wmo

3 Wet werk & Bijstand 500 Wet Sociale Werkvoorziening 100 Wajong 500 Wmo Huishoudelijke Hulp 1.000 Wmo overige individuele voorzieningen 1.600 Persoonlijke verzorging 500 Begeleiding 500 Scheiden Wonen & Zorg 270 Bureau Jeugdzorg (2 e lijn) 250 Jeugd GGZ (1 e lijn) 930 Totaal 6.150 Gebruik regelingen

4 Landelijke ontwikkelingen Kabinet Rutte-Asscher (16 mld, 25% korting) Hulp bij het huishouden (-75%) Begeleiding (-25%) Verzorging (-25%) Wet chronisch zieken en gehandicapten (-40%) Participatiewet (-20%) Jeugdzorg (-15%)

5 Impact decentralisaties in Huizen 20122015conclusie Gebruik regelingen 3.2506.150Verdubbeling! Budget Soza + wmo + jeugd 25 mln.44 mln.+ 19 mln. Geen verdubbeling!

6 Budget in het gemeente fonds Jeugdzorg Wmo Participatiebudget Inkomensdeel

7 Visie gemeente Huizen Inclusieve samenleving Vraagsturing op het individuele niveau Regie bij inwoners Inspirerende woonomgeving Balans op levensdomeinen

8 Levensdomeinen Gezondheid Sociale contacten kunnen onderhouden Werk (of zinvolle dagbesteding) hebben Financiële zekerheid Zingeving

9 Aanpak Vraaggestuurd Gesprek centraal (Alle levensdomeinen) Open einde financiering Uniforme werkwijze in 3 uitvoeringsorganisaties Secundaire taken regionaal georganiseerd

10 Model dienstverlening 10 LAAGDREMPELIGE BASISVOORZIENINGEN IN DE WIJK / HET DORP: Signalering & Preventie Ruimte voor maatschappelijk initiatief LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN: Ontschotting = 1 toegang 1 klant, 1 consulent, 1 plan Uitvoeringskracht = lokaal Gesprek = lokaal Oplossing & ondersteuning = lokaal REGIONALE SAMENWERKING: Beleidsontwikkeling voorz. Inkoop + contract Marktmeesterschap Toezicht + monitor Kenniscentrum Gegevensuitwisseling (ICT) Standaardisatie processen

11 Contactformulier Wmo 100% Informatie & Advies, eigen kracht of voorliggende voorziening 14 % Vraaggestuurd gesprek 86% Informatie & Advies, eigen kracht of voorliggende voorziening 23 % Aanvraag voorziening 63% Totaal Oplossing door Info & Advies, eigen kracht of voorliggende voorziening = 37 % Vraagsturing werkt! Oplossing afspreken:


Download ppt "Gelukkig oud worden CDA GELDERLAND Janny Bakker 13 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google